Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar

Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att eleverna kan påverka det som sker i klassrummet. Ibland är det svårt att lyckas med både det ena och det andra men ofta är det små saker som krävs, kanske så små saker att man bortser från dess betydelse. Jag använder Google Classroom och sedan en tid tillbaka har jag några små knep som har inneburit stor skillnad i mitt klassrum när det gäller elevernas delaktighet, saker som faktiskt funkar.

Oavsett hur man undervisar är det oundvikligt att ha genomgångar av olika slag . Det kan både handla teorigenomgångar där begrepp och teorier visas och förklaras eller instruktioner om hur arbetsuppgifter skall genomföras. Genomgångar har en tendens att flyta ut och bli för långa, elever “stänger av” och låter tankarna vandra i väg. Det är synd för genomgångar är viktiga och eleverna behöver dem. För att undvika detta har jag två åtgärder som visat sig effektiva:

1. En elev får en tygboll och instruktionen att slänga den till mig efter 10 minuter och jag lovar att runda av och avbryta när det händer (lånat från teachmeet). Jag blir effektiv och svävar inte ut, eleverna vet att det gäller att vara uppmärksamma under en begränsad tid.

2. Efter genomgången får en elev (slumpvis utsedd) uppdrag att skriva en sammanfattning av genomgången på tre meningar i flödet i Classroom. I mina grupper har det fått effekten att flertalet elever antecknar för att vara beredd på göra en sammanfattning. För mig är det intressant att få en återkoppling och läsa vad de fastnat för och vad de anser vara viktigt. För elever som var frånvarande innebär det en chans att se vad de missat. Man kan utveckla detta genom att låta eleverna kommentera sammanfattningarna.

När man undervisar NO har eleverna mängder med frågor som man gärna vill ta till vara samtidigt som riskerar att förflytta fokus på lektionen. Ibland är frågorna sådana att man behöver förbereda sig lite för att ge ett bra svar.

3. Jag uppmanar eleverna att skriva frågorna som inte direkt berör det vi talar om i flödet i Classroom. Min tanke från början var att jag efteråt skulle gå igenom dem, förbereda svar och ta upp dem nästföljande lektion. Till min glädje och förvåning såg jag att eleverna började svara varandra och dela med sig av sin kunskap. Jag insåg att eleverna är tränade i att använda sociala medier och att detta blev precis likadant. När jag sedan lyfte det på lektionen var det många som sträckte på sig, både de som ställt frågor och de som svarat eller kommenterat.

Elever jobbar ofta med varandra i grupp eller pararbeten med en gemensam uppgift. Jag jobbar lika gärna med att eleverna jobbar “mot” varandra och med en enskild uppgift. Peer review används i forskarvärlden, det borde vi göra i skolan också. Att ha en annan elev som motpart eller mottagare innebär att eleverna blir medansvariga för hur lärandet framskrider och  gör dem mer delaktiga.

4. Under hela terminen (och del av höstterminen) har jag delat in mina elever i par över klassgränserna. Syftet är tvådelat:  kamratrespons (granska, rätta och tipsa) och att eleverna skall få inspiration. Eleverna var inledningsvis oroliga för att det var fusk och jag svarade att det aldrig kan vara fusk att lära sig saker. Kopiera däremot är en helt annan sak. Det som skiljer detta från annan kamratrespons är att respondenten sitter i ett annat klassrum vid en annan tidpunkt och det skapar stor förväntan, man vill få respons och man blir besviken om den uteblir.

5. Förutom att granska och inspirera varandra har jag också gjort eleverna till mottagare för varandras arbete. I fysik har vi jobbat med strålning. När eleverna nått en viss förkunskap fick de fundera ut frågor om strålning som de verkligen ville ha svar på. Sedan bytte de frågor med varandra, återigen över klassgränserna. Under arbetet kunde de följa hur arbetet framskred med deras fråga och skriva kommentarer. När de var nöjda med svaret fick de tacka varandra och skriva några avslutande synpunkter. Alla frågor och svar skrevs i ett gemensamt Classroom vilket innebär att alla elever kunde läsa alla frågor och svar.

Sammanfattningsvis:

 1. Tidsbegränsade genomgångar som eleverna håller koll på
 2. Elever sammanfattar genomgångar och delar i Classroom
 3. Frågor och svar diskuteras av elever i flödet i Classroom
 4. Peer review över klassgränserna
 5. Elever som specifika mottagare av varandras arbeten

Att diskutera

 • Hur planerar ni för att eleverna skall vara delaktiga i undervisningen?
 • Hur kan ni nyttja eleverna som mottagare för varandras arbete?

 

Share Button

5 reaktioner på ”Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar”

 1. Bra idéer. Jag använder WhatsApp och har grupper där för info och kommunikation.
  Skall utveckla det i höst med bl.a. Dessa idéer.

 2. Väldigt intressanta tips för delaktighet i klassrummet. Jag gillar uppdelningen du gör mellan att delta och vara delaktig (på folkhögskola där jag arbetar skulle vi kalla det deltagande). Jag undrar om du märkt någon skillnad mellan elever som är rätt så självgående och drivna och de som behöver mer stöd och ledning vad gäller delaktighet i Google classroom? Kan det exempelvis vara så att man känner sig pressad att kommentera och skriva frågor fastän man inte riktigt kommit så långt i sin läroprocess ännu?

  1. Tack för din kommentar. Än så länge har jag inte märkt någon skillnad men jag förstår vad du menar och kan tänka mig att det skulle kunna uppstå en sådan situation som du beskriver. Jag var själv förvånad över att det var så olika elever som var delaktiga. Det kan ha att göra med att vi inte någon gång har kopplat detta till bedömning, betyg etc utan bara som ett sätt förbättra och underlätta arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *