Digitalt Verktyg i Matematik

Som matematiklärare söker jag ofta efter bra digitala verktyg. Jag tycker inte alltid att miniräknare, digitala kalkylblad och olika mattespel helt uppfyller de kraven som jag har på ett digitalt verktyg. Jag söker efter något som kompletterar de genomgångar, uppgifter och diskussioner som pågår i klassrummet, men verktyget måste ha en hög matematiska kvalité där jag inte behöver tvivla på om det finns felaktigheter eller missförstånd. Och jag tror mig ha hittat något som faktiskt lever upp till mina högt ställda krav.

Jag har stött på GeoGebra lite då och då, men jag har nog aldrig förstått verktygets storhet, förrän för några veckor sedan då jag var på en inspirationsföreläsning på Malmö Universitet. Under kvällen fick vi via skype möte en del av teamet bakom GeoGebra, de var lite utspridda över världen, där de berättade om tanken bakom verktyget, hur vi som pedagoger kan använda det och vilka nyheter som är på gång.

Teamet visade utbredningen och användandet av GeoGebra, som idag är översatt till 50 språk och används i 200 länder, I många länder används det som standardverktyg i undervisningen. Dock är användandet fortfarande lågt i Sverige, men det ökar stadigt. Det är helt klart att detta inte är en fluga, en trend som är övergående.

Men varför ska vi som mattelärare då lägga ner en massa tid för att lära oss ytterligare ett verktyg?

Ja, teamet och forskarna bakom GeoGebra lyfte fram fem punkter.

1. Bra stöd för elevers lärande

Elever som tycker att matematiska uppgifter är svåra tycker ofta att uppgifterna är lättare att lösa grafiskt. Med GeoGebra kan eleven lätt se om den uppgiften man har kämpat med verkar stämma. Med en snabb bekräftelse på om man är på rätt väg så är det motiverande att fortsätta arbeta. GeoGebra ger en direkt feedback till eleverna, de behöver inte få bekräftat av lärare eller slå upp i facit.  

2. Du kan enkelt visa olika representationer 

GeoGebra är uppbyggt så att du kan visa olika representationer. Du kan till exempel visa en numerisk, algebraisk och grafisk form samtidigt. En hel del forskning visar att ju fler representationer eleven ställs inför, desto lättare har eleven att förstå olika begrepp och sätta ihop dessa med andra.

3. Med GeoGebra räcker det med ett enda verktyg

Du behöver inte lära dig en massa olika verktyg. Det är väldigt lite som GeoGebra inte hanterar. Oavsett om det är räta linjer, beräkningar eller pedagogiska instruktioner av triangelns vinkelsumma så kan du använda GeoGebra. 

4. Eleverna tycker att det är roligt

Trots att många tycker att GeoGebra är lite krångligt i början, så efter ett tag tycker de flesta att verktyget är roligt och kompletterar undervisningen. eleverna lär sig snabbt och de är inte rädda att göra fel. Jag brukar visa ett enkelt exempel och sedan får det ett mer komplicerat problem att lösa. 

5. GeoGebra blir en ny standard

Användandet av GeoGebra  ökar och det börjar bli en standard i många länder. Skolverket kommer snart att börja använda GeoGebra i sina nationella prov. Teamet och forskarna bakom GeoGebra utvecklar hela tiden verktyget, de säger att tekniken hänger med sin tid.

Men hur börjar man? Ja, jag tror att det är viktigt att börja i det lilla. Det ska inte vara den värsta problemlösningen. Här nedan har jag två exempel som jag tycker lyfter fram hur GeoGebra kan användas. Det ena är att förstå och beräkna arean av en triangel, något som många elever har svårt för. Det andra är att visa på den räta linjens ekvation. I båda fallen kan eleverna testa sig fram och de får direkt feedback, eleverna kan testa om och om igen.

Klicka i bilden och du kan själv testa.

Ytterligare något som är grymt bra med GeoGebra är att det finns över 1 miljoner klassrumsresurser där du kan söka på specifika matematiska problem eller leta utifrån ämnesområde. Här finns en stor delakultur där vi tillsammans utökar biblioteket med nya saker hela tiden.

Klicka på bilden och utforska alla GeoGebras resurser.

Så sätt igång och utforska GeoGebra, du kommer att upptäcka en helt ny värld.

Att diskuterar:

  • Vilka digitala verktyg använder du i din matematikundervisning? Kompletterar dessa verktyg din undervisning? Belyser de svårigheter och missuppfattningar dina elever kan ha?
  • Har våra elever de digitala kunskaper som de behöver för framtiden, är de redo?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *