De introverta – en kraft vi missar?

– Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen?

– Blir du besvärad när expediter kommer fram till dig i affären eller tycker du bara att det är trevligt?

– Frågar du efter vägen eller vill du hellre fundera själv?

– Är du mest kreativ när du arbetar ensam eller när du arbetar i grupp?

Den extroverta normen

I somras läste jag en text från en åsiktsspalt i DN. En gymnasietjej vid namn Klara Svensson berättar om hur det är att vara introvert och hur det ter sig i förhållande till skolans krav. Hon menar att det är den extroverta normen som råder i skola och arbetsliv och att detta blir ett problem för en betydande del av eleverna. Jag håller med Klara Svensson. Idag går mycket ut på att man ska synas och höras för att visa att man finns och vad man kan. I skolan ställs krav på att delta muntligt, grupparbeta och räcka upp handen. Ofta är det snabba ryck som gäller. Det är det extroverta som vi ofta siktar mot och ser som det framgångsrika. Stråk av det introverta ska jobbas bort. Istället borde man enligt Klara Svensson se det introverta som en styrka  – en styrka som bygger på att hämta energi inifrån. Istället för att försöka göra introverta elever till extroverta bör vi istället ta vara på styrkorna som introverta ofta besitter.

Försök inte omvända – bygg vidare!

”Försök att vara mer utåtriktad!”, ”Prova att prata mer!” ”Det vore kul om du vore mer muntligt aktiv på lektionerna!”

Klara Svensson refererar till sin egen skoltid och menar att försöken att omvända en introvert person är dömda att misslyckas. Man kommer bara att ge dessa elever en känsla av att inte räcka till.

Linus Jonkman som skrivit boken Introvert – de tystas revolution följer samma linje och menar att “både skola och arbetsliv idag är så inriktade på att göra oss alla extroverta att de introverta till sist glömmer att de är det. Det här är ett slösande med begåvning och en likriktning som får många att känna sig fel”

“Om du bedömer en fisk genom dess förmåga att klättra i träd får du en fisk som tror att den är oduglig”

Albert Einstein

Är det inte bara blyghet?

Susan Cain som har skrivit boken Tyst: De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns” Cain menar att man inte ska förväxla det introverta med blyghet och att man måste skilja på att vara social och att inneha social kompetens. Man kan ju faktiskt veta hur man ska föra sig utan att alltid vilja delta i sociala sammanhang. Cain menar också att en tredjedel av alla människor är introverta. Nu är förstås ingen enbart det ena eller andra utan har stråk av båda sidor.

(Se gärna Ted Talk – The Power of introverts, med just Susan Cain)

Men vadå introvert?

Jonkman menar att det handlar om hur man som människa reagerar på stimulans och då inte minst social stimulans. Om man ska försöka beskriva det i stora drag är det så här:

  • En extrovert person behöver mycket yttre stimulans för att fungera som bäst och extroverta människor hämtar energi från andra människor.
  • Förmågan hos en introvert person kommer mer till sin rätt i lugnare miljöer där man har möjlighet att gå in i sin egen bubbla och därigenom finna stimulansen.
  • En introvert person kan verka blyg, men saknar oftast inte social kompetens.
  • En introvert person kan verka passiv, men behöver tid att tänka igenom, hoppar inte på allt och kan gå in med full energi i avgränsade projekt.
  • Introverta personer är ofta analytiska och tar sig tid för att komma fram till åsikter, har hög uthållighet och har förmågan att jobba självständigt.
  • En introvert person behöver inte så mycket yttre stimuli utan klarar sig långt med den egna inre världen.

introvert

Dra nytta av alla personligheter!

Poängen i min text är att vi som jobbar i skolan behöver vara medvetna om dessa olika typer av personligheter för att kunna anpassa och variera vår undervisning. Vi behöver också göra eleverna medvetna om dessa personlighetstyper. De extroverta behöver uppmärksammas på att det finns elever som inte har möjlighet att ta plats i vissa sammanhang men kan prestera i andra och måste ges tid och utrymme. Även de introverta behöver, om man lyssnar på Susan Cain, uppmärksammas på hur det ligger till så att de förstår att det inte är något fel i att vara introvert utan lära sig använda sina styrkor på rätt sätt.

Det är viktigt att inte värdera en läggning högre än den andra. Vi är alla olika och det viktiga är att vi får ut så mycket som möjligt av varje individ. Vi ska alltså inte ändra på individen utan anpassa och variera undervisningen så att alla känner att deras förmåga kommer till sin rätt.

Jag avslutar med att att citera Klara Svensson:

“Det är hög tid att uppmärksamma och omvärdera hur vi ser på människors sociala temperament, för att rädda de fantastiska talanger som annars riskerar att gå till spillo, enbart för att vi är ett alldeles för extrovert och högljutt samhälle.”

Att diskutera:

  • Håller du med om att det är det extroverta som är norm idag? Hur visar sig detta i så fall?
  • Hur kan vi anpassa undervisningen för att de introverta ska kunna komma till sin rätt? Vilka metoder kan komma till användning?

Läs och titta vidare!

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *