Digitala verktyg stärker undervisningen

I min undervisning använder jag många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer. De flesta moment jag har i min undervisning kan stödjas av digitala verktyg som motiverar, intresserar och utmanar eleverna. Genom att använda digitala inslag som en naturlig del i undervisningen kan jag förbättra förutsättningarna för att lyckas med ett formativt arbete. Efter utvärderingar och diskussioner har jag tillsammans med eleverna kommit fram till att de blir betydligt mer motiverade, engagerade och intresserade när digitala inslag är med i undervisningen. Jag är övertygad om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men det räcker inte med att tekniken utvecklas. Pedagogiken och hur man integrerar tekniken i undervisningen är det avgörande för att stärka undervisningen och få önskad effekt på lärandet.

I den här bloggen beskriver jag ett par digitala inslag i undervisningen som jag regelbundet använder mig av. Fördelarna är många för både elever och lärare, bland annat ökad elevaktivitet samt att det underlättar för formativ bedömning.

Eleverna bör få möjlighet att testa olika arbetssätt och former för att veta vad de trivs bäst med för att sedan få möjlighet att aktivt välja det sätt som fungerar bäst för dem. Här är några digitala inslag som jag och mina elever väljer att arbeta med under lektionerna.

Google Formulär

Jag har regelbundet utvärderingar där mina elever får prata eller skriva om hur de ser på sin egen insats,  på vilket sätt de vill arbeta och hur de tyckte att lektionen var. För att vara säker på att alla kommer till tals brukar de få skriva ner sina egna åsikter i en utvärdering. Det finns olika frågetyper som man lätt kan välja mellan när man skapar sitt formulär.  I formuläret finns uppgifter som knyter an till lektionens innehåll samt en avslutande utvärderingsfråga. Frågorna gör att eleverna tvingas reflektera samtidigt som jag får information om hur vi ska fortsätta. Då vänjer de sig att ta ansvar för sitt lärande. Vi brukar avsluta olika momentet med ett självrättande google formulär. Där ser eleverna direkt hur de har gått för dem. På detta sätt möjliggör dessa formulär formativ bedömning, vilket innebär att få bästa möjliga bevis för vad eleverna lärt sig och att sedan använda denna information för att avgöra vad som är nästa steg.

Padlet

Padlet är en digital vägg där vem som helst  kan publicera ett inlägg genom att dubbelklicka på sidan. Den fungerar ungefär som vita tavlan i klassrummet där du i vanliga fall skriver anteckningar eller låter eleverna utvärdera lektionen. Fördelen med att använda Padlet är att anteckningarna finns kvar efter lektionens slut. Eleverna kan se vad kompisarna postar och på så sätt kan grupperna lätt ta del av andras tankar. Läraren och eleverna kan återvända till väggen flera gånger.  Padlet skapar tillfälle att följa andras resonemang och ta del av andras strategier. Jag brukar använda Padlet till:

  • Frågor kopplade till pågående lektion till elevernas tankar
  • Utvärdering Vad har du lärt dig idag? Vad var roligast idag? Vad ska vi göra imorgon? Hur vill du arbeta vidare?
  • Eleverna skapar egna uppgifter som andra elever kan lösa

Socrative

Inför ett arbetsområde brukar jag använda mig av ett digitalt förhör.  Genom att använda realtidsförhör kan jag visualisera elevernas förståelse, följa elevernas svar vare sig det gäller flervalsfrågor, sant/falskt, kort mening, frågesport och lagtävling kan man snabbt identifiera de behov som finns i en klass och planera undervisningen efter det. Jag kan lägga in svarsalternativ och markera det rätta svaret så att frågesporten rättas direkt. När eleverna är i slutet av en lektion är det enkelt att göra en exit-tickets. Du ställer en fråga om lektionen eller dagen när den är slut.

Imovie

Det är viktigt att lärare får eleverna att tycka att det är roligt med matematik. Att lyckas med en uppgift skapar självförtroende. Som ett alternativ till Chormebooks använder vi oss av iPads, oftast när vi ska dokumentera kunskaper med egna filmer. Genom möjligheten att exempelvis spela in elevernas redovisningar får både lärare och elever tillgång till film som tydligt visar på elevernas lärande. Detta är ett moment som brukar engagera eleverna väldigt mycket och kreativiteten flödar i klassrummet. Eleverna lämnar in sina filmer på Google Classroom där vi sedan tillsammans kan titta och utvärdera resultaten.

Slumpgenerator

Under mina lektioner har jag ofta tillfällen när jag vill sortera eleverna i mindre grupper, slumpa fram en eller ett par för att göra något uppdrag. Det kan vara att svara på någon fråga eller att

 sammanfatta lektionen. Istället för att bara ta de som räcker upp handen brukar jag använda mig av en slumpgenerator. Jag och mina elever gillar Random Name Picker.  Det är en hemsida med ett hjul som snurrar fram namnen eller gruppen. Här kan man på ett enkelt sätt lägga in namnen och det är lika spännande varje gång.

 

Bouncy balls

För ett tag sen introducerade jag Bouncy balls för mina elever. Det är ett digitalt verktyg som hjälper mina elever att ha arbetsro under lektionen när de har enskilt arbete. Det är små studsbollar på datorskärmen, som jag kopplar till smartboarden, som studsar när det blir för mycket ljud i klassrummet. De ska studsa lite längst ner på skärmen. När ljudnivån stiger studsar bollarna runt och det varnar att det är för högt ljud. I början tyckte eleverna att det var roligt att testa göra ljud så att bollarna hoppade men efter ett tag hjälpte det eleverna att vara tysta och koncentrera sig.

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka sitt skolarbete. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem. Elevernas delaktighet och möjlighet till påverkan, till exempel genom att kunna påverka arbetssätten i undervisningen, medför också hur intressant och motiverande eleverna tycker att skolarbetet är.

Får eleverna möjlighet att vara delaktiga känner de en större glädje och utvecklar sitt lärande ännu mer samtidigt som de lär sig att ta ansvar för sitt lärande.

Att arbeta regelbundet med digitala verktyg i undervisningen gör att elevernas lärande blir synligt för mig och dem själva, jag får många olika moment att basera min bedömning av elevernas förmågor och jag får en bild av hur min undervisning har fungerat.  

 

Att diskutera:

  • Vad tillför de digitala verktyg som du använder i din undervisning och hur vet du det?
  • Hur använder du digitala hjälpmedel så att  du förbättrar din undervisning och elevernas resultat?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *