Elevernas eget ansvarstagande – vårt ansvar

Skolans fokus – elevens eget ansvar

På Spångholmsskolan genomför vi under våren ett gemensamt utvecklingsarbete som är baserat på resultatet av skolenkäten. Vi försökte hitta någon gemensam nämnare bland de ”sämsta” siffrorna att jobba vidare med. Mycket vatten har runnit under broarna sedan vi valde fokusområde, men för att göra en lång historia kort kom vi på skolan fram till att vi vill hjälpa eleverna fram till att ta ett större eget ansvar för sin undervisning för att på så sätt stärka sina resultat.

Hitta ett fokusområde

Under våren har varje lärare på skolan haft som uppdrag att hitta något område i en undervisnings-situation där elevernas eget ansvarstagande brister eller där det finns förbättringsmöjligheter. Man har fått välja ut en undervisningsgrupp att genomföra detta med.

I min undervisningsgrupp valde vi att fokusera på våra ”arbetspass” där eleverna har möjlighet att arbeta med det de mest behöver, det de missat eller det de vill fördjupa sig i. En svår balans är förstås att prioritera mellan det jobb eleverna bör jobba med och det de vill jobba med… Min tanke med ökat elevansvar här är att passen ska bli effektiva. Eleverna ska veta vad de ska göra, ta fram material därefter och använda tiden effektivt.

Få med eleverna

För att få med eleverna på banan och för att få en uppfattning om vad de upplever har varje lärare haft som uppgift att utifrån fokusområde sätta ihop en enkät med frågor som undervisningsgruppen svarat på. Redan här blev det intressant. För att kunna ställa rätt frågor var vi tvungna att verkligen fundera över vad vi ville utveckla, vad som var problematiskt och varför. Redan när jag satt och formulerade frågorna blev det tydligt att vi som personal i skolan har ett stort ansvar för att eleverna ska lyckas ta sitt eget ansvar!

Enkäten

Som jag tidigare nämnt vill jag att eleverna ska utveckla sitt ansvarstagande under våra arbetspass och frågorna blev därefter.

Frågorna handlade alltifrån om hur eleverna använder tiden, om man mest arbetar med det som är roligt eller det man behöver till om man ber om hjälp eller inte när man kört fast. Svarsalternativen var utformade så att man hamnade antingen på en positiv eller en mer negativ sida när man svarade – inget mellanting.

Eftersnacket med eleverna

Det var roligt och nyttigt att tillverka enkäten men magin tyckte jag skedde i samtalen efteråt. När jag visade upp sammanställningen i diagramform för eleverna uppstod snabbt frågan om eleverna och jag hade en gemensam bild av hur situationen under arbetspassen är.,,

Ett avgörande moment – att få en gemensam bild och en förståelse för situationer vi delar med eleverna.

För det mesta överensstämde resultatet med min upplevelse. Det kändes som att eleverna varit ärliga när de svarade. I något enstaka fall där alla svarat lite för positivt enligt mig fick jag chansen att ge min bild och förklara varför jag jag tycker som jag gör.

Jag tycker att det här är ett avgörande moment – att få en gemensam bild och en förståelse för situationer vi delar!

Eftersnacket med kollegorna

När alla lärare tillverkat sin enkät och genomfört den i sina grupper fick vi under en studiedag också chansen att prata med varandra, ta del av varandras fokusområden och enkätsvar. Fokusområden är olika. Det handlar om lugn i klassrummet, att inlämningsuppgifter ska lämnas i tid och att komma i tid till klassrummet. Även detta ledde till intressanta och givande diskussioner där det blev tydligt att vi vuxna inte alltid har samma uppfattning om en situation som våra elever har. En viktig insikt och en möjlighet för oss som jobbar med eleverna att tipsa varandra och komma med råd.

Framåt ska vi

I skrivande stund håller jag och mina kollegor utifrån enkätsvar och diskussioner på att formulera mål och hitta vägar fram till att lyckas med att eleverna i olika situationer ska större ansvar för sin undervisning. Jag tycker att vi vi har en bra grund att stå på genom att vi formulerat ett utvecklingsområde och ställt frågor till eleverna. Det är bra att kunna falla tillbaka på och hänvisa till när vi testar oss fram i undervisningssituationen.

I min grupp har eleverna (enligt eget förslag) börjat skriva en prioriteringslista över vad som ska göras under arbetspasset. Den görs under ett separat tillfälle och ligger klar när det är dags för arbetspass. Jag tycker att bara det gett ett lyft och att eleverna får upp ögonen för sitt eget ansvarstagande.

The more the merrier

Jag tycker att det är härligt att vi jobbar med gemensam utveckling på skolan tillsammans med eleverna och att det ändå blir en personlig touch i arbetet som gynnar min egen grupp.

Nu närmar det sig terminsslut och snart är det dags för att genomföra samma enkät igen. Jag ser fram emot att se om svaren ändrats och även emot en spännande diskussion med eleverna. Visst måste de också märkt av förändringen? Eller…?

Vi som lärare måste bädda så bra vi bara kan för att eleverna ska ha möjlighet att kunna ta ansvar för sin undervisning.

Viktigaste insikten att ha med sig i vårt arbete är kanske att vi som lärare måste bädda så bra vi bara kan för att eleverna ska ha möjlighet att kunna ta ansvar för sin undervisning.

*Enkäten är skapad i Google formulär

 

Att diskutera

 • Inom vilka områden tycker du att dina elever borde kunna ta större ansvar?
 • Finns det något du kan göra för att underlätta elevernas ansvarstagande?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Elevernas eget ansvarstagande – vårt ansvar”

 1. Snubblade över detta (gamla) inlägg. Nyfiken på hela enkäten. Skulle jag kunna få ta del av den?
  Jobbar på högstadiet och tycker det är svårt att få arbetspasset att bli bra

  1. Hej Kathrin!
   Kul att gamla inlägg kan bli upphittade 🙂
   Jag provar att skicka länk till drive-dokumentet.
   Hör av dig igen om det inte skulle fungera.

   Mvh
   Mattias

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *