DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt

Vi lever i en tid där demokratiska värden utmanas och där det blir democracy-a-challangeviktigt att på många nivåer arbeta med fördjupad förståelse av demokratiska värden och processer i skolan. Hur skapar vi ett klassrum som präglas av demokrati på riktigt? Hur gör vi för att få våra elever att i framtiden vara motiverade och engagerade i demokratiarbete och kunna och vilja ta ansvar för vårt samhälles utveckling?Naverlönnskolan har som mål läsåret 2016/17 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation, ett sätt att göra detta är att låta elever få inflytande över innehåll och arbetssätt.  Innan jag planerade upp ämnesområdet i samhällskunskap för min åtta satte jag upp aktuellt centralt innehåll (se nedan) på tavlan och eleverna fick skriva i Google formulär hur de skulle vilja arbeta med varje punkt.

1. Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i de svenska partierna har utvecklats.
2. Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
3. Några olika stats- och styrelseskick i världen.
4. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
5. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 6. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

I formuläret fanns också följande frågor de skulle besvara:
– En aktuell samhällsfråga jag skulle vilja att vi arbetade med är:…
– Något jag skulle vilja förändra i samhället är:..
– Så här kan jag påverka saker i samhället:…
Sista frågan var tänkt att ge mig input på elevernas förkunskaper och de övriga två vilka ämnesområden vi skulle inrikta oss på för att fånga elevernas intresse.

Eleverna önskade följande:

elevinflytande-hur-sverige-styrs

Det framgick tydligt att eleverna hellre ville föra fram åsikter snarare än att återge riksdagspartiernas innehåll och jag beslutade 85f-s-manskliga-rattigheterdärför att ett av bedömningsmomenten fick bli att eleverna skapade sina egna demokratiska partier. Förarbetet bestod i att vi gjorde övningen båten kring mänskliga rättigheter, lärde oss om olika politiska ideologier, och om hur Sveriges politiska system fungerar och huvuddragen inom de olika riksdagspartierna. Eleverna delades sedan in i grupper efter att de valt tre samhällsfrågor som de var extra intresserade av samt vilken ideologi de fann mest tilltalande. En elevlapp kunde t.ex. lyda: konservatism, integration, jämlikhet, lägre skatt. Detta så att det inte skulle bli alltför svårt att enas kring partiprogrammets innehåll. Eleverna använde också en övergripande mall för sitt parti, se länk: Mall för demokratiskt parti Läs gärna mer om BevaraDemokraterna, JIME, Realisterna – vi ser samhället från ett annat perspektiv, Skånekamraterna, Liberalerna, Giraffen och Humanistiska partiet här: Våra demokratiska partier 85F

När partierna var färdiga fick varje grupp presentera sitt partiprogram. Varje parti debatterade också mot ett annat parti  som hade gjort ett annat ställningstagande i ett av partiets hjärtefrågor.

jimebevarafagel-humanismrealisternalejonskanekamraterna

Ytterligare ett mål som Naverlönnskolan har för läsåret 2016/17 är att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar. Utan att jag visste ordet av hade elevernas röster gjort att vi genomfört ett arbetsområde där vi utvecklat många entreprenöriella förmågor; såsom omsätta ideér till handling, kreativitet, nyfikenhet, samarbete och kommunikation och självtillit. Förmågor viktiga för framtida demokratiska medborgare. Partiprogrammen väckte också tankar och diskussion utanför klassrummet.

Om tre dagar sker presidentvalet i USA 2016, kanske det viktigaste demokratiska valet i modern tid. Om Donald Trump vinner kommer jag ändå känna stort hopp inför den värld som dessa kloka 14-åringar kommer vara med att skapa. Det som glädjer mig mest är den positiva människosyn och respekt för människors lika värde som eleverna ger uttryck för i partiprogrammen. En elev skrev följande som svar på hur man kan påverka saker i samhället: Att se alla människor som en människa precis som jag och med samma rättigheter som jag. Att stå upp för det jag tror på och uttrycka mina åsikter. Bete mig och uttrycka mig på det sättet som mina åsikter är och står för, tillexempel, om jag tycker att alla är lika mycket värda ska jag också bete mig som att jag tycker det och se alla som lika mycket värda och behandla människor utifrån det jag tycker och tror på.

Att diskutera:

  1. Hur gör du för att väcka dina elevers intresse/få dem motiverade i ditt ämne? Tips?
  2. När du undervisar kring demokrati, har du stött på utmaningar/svårigheter?
  3. Hur gör du för att få elever att inse att det ni gör inne i klassrummet också är viktigt utanför klassrummet?
Share Button

3 reaktioner på ”DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *