Du kan bara minnas det du har tänkt

men en stressad hjärna har svårt att minnas det den har tänkt

Man brukar prata om stress i två olika termer, positiv och negativ stress. Positiv stress är en medveten stress under en kortare tid och efteråt får man tid att återhämta sig. Kroppen sätts i beredskap och presterar på topp, så kallat prestationsfokus. Negativ stress är när man mår dåligt av stressen och underpresterar. En stressad hjärna fungerar inte optimalt, den kan få svårt att förstå instruktioner, lösa ett logiskt problem, svårt att ta fram information från långtidsminnet och har svårt att forma ny kunskap. I detta inlägg kommer jag att fokusera på  den negativa stressen, vilket är den tredje delen i en serie inlägg som handlar om hur hjärnan påverkar inlärningen. 

Hjärnans försvar

Känslor som rädsla, nervositet, ångest, oro, panik och stress upplevs som ett hot för hjärnan som då sätter kroppen i beredskap för att avvärja hotet. Enligt Tebelius (2017) kan alla obehagskänslor benämnas som stress. Om du utsätts för hot reagerar din hjärnan snabbt, då hjärnans beredskap för hot är väldigt stark, säkerheten prioriteras. 

När hjärnan ger signaler om att det är en hotfull situation som behöver hanteras, producerar binjurarna adrenalin för att öka kroppens fysiska styrka till att fäkta eller fly. Om dessa signaler bekräftas av oss ökar stresspåverkan med stresshormonet kortisol. Adrenalin och kortisol är ingen bra kombination  tillsammans då de blockerar tillgången till hippocampus, som är det område i hjärnan där vi formar våra minnen, medvetna kunskaper och erfarenheter. Blockeringen gör att hjärnan får svårare att tänka och att använda medvetna kunskaper. Samtidigt blir det svårt för hjärnan att forma nya kunskaper (Tebelius, 2017).

Dagligen möter vi elever som av olika anledningar befinner sig i stress. Anledningar som vi inte alltid tänker på som till exempel, var ska jag sitta i klassrummet, vem ska jag vara med på rasten, jag tycker inte om skolmaten idag vad ska jag göra, eller hoppas att läraren inte ställer en fråga till mig. Det finns oändligt många orsaker till att hjärnan uppfattar situationen som ett hot och därmed sätter kroppen i en stressreaktion som påverkar inlärning och prestation. Vi behöver bli bra på att upptäcka och hjälpa dessa elever med stressen men vi behöver också bli bra på att förebygga stressen för att gynna lärandet.

 Motverka och förebygga stress

Tebelius (2017) lyfter fram fem olika metoder som kan motverka och förebygga stress. Genom att slappna av fysiskt kan man hantera kroppens reaktion på stress. Avslappningen gör att kroppen inte bekräftar hjärnans påslag av adrenalin utan skickar signaler till hjärnan om att den kan slappna av, den befinner sig inte i fara. På så sätt behöver inte kortisolproduktionen komma igång och man har tillgång till hippocampus, sina kunskaper och erfarenheter.

Man kan också använda sig av endorfin metoden. Genom att skratta eller att ha kroppskontakt eller fysisk träning frisätts endorfiner som skyddar hippocampus och gör det möjligt att tänka.

Att sätta ord på det som gör en stressad är en annan metod som är bra för då tvingas man använda främre delen av hjärnan som annars går ner i aktivitet vid stress. Tankar som man tänker klart och sätter ord på gör att produktionen av kortisol minskar och gör det lättare att tänka. 

Dessa metoder är också förebyggande mot stress. Det är viktigt att kroppen regelbundet producerar endorfiner för att upprätthålla ett skydd så hjärnan kan tänka bättre vid stress. 

Motverka och förebygga stress hos eleverna

Det bästa är om vi kan förebygga negativ stress hos eleverna så stressen aldrig uppstår. Vi kan använda oss av Tebelius (2017) metoder avslappning, skratta och ha roligt, fysisk aktivitet samt att prata om vad som stressar för att stimulera endorfinproduktionen som behövs för att bättre skydda hjärnan vid stress.

Andra förebyggande metoder är till exempel goda relationer, som jag har skrivit om tidigare, som kan minska stressen och påverka inlärningen positivt. Eleven kanske kan slappna av lättare om det finns en god relation och därmed minska kortisolproduktionen. Att kompensera för icke automatiserade kunskaper motverkar och minskar stress hos eleven.

Genom att vara tydlig muntligt och skriftligt kan vi både motverka och förebygga stress. Fråga er själva om det ni säger eller skriver är tydligt, kan de bli ännu tydligare? Klassrumsklimat och studiero är två andra viktiga faktorer som inverkar på elevernas stress. Genom ett tryggt klassrumsklimat och studiero kan hjärnan i större utsträckning fokusera och forma ny kunskap. Listan på faktorer som är bra för att motverka och förebygga stress är lång vilket även listan på faktorer som orsakar stress är. Det är viktigt att eleven är i fokus och att vi ställer oss frågan, hur påverkar detta eleverna, på alla nivåer, organisation, grupp och individnivå.

Att diskutera

  • I vilka situationer har du uppmärksammat negativ stress hos elever?
  • Hur gör du för att motverka stressen hos en stressad elev?
  • Vad gör du för att förebygga stress hos eleverna?
  • Vad gör du när du drabbas av negativ stress?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *