Digital Kompetens

I våras skrev jag ett blogginlägg om att Stärka elevernas digitala kompetensDetta inlägget är fortsättningen på det jag skrev i våras.

Under skolans senaste studiedag valde vi att sätta igång arbetet med den reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2018. På skolan känner vi att vi behöver vara steget före och vi har skrivit in vårat SKA (systematiskt kvalitetsarbete) att vi ska arbeta med den digitala kompetensen. Under en förmiddag samlades vi alla för att djupdyka i vad den digitala kompetensen innebär och hur vi ser på detta.

Vi började arbetet med att fundera över vad digital kompetens innebär. Vad är det skolverket menar med den digitala kompetensen. Skolverket har fokuserat på fyra aspekter inom digital kompetens.

 • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Eleverna måste förstå att digitaliseringen påverkar hela samhället och vilka risker och möjligheter som uppstår. Eleverna måste förstå att vi kan påverka samhället och vår egna situation. Men den digitala utvecklingen påverkar även arbetsmarknaden, attityder och värderingar. Utvecklingen ger oss nya verktyg som vi måste bli bekväma med.

Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Vi använder en rad digitala verktyg i skolan. Eleverna använder sig av datorer, läsplattor och smartphones. Till dessa verktyg finns en rad olika program och appar. Här måste vi tillsammans öka kompetensen att använda verktygen. Här ingår även att programmeringen.

Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Tillsammans med eleverna prata vi ofta om källkritik. När informationsflödet ökar måste vi bli ännu mer källkritiska. Varje gång vi söker fakta och läser saker på nätet måste vi vara källkritiska. Det handlar inte bara om faktainhämtning, det handlar lika mycket om det vi ser och läser på Twitter, Snapchat, Facebook och Instagram. Men vi måste även ta ansvar för vad vi skriver, vilka bilder vi lägger ut. Här finns etiska aspekt som vi behöver bli medvetna om.

Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Genom digitala verktyg och olika medier kan vi lösa problem och omsätta idéer. Dagens teknik ger oss möjlighet att göra detta på ett relativt enkelt sätt. Vi måste här bli mer säkra på hur vi använder verktygen och medier på rätt sätt.

Skolverket har gett ut ett kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå som är ett bra förtydligande av den reviderade läroplanen.

Utifrån detta materialet och några korta filmer från skolverket hade vi diskussioner om vilka aspekter av digital kompetens eleverna möter i vår undervisning och är det några aspekter som eleverna möter mer sällan? Här följde intressanta diskussioner där vi kom fram till att vi är bra på att använda digitala verktyg, våra elever använder sina datorer dagligen, de är relativt duktiga på att hantera informationssökning och de använder en del digitala verktyg på internet. Vi arbetar en del med att vara källkritisk till vad vi läser och ser på internet.

Vad vi behöver bli bättre på är att diskutera och arbete med att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och våra attityder och värderingar. Vi behöver bli bättre på arbete med de etiska frågorna på nätet. Hur blir man en schyst kompis på nätet? Vi behöver även bli bättre på att använda digitala verktyg för att lösa problem och omsätt idéer.

Vi avslutade förmiddagen med att fundera på vilken kompetensutveckling som vi kommer att behöva för att eleverna ska möte de fyra aspekterna av digital kompetens i undervisningen. Här är några punkter vi kom fram till.

 • Digitala verktyg – Vi behöver bli säkrare på att använda programvara i göra film, musik, bild, matematik och programmering.
 • Källkritik – Hur arbetar vi ännu mer med detta när informationsflödet öka?
 • Ansvarsfullt förhållningssätt – Eleverna (och vi vuxna) måste bli schysta kompisar på nätet.
 • Demokrati – Genom digitaliseringen följer att vi kan påverkas och påverka det demokratiska samhället. Hur arbetar vi med eleverna med den digitala demokratin?

Det här är bara början på vårt arbete mot öka den digitala kompetensen i skolan.

Att diskutera:

 • Hur arbetar du med att utveckla elevernas digitala kompetens?
 • Vilka av de fyra aspekterna arbetar du mest med?
 • Vilka digitala verktyg och medier arbetar du med i din undervisning?
 • Vilken kompetensutveckling behöver du för att kunna ge eleverna möjlighet att arbetet med den digitala kompetensen?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *