Digitala verktyg + statistik = bra matematik

I vårt kollegiala arbete med mattelyftet läser vi just nu om Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT. I texten kan man läsa följande “Att använda elevernas egna konstruktioner (Papert & Harel, 1991) som underlag i matematikundervisningen stimulerar till diskussioner och resonemang, där eleverna har en naturligt framträdande roll. Eleverna motiveras att bidra när de ser att deras arbete kommer till användning i klassrummet och integreras i undervisningen.”

Jag valde att använda mig av verktyget Google Formulär den här gången. Med texten som utgångspunkt lade jag upp vårt arbete om statistik så här: till första lektionen hade jag  förberett en undersökning i Google Formulär. Jag hade mailat ut länken till eleverna som på ett enkelt sätt kunde klicka fram och svara på undersökningen. Jag valde att endast ha en frågeställning vilket gjorde att eleverna snabbt hade svarat och vi kunde direkt se svaren på vår smartboard. Alla svaren redovisas i en tabell, vilket gjorde att eleverna blev bekanta med begreppet och lärde sig att avläsa en tabell. På ett enkelt sätt klickade vi sedan på diagram och såg direkt att våra svar redovisades i ett stapeldiagram. Vi diskuterade utifrån diagrammet följande frågeställningar: vilket alternativ har fått flest/färst antal svar? Finns det några som fått samma antal svar? Hur många har svarat? Vi arbetade ett tag med att ställa frågor och svara på frågor till diagrammet. Därefter växlade vi över till cirkeldiagram och liggande stapeldiagram för att jämföra hur det ser ut i den redovisningsformen. Det som underlättade i undervisningssituationen var att det var så smidigt att bara växla mellan de olika diagrammen och tabellen. Vi kunde hela tiden jämföra och gå fram och tillbaka mellan de olika sidorna.

cirkeldiagram stapeldiagram

På nästa lektion fick eleverna arbeta i grupper. Varje grupp fick i uppgift att konstruera en undersökning/frågeställning som skulle redovisas i ett diagram. För att få verkliga mottagare gjorde vi undersökningen i ett Google Formulär som vi mailade ut till alla föräldrarna. Eftersom varje undersökning bara var en frågeställning gick det väldigt fort att skapa undersökningen. Det gjorde grupperna tillsammans med mig på lektionen.

Nu väntar vi på att få in alla svar för att sedan kunna använda elevernas undersökningar i undervisningen. Eleverna ber mig ofta att vi ska kolla till undersökningarna för att se vilket svar som “leder”. Men nu ber eleverna mig att visa svaren i form av diagram eftersom de har upptäckt att det är lättare att se då.

Begreppen var nya för eleverna då vi inledde arbetet men nu använder de själva de olika begreppen. Nästa steg är att varje grupp ska få redovisa sina undersökningar. Vi ska också ställa frågor och läsa av varandras diagram. Till sist ska resultaten redovisas för föräldrarna. De vill såklart veta vilken glassmak som blev populärast och om man helst vill åka luftballong eller rymdraket!

Statistik glassStatistik färdmedel

 

Att diskutera

  • Vilka möjligheter och svårigheter ser ni med olika sätt att organisera och genomföra lektioner där man utgår från elevernas egna uppgifter/arbete?
  • Vilka möjligheter och svårigheter ser ni med att använda digitala verktyg i undervisningen?
Share Button

En reaktion på ”Digitala verktyg + statistik = bra matematik”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *