Effektiva lärstrategier och Quizlet

quizletbild

Vad som är mer eller mindre effektiva lärstrategier har varit på tapeten den senaste tiden och en gammal strategigoding som blivit aktuell igen är den att använda sig av flash-cards. I detta inlägg tänkte jag reflektera lite över aktuella rön runt effektiva lärstrategier som till exempel just flash-cards samt tipsa om ett digitalt verktyg för att arbeta med flash-cards och med att repetera det som ska läras in vid flera tillfällen, nämligen en sida som heter Quizlet.

På skolverkets hemsida publicerades nyligen artikeln Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan som handlar om skolans uppdrag att utveckla elevers förmåga till effektiva lärstrategier. Av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande är en av de viktigaste att ”lära att lära” menar författarna bakom rapporten ”Learning to Learn: What is it and can it be measured?”, Hoskins och Fredriksson. Det handlar om att utveckla förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, att bli medveten om egna behov och inlärningsmetoder och förmåga att övervinna hinder för lärande med utgångspunkt på den kunskap och de erfarenheter man redan äger.

Artikeln tar upp att man idag lär ut och använder lärstrategier som inte är särskilt effektiva, till exempel att läsa och markera textstycken och att associera nyckelord och bilder för att öka minnesförmågan. Att jobba med ”varför-frågor” är inte en högeffektiv lässtrategi för alla , den fungerar bäst för högpresterande elever. Det som fungerar bra är att ”öva på prov”, situationer där elever i grupp eller på egen hand testar sina kunskaper i lärandesyfte. Man kan använda övningsprov men ett annat exempel är just flash-cards. En ytterligare högeffektiv lärstrategi är att sprida lärandet och övandet över ett längre tidsintervall, distributed practice, att börja öva tidigt och återkomma till stoffet med jämna mellanrum. Det är också viktigt att eleverna tidigt introduceras till lärstrategier och får hjälp att använda dem.

Quizlet som jag vill tipsa om är ett digitalt verktyg som träna både ”öva på prov” och distributed practice. Mina elever som jobbat med Quizlet tycker om att arbeta med sidan som erbjuder både plugg, lek och tävling. Jag brukar ge den som ett alternativ, andra alternativ kan vara att använda andra pluggsidor som t ex glosmästaren.se (som vi också haft mycket användning av) eller penna och papper. Eftersom jag undervisar i språk använder vi Quizlet för ord- och frasinlärning, men det finns flera andra användningsområden också. Jag kan tänka mig att sidan är användbar även när man ska träna på begrepp och stoff inom fler ämnen.

Här i Svedala kommun har alla elever och lärare ett Googlekonto och första gången man går in på Quizlet är det det kontot man använder för att skapa sitt användarkonto. Det finns en gratisversion och den tycker jag är fullt tillräcklig. När eleverna loggat in ska de välja att ”create a set”, här skriver de in orden eller frasen som de vill lära sig. Använder man sidan i språkundervisningen behöver man bara skriva några ord, sedan identifierar den själv vilket språk man skrivit.

När man skriver in orden/fraserna så skapar man sitt eget material, eleverna kan var och en utgår från vad de kan och vad de behöver träna på. Att ”create a set”är träning i sig. När man väl skrivit in vad man vill träna på kan man börja plugga. Det finns flera olika sätt att träna. Det första är just flash-cards. Här får man se och får uppläst orden/den fras man skrivit in (på målspråket om det är språk man vill träna). Vänder man på kortet får man sedan översättningen eller förklaringen man skrivit in. När man inte vill träna mer via flash-cards finns det flera andra övningsverktyg. Man kan träna genom att översätta, skriva det man hör, och testa sig själv genom ett ”prov” som Quizlet skapar. Provet får man göra varierat genom till exempel flervalsfrågor och skriftliga svar.

Om man vill kan man också tävla med sina kompisar, man delar sina ”sets” och kan tävla i till exempel ”scatter” där man drar ihop frågor och svar eller i att minnas snabbt när orden far över skärmen som bilar.

När man jobbar i Quizlet kan man återkomma till ett ”set” flera gånger, ena dagen kanske man jobbar med flash-cards och en annan dag med att lyssna. Har man bara Internet kan man träna både i skolan och hemma. Det främjar repetition och distributed practice, man kan träna på olika sätt vid olika tillfällen. Det är också intressant att i utvärderingar diskutera med eleverna vad det var som gjorde att de lärde sig och hur.

Jag märker att mitt inlägg börjar likna ett sponsorinägg för Quizlet, det är det inte! Men testa!

Att diskutera:
– Hur märker man som undervisande lärare att en inlärningsstrategi fungerar?
– Är det en fråga eller en självklarhet att vi lärare lyssnar på forskning och strävar mot att använda/lära ut högeffektiva lärstrategier?
– Har du andra tips på hjälpmedel eller sätt att lära sig liknade Quizlet?

Share Button

En reaktion på ”Effektiva lärstrategier och Quizlet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *