Digitala matteprov – funkar det?

Jag har undervisat inom matematik i ganska många år. Som tradition har varje tema, kapitel eller arbetsområde alltid avslutats med ett skriftligt prov. Under dessa provtillfällen uppstår alltid en stor frustration och stress hos elever (och lärare). Jag har funderat mycket på detta och har provat mig fram för att hitta bra sätt att genomför dessa avstämningar.  Det som är bra med att avsluta varje område med ett prov, är att elever och lärare blir medveten och får bekräftat både hur det har gått och hur vi behöver gå vidare. När det senast provtillfälle började närma sig kände jag mina elevers frustration och stress (ja, min egna frustration och stress också) över att skriva prov. Jag tänkte då att nu var det dags att testa något nytt.

Jag har under den senaste tiden skrivit en del bloggar om hur vi arbetar digitalt i skolan, hur vi arbetar med digitaliseringen. I matematik finns massor av digitala lärresurser som fungerar mer eller mindre bra. Denna termin har vi valt att köpa in ett digitalt undervisningsmaterial, till alla elever, där i stort sätt alla skolans ämnen ingår, dock inte matematiken. Vi som undervisar i matematik fortsätter utforska olika lärresurser och vår analoga mattebok finns med på ett hörn.

Skolforskningsinstitutet har skrivit en systematisk översikt ‘Digitala lärresurser i matematikundervisningen’  som är intressant att läsa. Hela delrapporten hittar du här, och en sammanfattning hittar du här. Bland annat kommer de fram till att digitala lärresurser kan användas för att utveckla matematiska förmågor, om lärresurserna används i en i varierad undervisningsmiljö, dock går det inte att dra slutsatsen att en effektiv undervisning inte skulle kunna utformas på andra sätt, utan digitala lärresurser. De kommer även fram till att digitala lärresurser kan vara ett kompletterande stöd i undervisningen och möjliggöra att lärare kan ägna mer tid och kraft åt andra aspekter av undervisningen.

Utifrån denna forskning vill jag tillsammans med eleverna använda ett digitalt verktyg för att genomföra ett matteprov. I lärresursen finn ca. 30.000 uppgifter att välja på. Uppgifterna är sorterade utifrån olika kategorier och åldersnivåer. Här plockar jag ihop 35 uppgifter som är tydligt avgränsade till vad vi har arbetat med. Uppgifterna är även inom spannet från betygsnivå E till betygsnivå A. För eleverna är detta tydligt vilka uppgifter som är inom vilken nivå. Plattformen med uppgifterna är även självrättande, eleverna får direkt återkoppling efter att testet har genomförts, de får veta vilka uppgifter de gjort rätt på och vilka uppgifter de inte har löst fullständigt eller på rätt sätt. De har även möjlighet att direkt efter testet rätta sina uppgifter och lämna in igen (vilket jag uppmanar eleverna att göra). Finns de uppgifter som de inte kan lösa har de möjlighet att få hjälp av mig att lösa uppgifterna, det finns även ett facit (som är den enklaste vägen för vissa elever).

Denna digitala lärresurs är ett komplement till min undervisningen, den är en del av min i övrigt varierande undervisning. Plattformen ger mig även mer tid till det som jag är riktigt bra på, att få eleverna att utveckla sina matematiska förmågor. Tiden som jag tidigare använde för att rätta prov och sammanställa resultat kan jag nu använda för att planera lektioner, stötta, återkoppla till eleverna och utveckla deras färdigheter.

Men tillbaka till alla denna frustration och stress hos elever och mig som lärare. Ja, när det då var tid att genomföra testet, meddelade jag att de ska genomföra ett digitalt test i matematik. De skulle logga in på den digitala portalen och starta matteprov 1. Alla, och då menar jag verkligen alla eleverna, var snabbt inne och påbörjade testet, det lade sig ett lugn i hela klassen. Några satt med hörlurar på, då de kan få alla uppgifter upplästa (på i stort sätt vilket språk som helst), andra satt med musik i öronen. Jag såg hur de verkligen ansträngde sig och fokuserade på uppgifterna. När de stötte på problem, lyfte de bara blicken mot mig och jag var där direkt, stöttade och förklarade.

På min dator kunde jag följa varje enskild elevs framsteg, jag såg vilka uppgifter de läste och hur de lyckades. Jag kunde även se vilka som fastnade på vissa uppgifter, då var jag snabbt framme och kollade med eleven vad som var problem och om jag kunde ge stöd.

Drygt 5 minuter innan lektionens slut, avslutade jag testet och alla elever fick sina resultat på datorn. De flesta var nöjda, några var lite missnöjda, de hade gjort några slarvfel. Vi hade en snabb diskussion där vi kom fram till att de som hade gjort fel skulle få chansen att rätta felen och lämna in igen. Detta gjorde några hemma, andra gjorde detta på kommande mattelektion.

Vi gjorde även en utvärdering tillsammans där alla eleverna var rörande överens om att göra matteprov på detta sätt är mycket bättre, de kände sig inte stressade på samma sätt som när de genomfört prov på det traditionella sättet. Flera tyckte att det vara som att spela ett quiz där det gällde att ‘gissa’ rätt, det kändes inte som ett matteprov. De tyckte även att det var bra att få resultatet direkt när lektionen var slut och att de kunde rätta de felen som de hade.

Ja, jag som lärare tycker att eleverna fokuserade ännu mer under testet och jag hade mer tid för de eleverna som behövde min hjälp. Jag kunde även använda tiden som jag skulle lagt på att rätta 100 stycken matteprov, till att planera kommande undervisning och se till att ge extra stöd till de eleverna som behöver det.

Att diskutera:

 • Hur genomför ni prov / test där eleverna inte blir frustrerade?
 • Hur använder ni digitala lärresurser i undervisningen?
 • De digitala lärresurerna ni använder, utvecklar de elevernas förmågor?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

En reaktion på ”Digitala matteprov – funkar det?”

 1. Hej, jag vill bara tillföra lite “omvärldsinformation” angående digitala prov i matematik, och angående systemfunktioner i moderna provplattformar.
  På Twitter har jag lagt upp länkar till öppna exempeluppgifter (Practice Tests) från Kalifornien, Florida, och andra stater.
  Bara att klicka länken nedan, läsa mitt tweet högst upp, klicka en valfri länk. Sedan klicka Sign in , välja en Grade, och välja ett prov. Sist kommer flera skärmbilder med settings (funktions-hinderanpassningar) där du bara klickar OK.
  https://twitter.com/PerPerhammar1

  Många stater (främst de som ingår i konsortiet Smarter Balanced) har digitala diagnostiska prov. Dessa avser ett ämnesblock, eller flera ämnesblock. Tanken är att läraren enkelt ska kunna följa upp provresultat från diagnostiska prov – och sedan (vid behov) växla över till ett arkiv med “instructional resources” i form av videos och dokument över framgångsrika undervisningsmetoder (mot olika elevgrupper).
  Det finns många sökkriterier t.ex. går det att söka ut videos som avser ett visst ämnesblock och elever på en viss nivå.
  Flera videos avser formativ bedömning med nyttjande av de diagnostiska provuppgifterna.

  Jag hoppas denna “omvärldsinformation” lite grand belyser hur skolor i USA arbetar med formativ bedömning, diagnostiska digitala prov, kontinuerlig uppföljning, och spridning av framgångsrika undervisningsmetoder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *