Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla

Så fantastiskt det är med digitaliseringen. Skolan blir genast mer tillgänglig. Under mina första år som lärare var vi noga med att förse elever med dyslexi med datorer så att de kunde få stöd med t ex stavning och uppläsning av text. Avundsjukan i klassrummet var stor, alla ville arbeta på dator. Efter ett tag var det inte lika spännande och då ville många dyslektiker inte använda sin dator, de kände sig utpekade. Jag var frustrerad, jag märkte ju hur IT blev ett stöd i läsning, skrivning, finmotorik och motivation. Idag arbetar jag i Svedala kommun som använder sig av Chromebooks till alla elever i årskurs 4-9. Jag undervisar i årskurs 5 och upplever tack vare våra Chromebooks tillgänglighet och inkludering.  Alla elever har tillgång till samma hjälpmedel och ingen känner sig utpekad för att man skriver på dator.

Jag använder mig av Classroom på i stort sett alla lektioner. Uppgifterna gör jag på google drive och lägger dem sedan i Classroom. När jag kan dela ut uppgifterna digitalt behöver vi inte längre leta efter skrynkliga papper i lådorna. De kan lätt komma åt uppgifterna hemifrån. Jag kan också enklare anpassa uppgifterna och sedan med ett enkelt tryck välja att lägga uppgifterna till olika elever utan att eleverna ser detta. Ingen behöver känna sig utpekad. När vi ska arbeta med texter som en del elever behöver få upplästa finns det även tillgång till detta. För elever som behöver mycket hjälp med sitt skrivande finns funktionen ”röstinmatning” när de skriver i google drive. Den hittar man under verktyg.Eleven spelar in det som ska skrivas och datorn skriver under tiden man pratar. Jag tycker det är helt fantastiskt, tala om att underlätta för elever med behov av särskilt stöd!

Det har också blivit mycket enklare att ge återkoppling på deras texter. Jag kan sitta var som helst med bara min dator, utan stora högar med böcker, och enkelt ge återkoppling genom att kommentera direkt i deras text. Jag ser också på classroom vilka som är färdiga och vilka som behöver mer tid.

Om jag som lärare vill lyssna på alla elever men inte har möjlighet till detta under lektionen finns det möjlighet för eleverna att spela in det man ska berätta och sedan spara det direkt på classroom. Då är det lätt för mig att hitta inspelningen.

Classroom

Jag har i flera år varit förtjust i att använda miniwhiteboards till alla elever. Då måste alla först tänka efter på egen hand men kan sedan få hjälp av vad kompisarna har skrivit på sina tavlor. Jag kan också snabbt få en överblick över hur många elever som förstår det vi arbetar med. Nu finns även dessa digitalt på http://whiteboard.fi/ och det är inte längre svårt att få alla att skriva. Det spelar ingen roll vilken handstil man har och om man stavar fel. Ordet blir markerat och man får även stavningsförslag. Inkluderande!

När vi skriver texter tillsammans i klassen får eleverna först skriva parvis och då skriver de på https://padlet.com Detta är en digital anslagstavla där elevernas texter kommer upp som ”lappar”. Även på denna sida kan de se varandras texter och få stöd och inspiration av varandra. Mina elever vet att i klassen hjälps vi åt och frågar gärna varandra om hjälp. De är inte heller stressade av tiden eftersom anslagstavlan finns kvar på classroom.

Digitaliseringen gör också att vi kan undersöka förförståelse eller utvärdera på ett lustfyllt sätt. Mina elever älskar https://kahoot.it/ Här ställer jag frågor som det finns fyra svarsalternativ på. Alla deltar med väldig glädje. Eleverna i behov av särskilt stöd känner att de också lyckas eftersom det finns alternativ att välja på.

Vill ni ha fler tips på hur digitaliseringen kan göra undervisningen tillgänglig för alla finns det många bra tips på www.digitalstöd.se  Det är en tjänst som är utvecklad av Ödeshögs kommun.

Att diskutera:

  1. På vilket sätt får du in digitaliseringen i din undervisning?
  2. Vilka olika resurser har du provat?
  3. Hur använder du digitalisering för att stötta elever i behov av särskilt stöd?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *