Elevstödjare löser datorstrul

När tekniken sätter käppar i hjulen och IT-supporten känns alldeles för avlägsen är det numera Spångholmsskolans elevstödjare som ska rycka in. Idén att utbilda och låta elever ingå i en supportgrupp för skolans chromebooks kläcktes redan för dryga tre år sedan men  pandemin kom emellan. En lång väntan kan tyckas, men nu, våren 2023 är vi äntligen igång!

Det finns i huvudsak två delar i projektet. Dels handlar det om ett behov av att ha support på plats som kan hjälpa till att lösa många av de enklare problemen som dyker upp på elevernas chromebooks och dels handlar det om en önskan att öka elevengagemanget på skolan. Så här i början på projektet kan vi konstatera att engagemanget från elevernas sida är det inget fel på. Vi har hittills haft två utbildningstillfällen där en av kommunens IT-tekniker funnits på plats för att ge elevstödjarna den kunskap de behöver. Mycket har de koll på sedan tidigare men att laga trasiga tangentbord och byta spruckna skärmar var nytt för de allra flesta. Utbildningstillfällena kommer att bli fler och som stöd för elevstödjargruppen har vi också skapat en classroomsida med tips och tricks om man skulle ha glömt bort något.

Vår förhoppning är att elevstödjarnas närvaro i klassrummen per automatik ska innebära att flertalet problem som dyker upp enkelt kan lösas där och då. De elever som inte har någon elevstödjare i sin klass kan också besöka datorsupporten som bemannas under ett 45-minuters pass en gång i veckan. Under detta pass ansvarar våra elevstödjare två och två för att gå igenom och fixa det som fixas kan av de datorer som felanmälts och lämnats in till skolkoordinatorn under veckans gång, men också hjälpa de elever och kanske lärare som dyker upp under öppettiden och behöver hjälp.

Det är som sagt var fortfarande ett projekt i sin linda, men hittills upplever vi bara positiva effekter. Datorsupporten finns nära till hands och många datorer som tidigare skickats till kommunens centrala it-enhet kan nu tas om hand på plats. En grupp elever med ett gemensamt intresse för datorer och teknik har bildats över klassgränserna och vi har ett elevengagemang som förhoppningsvis också kan ge ringar på vattnet till andra områden.

Att fundera kring:

  • Vad vinner skolan på att använda elevstödjare i olika sammanhang?
  • Vilka andra sammanhang än datorsupport kan elever engageras i?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *