Ditt pedagogiska kapital

Under året har jag gått Malmö Högskolas handledarutbildning, en förberedelse för att ta emot lärarstudenter. En av inlämningsuppgifterna som vi haft under kursen handlade om vilka faktorer som gjort oss till den lärare vi är idag. Grundutbildning och vidareutbildning påverkar oss i hur vi är som lärare idag och vi kommer inte undan att vi har vi alla har en historia både före och efter utbildning som även den har inverkan på oss och får oss att agera på olika sätt. Det kan handla om förebilder, som nödvändigtvis inte behöver vara knutna till skolvärlden, om personer som gett oss insikter, händelser vi själva upplevt under egen skolgång eller erfarenheter av arbetslivet i eller utanför skolan.

Denna samlade bank av upplevelser, kunskap och erfarenheter vi bär med oss skulle man kunna kalla ett pedagogiskt kapital. Det är ditt pedagogiska kapital som gör dig till den lärare du är idag. Förmodligen är det inget du till vardags reflekterar över.

Mitt pedagogiska kapital

Egen skolgång

Jag kan med snart 20 års erfarenhet inom yrket känna att jag inte alltid själv haft de bästa lärarna och jag har dessutom aldrig varit någon stjärna i skolan, men jag har alltid trivts. Jag har mött många människor som brytt sig om mig och klasserna jag gått i, som lagt värde i att det ska kännas tryggt, fungera bra och som ingjutit förtroende. Detta är en av anledningarna till att jag alltid jobbat vidare och gjort mitt bästa trots att det funnits motgångar på vägen. Idag är det för mig en självklarhet att jag måste skapa goda relationer till mina elever och lägga vikt vid att undervisningen och miljön runt den ska vara tilltalande och göra att eleverna vill och orkar jobba.

Judo

Som knatte växte jag i princip upp i en judo-träningslokal. Det var en hjärtlig och kamratlig stämning men samtidigt väldigt disciplinerat. Alla visste i förväg vilka regler som gällde och det fanns höga men rimliga förväntningar och en omgivning som hjälpte till med utvecklingen. Jag var aldrig ensam och hade alltid stöd av tränare och kompisar trots att det är en mycket individuell sport där man i tävling står ensam mot sin motståndare. Det jag absolut tagit med mig från dessa år är att höga och realistiska förväntningar kan förbättra prestationen med rätt sorts uppbackning.

Judo betyder förresten ”den mjuka vägen” och jag förespråkar mjuk men samtidigt tydlig framtoning med höga och realistiska krav som lärare.

Ovanstående två exempel är sådana som jag tänker ingår i mitt pedagogiska kapital. Det skulle ju kunna vara en efterhandskonstruktion där jag letar efter bevis när jag redan har facit i hand, men känner samtidigt att det är faktorer som påverkat mig starkt.

Nu har jag fokuserat på positiva saker som format mitt pedagogiska kapital och rimligtvis finns det också negativa saker som bidrar. Förhoppningsvis gör negativa upplevelser man upplevt att man låter bli att göra samma misstag själv och omformar dessa till en positiv variant i den egna praktiken.

Ditt pedagogiska kapital

Nu tänker jag att det inte är mitt pedagogiska kapital som är det intressanta för dig utan ditt eget. Det här handlar en del om metakognition. Tankeprocesser om de egna tankeprocesserna så att säga. Själv tycker jag att det är både intressant och stärkande att få upp ögonen för min egen profession på det här sättet men när terminen rullar igång tar jag mig sällan tid att reflektera över mig själv. Jag antar att det är likadant för många andra.

Så varför inte stanna upp ett tag, släpp tanken om nästa pedagogiska planering, vad du måste handla till middagen idag, att du snart måste börja fixa med julklappar eller att det är ruskigt väder ute. Ägna tankarna helt åt dig själv en liten stund. Vad är det som gjort dig till den lärare du är idag?

Att diskutera

  • Fundera en stund och lista sedan ner några saker som du tänker ingår i ditt pedagogiska kapital.
  • Vilken är kopplingen mellan punkterna på din lista och ditt yrkesutövande idag?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *