Du vill att vi ska lyckas!

“Du VILL att vi ska lyckas”. Den kommentaren fick jag av en av mina elever i årskurs fem. Först reflekterade jag inte så mycket  över vad eleven sa, men när jag sedan tänkte efter så förstod jag vad hon menade. Eller gjorde jag det? Menade hon att jag hjälpte dem för mycket för att de skulle lyckas eller menade hon att jag gav dem förutsättningar att lyckas. Är det någon skillnad på det förresten? Kan vi hjälpa eleverna för mycket? 

Läxförhör inför prov

Det var när vi arbetade med meteorologi och jag hade gett eleverna ett läxförhör veckan innan ett prov skulle genomföras. Läxförhöret innehöll frågor från sju av de totalt tio sidorna i läroboken som behandlade meteorologi. Eleverna gjorde läxförhöret i det digitala provverktyget Exam och det bestod av frågor av olika svårighetsgrad. Det var uppdelat i tre delar. Det började med “para ihop uppgifter” där sex olika begrepp skulle paras ihop med rätt förklaring. Den andra delen innehöll frågor där man skulle svara med ett ord eller en mening och läxförhöret avslutades med frågor där man skulle utveckla svaren och använda relevanta och ändamålsenliga begrepp. 

Det finns många fördelar med att använda Exam vid läxförhör och prov. Bland annat finns det talsyntes så att eleverna kan få frågorna upplästa direkt eller lyssna på det som de själv skrivit. Det finns även fördelar för mig som lärare då det sparar mycket tid vid rättning. På den första och andra delen kunde jag, till stor del, använda mig av självrättningsverktyget och kunde därför lägga mer tid på att rätta och kommentera de svar där eleverna utvecklade sina tankar. Jag var tydlig med att kommentera det som de gjort bra och gav exempel på hur de kunde utveckla sina svar och att i svaren använda de rätta begreppen. När vi tillsammans gick igenom svaren, och eleverna hade sina läxförhör med kommentarer framför sig, märkte jag tydligt att det hände något hos eleverna. En efter en räckte de upp handen och ville formulera nya svar på frågorna. Denna gång med tydliga förklaringar och med rätt begrepp. Det var då en elev räckte upp handen och sa “Du VILL att vi ska lyckas”. Självklart vill jag att de ska lyckas. Det gör ju vardagen enklare både för eleverna och för mig. Men vad innebär det att lyckas? Det skiljer sig såklart från elev till elev. En del elever känner att de lyckats när läraren säger att man lyckats, andra känner sig lyckade när någon vuxen där hemma är “nöjd” eller ger beröm. Det primära målet är att få eleverna själva att känna att de lyckats. En del i det är att tydligt kunna visa på progression, till exempel som i detta fallet från läxförhöret till provet. 

Hur många frågor är det på provet? Är det svårt? När får vi tillbaka det? Hur många rätt måste man ha för att vara godkänd? Relevanta frågor, men inte alltid så lätt att svara på. Så här svarade jag ”Det kommer likna läxförhöret, några frågor kommer komma igen, men de flesta är nya. Ni kommer få tillbaka det en vecka efter att ni gjort det. Det kommer stå på provet hur många poäng varje fråga kan ge och det kommer även stå hur många poäng som  behövs för att bli  godkänd”. 

Ska man verkligen ha poäng på prov? I detta fallet tycker jag det är bra. Det ger eleverna en tydlig bild över vad som krävs i svaret för att få rätt. Här följer två exempel på svar från läxförhöret och från provet av samma elev.

Exempel 1 från läxförhöret. Fråga:  “När en grupp bergsbestigare når toppen på ett berg, känner de att det är tyngre att andas jämfört med när de var längre ner. Förklara så tydligt du kan varför det är så”.  Elevsvar: “För att desto längre upp man kommer desto mindre luftmolekyler finns det. Och när det är mindre luftmolekyler så är det mindre tryck”. Eleven får här 1 av 3 poäng för att hon beskrivit att det blir mindre (färre) luftmolekyler vilket leder till lägre lufttryck. Hon har inte beskrivit vad det beror på att det är färre luftmolekyler eller vad det leder till, vilket krävs för de övriga 2 poängen. 

Exempel 2 från provet. Fråga: “ Beskriv ETT sätt som moln kan bildas som kan leda till regn. Elevsvar: “Moln kan bildas genom att vatten eller marken värms upp. När vatten värms upp så omvandlas det till ånga. När ångan har kommit tillräckligt långt upp där det är kyligt så kyls ångan ner och kondenserar till små vattendroppar som bildar moln. När vattendropparna gått samman och är tillräckligt tunga så börjar det regna.”  Eleven får 3 av 3 poäng för att hon beskrivit vad, hur och varför och med rätt begrepp. 

Har hon fått för mycket hjälp eller bara bättre förutsättningar. Vet inte, men vi kan vara eniga om att det skett en progression och om att hon lyckats! 

Att diskutera

  • Hur gör du för att dina elever ska få rätt förutsättningar vid ett prov?
  • Kan man hjälpa eleverna för mycket?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *