Datorerna har landat!

Så är vi då äntligen där! För en dryg månad sen landade 13 Chromebooks i klassrummet! Detta har gjort att mycket av min tid har kommit att handla om datorer, dels som redskap, men också som ett sätt att hitta nya pedagogiska vägar.

I min klass på 25 har vi nu en halvklassuppsättning datorer. Eftersom jag tre pass i veckan dessutom kan låna från treorna har jag helklassuppsättning dessa pass. Redan när jag började som lärare för snart 20 år sedan använde vi datorer och jag gjorde digitala portfolios, men allt teknikstrul gjorde att en bra idé snart föll bort. Så har det varit sen dess! Inte enbart teknikstrul naturligtvis, men att bara ha tillgång till datorer vid något eller några tillfällen i veckan och då man dessutom ofta stött på problem med tekniken har det gjort att datorn till stor del bara blivit ett redskap, men nu är vi äntligen framme och då ställs man inför nya problem. Hur gör man för att skapa en ”datorpedagogik” och inte bara låta datorn bli ett redskap? Missförstå mig inte, datorn är ett suveränt redskap, men med IKT kan man nå längre. Jag har läst en hel del, en del böcker och mycket på nätet, och hittat en hel del goda idéer.  ASL (Att skriva sig till läsning; Trageton, 2014) , som jag startade förra året, är en väldigt god idé och ett sätt att angripa läsningen på ett ”nytt” sätt, och där har jag börjat.

När vi nu har datorerna så har mycket tid i början använts till att lära barnen (och mig själva) tekniken. Google Apps for Education och framförallt Google Dokument är ju mycket bra att använda till ASL, lättanvänt och det ger en bra överblick över eleverna skrivande. Att det finns talsyntes, möjlighet att dela texter mellan skrivkompisar (och mig), möjlighet för mig att kommunicera med eleverna i deras texter osv… gör mitt arbete enklare och framförallt elevernas möjlighet att bearbeta sina texter så mycket större. saganDetta spiller ju över i andra ämnen än svenska också. Att kunna söka fakta och bilder utan att lämna sin text underlättar. Dock gör det förståelsen av källkritik till ett mycket aktuellt ämne. Dessutom ökar ju möjligheten till formativ bedömning, både i att ge feedback som för lärandet framåt, men också genom att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Det har ändrat mitt klassrumsarbete också. Från att tidigare vandrat runt mellan eleverna kan jag nu stanna vid mitt skrivbord och få en bättre överblick, både över klassen och texterna de skriver. Visst vandrar jag fortfarande runt, men vid framförallt halvklass har upptäckt att jag blir mycket effektivare om jag bara sitter vid min dator och följer elevernas skrivande samt kommenterar det via min skärm.Dokument Finns naturligtvis fördelar och nackdelar med båda sätten, men nu har jag fått ett nytt sätt att arbeta på.

 

Nu gäller det för mig att hitta fler vägar. Som ett redskap för informationssökning är datorn användbar, men det ändrar inte hur jag arbetar med barnen. Visst vidgar det våra vyer och sökmöjligheter att ha datorerna så tillgängliga, men det jag har tänkt på är att även om sättet att söka information inte nödvändigtvis ändrar hur jag arbetar så skulle sättet att presentera information kunna göra det. Jag läste i somras Sara Bruuns ” Digitala arbetssätt i klassrummet” och här fanns ju ett flertal goda exempel. Att starta någon form av blogg för klassen låter intressant. Det skulle ge eleverna nya mottagare för sina arbeten och på så sätt öka deras motivation. Att flippa klassrummet låter också intressant och jag har börjat spela in filmer för att lära mig tekniken, men jag har vissa farhågor. Försvinner inte interaktionen med eleverna som ju finns vid traditionella genomgångar? Detta liksom bloggen får jag undersöka och fundera vidare på.

I matematiken läser jag nu i Matematiklyftets modul Matematikundervisning med IKT och hoppas att här ska finnas fler goda exempel. Annars i matematiken använder jag Elevspel, gratis och lättanvänt, men det ändrar ju inte heller mitt sätt att arbeta. Visst är det bra att kunna individualisera övningar enkelt och att kunna lägga en del av mängdträningen i spelform. Lätt att fördela ”uppdrag” och följa elevernas resultat och det man ser är att elevernas motivation ökar och eleverna dessutom arbetar väldigt effektivt vid datorerna.  Jag kommer säkert att fortsätta med liknande program som Elevspel, på nätet rekommenderar många NOMP, så det är ju värt att undersöka. Dock är det ju så att dessa program eller sidor bara ersätter de övningar jag fått skapa själv tidigare eller använt andra läromedel till.

Det är många bollar i luften just nu och jag har tänkt att detta inlägg bara ska bli en inledning till fler och kommande inlägg om mitt och klassen arbete med våra datorer – förhoppningsvis mot nya pedagogiska vägar.

Fortsättning följer…

Att diskutera:

  • Finns det ”datorpedagogik”?
  • Hur gör man för att behålla interaktionen i ett flippat klassrum?
  • Hur använder ni datorer, som redskap eller…?
  • Vad är det som gör att datorn i sig ökar eleverna motivation, om den nu gör det?
Share Button

En reaktion på ”Datorerna har landat!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *