Elena Zukauskaite gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Elena Zukauskaite

Elena Zukauskaite är vetenskaplig ledare för FoU Skola. FoU Skola är en regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.

Förstelärare bloggar – Minst tre anledningar varför bloggen behövs

Gästblogg av Elena Zukauskaite

Precis innan julledighet trillat in en förfrågan att skriva en gästblogg med tankar kring Förstelärare bloggar. Att tacka ja var självklart däremot att hitta ingång till ett sådant inlägg var svårare. Det går inte att utgå från teman på blogginlägg – de sträcker sig från antipluggkultur, läsförmåga, möblering i klassrummet till röstens betydelse, klassrumsobservationer och värdeskapande pedagogik. (Och jag måste tillägga att de speglar väl teman på nyaste publikationer inom skolområden samt presentationer som man kan se på nationella och internationella konferensscener.) Min ingång blev självaste anledning varför det var självklart att tacka ja – för att bloggen behövs.

Tyst kunskap får röst – bjuder till reflektion

Anette Jahnke i sin bok ”Utveckla utbildning” anger tre pelare som är viktiga för skolutveckling – vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och tyst (yrkes)kunskap. Tyst kunskap syftar på kunskap som finns i våra sinnen och handlingar, kunskap som inte är explicit och dokumenterad, som ibland jämförs med magkänsla eller med det som sitter i fingertopparna. Tyst kunskap behöver inte alltid förbli tyst. Ibland behövs det bara ett incitament att börja verbalisera det vi kan. I min läsning av bloggen händer här just det – ord sätts på det som tidigare var tyst kunskap (magkänsla). Tyst kunskap förvandlas till en kodifierad kunskap. När kunskap är kodifierad är den överförbar. De andra får inspireras och testa sig fram. Förstelärares erfarenheter blir reflektionsmaterialet. Frågorna i slutet av varje inlägg föreslår att just detta är tanke med bloggen.

Foto: Pixabay.com

Första steget mot beprövad erfarenhet

När kunskap inte är tyst längre är det första steget mot beprövad erfarenhet. Enligt Skolverket (2019) för att benämna en erfarenhet beprövad måste den vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Första steget är att idé prövas (och dokumenteras) av en person (förstelärare). Via blogginlägg får Svedalas kommun tydliga indikationer vad som fungerar i olika klassrum – vad som lärare tycker får deras elever lära sig mer, må bättre och utvecklas. Detta öppnar upp för möjligheter att sätta igång en systematisk verksamhet där en del av förstelärares förslag/reflektioner beprövas, dokumenteras och analyseras i olika skolor i kommun (eller varför inte i samarbete med flera kommuner).

Bevis på att svensk skola är fantastisk

Jag vet inte hur många blogginlägg exakt det har kommit under de 5 år, men jag uppskattar det till ca 1000. Det är 1000 bevis på att svenska skola är just det – helt fantastisk. Visst finns det massor som behöver vidareutvecklas (det är just det olika inlägg handlar om), men bakom varje förbättrings/utvecklingsaspekt finns en engagerad lärare – lärare som bryr sig, som vill skapa bättre lärmiljö för sina elever, som vill dela med sig och inspirera andra. Och det är just på grund av denna energi och handlingskraft som svensk skola är fantastisk.

Avslutningsvis – favoritblogginlägg

Alla inlägg är speciella på sina sätt och vis, men det finns ett som värmde mig lite extra en kall dag i december – om vikten av goda relationer med elever –  Goda relationer är avgörande i klassrummet, men de är också avgörande för all annan utveckling där samspel mellan människor behövs. Återkoppling, tillgänglighet, förmåga att se och lyssna på dem vi träffar och arbetar med – är grunden för bra relationer mellan människor. Och någonstans mellan rader av de 1000 blogginlägg kan jag ana just det – goda relationer som råder i Svedalas kommun – mellan medarbetare på skolor och på förvaltning, skolorna emellan och mellan förvaltning och skola. Med goda relationer på plats är halva förbättringsarbetet gjort.

Foto: Pixabay.com

Så grattis på årsdagen! Jag kan knappt vänta på vad de kommande åren har för er.

Jag kommer att fortsätta läsa, förundras, sprida och inspireras.

Hör av er snart igen!

Elena Zukauskaite, PhD, vetenskaplig ledare, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne

Referenser

Jahnke, A. (2019) Utveckla utbildning: Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och tyst kunskap. Liber.

Skolverket (2019) Forskningsbaserat arbetssätt, några nyckelbegrepp. Tillgång: 2020-01-02

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *