Den fantastiska fusklappen!

Som undervisande lärare i NO behandlar jag och eleverna varje termin flera olika ämnesområden som innehåller mycket fakta, samt olika modeller och teorier, som kräver att de förstår en stor mängd begrepp och specifika ämnesord. Inför varje nytt ämnesområde får eleverna därför en begreppslista att ha som stöd. Både för att enklare hänga med i undervisningen men även som en checklista för att enklare kunna öva inför ett avslutande prov. Som exempel har jag nyligen avslutat ett arbetsområde om evolutionsteorin med mina sexor där deras begreppslista blev ganska diger med över tjugo begrepp, till exempel cell, cellkärna, DNA, gener, arv, naturligt urval, selektion, variation, konkurrens, mutationer, arter och raser. När eleverna i uppstarten får se en lång lista med för dem obegripliga och svåruttalade ord kommer det inte sällan en och annan protest. Denna förväntade och kanske i viss mån rimliga reaktion bemöter jag sedan med följande argument. Jag vet att det är många begrepp att lära sig så därför får ni använda en fusklapp på provet!

När jag berättar för en ny klass att de får ha med sig en fusklapp på provet blir de både överraskade och glada men även lite misstänksamma. När ett erbjudande låter för bra för att vara sant så är ju det ofta något lurt på gång. Även om jag är helt ärlig när det gäller fusklappen så har jag givetvis en pedagogisk baktanke som jag medvetet väljer att inte avslöja från början. Så i viss mån är ju misstänksamheten befogad. Sedan är det från min del inte så mycket prat om fusklappen under arbetets gång tills dess att det är ungefär en dryg vecka kvar tills provet och vi enbart ska ägna oss år repetition. Då delar jag ut var sin fusklapp till eleverna i storleken av en post-it-lapp samt ger dem instruktionerna att på denna lapp får de skriva eller rita precis vad de vill. Då ytan är så pass liten så ger jag även rekommendationen att enbart skriva ner den fakta de inte kan och att använda sig av stödord och bilder istället för hela meningar.

Arbetsmoralen under dessa lektion brukar vara otroligt bra. Framförallt hos de elever som i vanliga fall är omotiverade eller har svårt att nå målen. Kanske beror denna ambitionsökning på att eleverna upplever att de gör något som känns lite förbjudet och för att de antar att fusklappen i sig är en garanti för att få bättre resultat på provet. Det sistnämna är såklart sant men inte av den anledning som många tror. Innan lektionen är slut brukar nämligen flera elever be mig om en ny fusklapp då de inte fick plats med allt på den första. Givetvis får eleverna då en ny lapp så de kan börja om och då har den lärprocess som jag vill åt påbörjats, vilket var min hemliga baktanke.

När eleverna skriver sina fusklappar så gör de omedvetet massor av bra saker som gynnar deras lärande. Först måste de bearbeta innehållet för att ta reda på vad de kan och inte kan. Fusklappen är ju för liten för att få plats med allt. När de vet vad de inte kan så måste de sammanfatta detta med stödord och bilder vilket kräver att de förstår vad det handlar om. När de sedan inser att platsen inte räcker till denna gången heller får de börja om processen igen vilket innebär mer repetition och ny inlärning. Att ge upp är ju inget alternativ för fusklappen måste ju bli klar till provet.  För varje ny fusklapp som skrivs inser eleverna att mer och mer kan läggas i listan av saker de kan och mer plats på fusklappen frigörs då till det som ännu inte är befäst i minnet.

Denna typ av studieteknik är både bra och beprövad men den största fördelen med att använda sig av fusklappar istället för t.ex. instuderingsfrågor är att jag upplever att fusklappen motiverar fler eleverna att lägga ner den tid och det arbete som krävs. Elever som i vanliga fall aldrig gör något skolarbete frågar ofta om de får skriva klart fusklappen hemma vilket kanske beror på att det för dem inte känns som skolarbete. Det är dock viktigt att som lärare se till att alla vårdnadshavare i förväg är informerade om att eleverna får använda sig av fusklapp och den pedagogiska tanken bakom. Annars så riskerar de att felaktigt bli anklagade för fusk hemma.

En annan fördel med fusklappen som är av en mer psykologisk karaktär är att jag upplever att den gör eleverna mindre stressade inför provet. Framförallt de mer högpresterande eleverna. Dessa elever hade övat och förberett sig väl inför provet även utan fusklapp och med största sannolikhet har de även stenkoll på allt som de skrivit ner på den. Men bara vetskapen av att den finns där som ett extra stöd under provet gör att de kan slappna av och lägga all energi och fokus på rätt saker vilket gör att de både mår och presterar bättre.

När eleverna är klara och lämnar in provet så brukar jag fråga dem om de använde sig av fusklappen. Oftast blir svaret att de bara kollade någon enstaka gång eller inte alls. Detta brukar initialt göra dem själva lite förvånande och några elever drar då även den felaktiga slutsatsen att det var helt onödigt att lägga ner en massa arbete på satt skriva en fusklapp som de inte ens använde. När vi lektionen efteråt går igenom provet så utvärderar vi även fusklappen och avslöjar jag även det pedagogiska syftet med den. Vilket såklart majoriteten av eleverna redan har listat ut.

Jag gillar verkligen alla de positiva effekter som jag observerar när eleverna använder sig av fusklappar på mina prov, vilket de oftast får göra. Jag uppmanar dem även att att skriva men inte ta med fusklappar när de har prov i andra begreppstunga ämnen. En del föräldrar och kollegor undrar ibland om det finns några nackdelar med att använda sig av fusklappar på det sätt som jag gör. De förstår mitt pedagogiska resonemang men tycker att det är fel att ha med fusklappen på provet. Det finns dels en moraliska aspekt som vissa oroar sig över men även att det kanske hämmar eleverna i det långa loppet.

Mitt generella svar på denna oro är ett det inte är fusklappen i sig som påverkar eleverna utan det är processen att skriva fusklappen som är utvecklande. Jag har vid ett par tillfällen haft elever som inte velat lägga ner det arbete som krävs för att skriva en egen fusklapp utan istället kopierat en kompis. För dessa elever är fusklappen helt värdelös och det syns tydligt vid provtillfället vilka som gjort på detta viset. De vänder och vrider på sina lappar och försöker tolka dem medan övriga elever har sina lappar liggandes på bänken i stort sett hela tiden. Dessutom är det eleverna egna förmågor och inte fusklappen som avgör hur väl de kan svara på frågor som kräver att de resonerar eller drar egna slutsatser. Den enda nackdelen jag kan se av att använda sig av fusklappar allt för frekvent är att eleverna måste lära sig att hantera provsituationer där fusklappar inte är tillåtna, som vid de nationella proven eller senare vid högre studier.

Är du lärare och läser detta så rekommenderar jag verkligen att du testar att låta din elever få använda sig av fusklappar inför nästa prov. Om det finns någon elev som läser detta har du nu förhoppningsvis massor av argument till dina lärare varför fusklappar är så fantastisk bra. Hur paradoxalt det än kan låta så vill i alla fall jag se fler fusklappar i skolan.

Att diskutera

  • Vilka fördelar ser du med att låta eleverna  använda sig av fusklappar på prov?
  • Vilka nackdelar ser du med att låta eleverna  använda sig av fusklappar på prov?
  • Behöver proven konstrueras annorlunda om eleverna får ta med sig en fusklapp?
  • Blir effekten annorlunda om eleverna får skriva fusklappar men inte ta med dem på provet?
  • Kan fusklappar användas i andra examinationsformer förutom på prov?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *