Elevens val

Elevens val = huvudbry? Skolverket skriver på sin hemsida om att anordna elevens val att eleverna ska ha möjlighet att välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Det ska vara förenligt med kursplaner och kunskapskrav, och det får inte ersätta extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är ju ganska tydliga direktiv och dessa ska styra min planering. Jag ska nämligen själv lägga in elevens val i min undervisning. Det rent praktiska är inte så konstigt. Jag lägger ett pass till elevens val! Men sen blir det lite svårt, i alla fall för mig. Eftersom jag är ensam på detta pass, kan jag ju inte erbjuda alla skolämnen, och syftar Skolverket till just skolämnen, eller är det ämnesområden inom skolämnen? Sen är det det där med att fördjupa, men det får inte ersätta särskilt stöd. Jag kanske överanalyserar, men var går gränsen? Nåväl, jag har startat upp elevens val sen ett par veckor tillbaka. Vi har pratat om det i klassen och jag har varit tydlig med att det inte är meningen att eleverna ska välja kortsiktiga lösningar eller bara välja utifrån vad som är kul för stunden, men…

Mina elever är 7-8 år, deras livsfilosofi går ju ut på att saker ska vara kul och i nuet. Därför har jag infört vissa begränsningar. De ska välja något som har anknytning till något vi arbetar med i skolan just nu. Jag tänker att eftersom deras val ska vara förenligt med kursplaner och kunskapskrav, och att detta kan vara en övning inför framtiden, så ger denna begränsning dem en möjlighet att genom mig få en inblick i just kursplaner och kunskapskrav. Jag kan visa på vad det är tänkt att de ska lära sig. Till detta har jag lite grand nu och mer längre fram (är det tänkt) även börjat koppla deras val till vad som står i deras IUP. Vi använder oss av matriser och genom dessa kan de se områden som de kan förbättra. Här är jag kanske inne och nosar på särskilt stöd, men jag tänker att detta att se vad man behöver jobba mer med och fördjupa sig i detta är en bra övning. Detta är inget krav från min sida utan bara en möjlighet för dem. En annan begränsning är att jag på vår tavla skriver upp vad de kan välja på. Denna begränsning är inte absolut, utan det finns utrymme för egna förslag, men glöm inte att mina elever är just 7-8 år. En tredje begränsning jag har satt är att jag har veto inför vissa metoder de tillsammans med mig väljer för sitt val. Vill de t.ex. fördjupa sig i matematik, låt säga addition 0-100, så styr jag naturligtvis upp vilka redskap och metoder de vår använda. Att spela spel i vår digitala mattebok hela passet är inte tillåtet. Visst lär de sig av spel, men de måste variera sig. Att titta på film i en våra andra digitala resurser är inte heller något de får göra ett helt pass, även om det ingår i det material de kan arbeta med. Samma sak här! Visst lär man sig av att titta på film, men man behöver också göra andra saker för att inlärningen ska bli effektiv.

Sen kommer vi till den riktigt svåra biten. Det ska vara elevernas val och de ska välja utifrån vad de vill fördjupa eller bredda, men samtidigt vill jag ju att de ska göra ”kloka” val. Att göra ett ”klokt” val skulle, enligt mig, vara att man väljer något som i första hand naturligtvis ligger inom kursplanerna, men även ett område som man är mogen nog att förstå och också som kan gynna dem när det gäller såväl måluppfyllelse som framtida studier. Återigen – mina elever är 7-8 år! Här är jag tillbaka till våra matriser. Jag tänker att vi succesivt ska träna oss, jag och mina elever, på att använda matriserna för att se vad mina elever ska arbeta med detta läsår för att nå sina mål och som jag tidigare nämnde behöver utveckla. Kanske inte detta ligger helt i linje med ett helt fritt val för eleverna, men mitt mål är ju att alla ska lyckas och då skulle detta arbetssätt kunna hjälpa dem.

Till sist tack och lov för digitala läromedel. Jag använder en digital ”mattebok” och en digital plattform som innehåller alla skolämnen och som är nivåindelad. Jag vill inte göra reklam, så de får vara anonyma, men vilken hjälp de är när jag ska planera elevens val. Med deras hjälp kan jag snabbt och lätt lägga upp program för vad än mina elever vill arbeta med i elevens val. Jag kan skräddarsy uppdrag till dem, utan att behöva lämna skrivbordet! Visst gör mina elever annat än sitter vid sina datorer, men digitala läromedel är i alla för mig enormt tidssparande.

Att diskutera:

  • Hur planerar ni elevens val?
  • Hur får man sina elever att göra ”kloka” val och är det ens något vi ska bekymra oss om?
  • Är det fel att låta eleverna arbeta med de förbättringsområden man kommer överens om i IUP under elevens val?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *