Dagliga rutiner som uppmärksammar alla elever varje dag

På min arbetsplats följer vi klasserna från årskurs ett till årskurs tre, och i våras lämnade jag ”mina” treor vidare till nya lärare i årskurs fyra. Treorna som lämnade och som jag haft privilegiet att följa under tre år, hade vuxit, utvecklats och var nästan ”självgående” i slutet av trean. Vi tillsammans hade skapat ett didaktiskt kontrakt för trygghet, arbetsro, struktur och rutiner som eleverna absorberat och automatiserat. Nu är det dags för nya barn i årskurs ett och dags för oss att skapa vårt didaktiska kontrakt. Det är ett hårt arbete där man behöver vara tydlig och konsekvent. Men jag vet också att detta arbete lönar sig i längden. Ibland tar man två steg fram och ett tillbaks, men efterhand märks det hur gruppen skapar förtrogenhet och färdigheter och den nya kulturen för klassen formas.

För att skapa lugn, trygghet och arbetsro i klassrummet är struktur och rutiner viktiga men också att alla elever känner sig sedda och uppmärksammade under skoldagen. Jag är nog inte ensam om känslan att inte alltid ”räcka till”, men hur jag försöker förebygga känslan berättar jag om nedan.

Jag är inte helt ensam i detta arbete, då den pedagog från fritids som är kopplad till klassen, är med varje måndag – torsdag, från start på morgonen till efter lunch. Då det är samma fritidspedagog som tillbringar tid med eleverna både i skolan och på fritids underlättas hela dagen-perspektivet för eleverna, och det blir en naturlig koppling i både aktiviteter, stöd och diskussioner mellan skola och fritids.

Vårt klassrum är möblerat så att barnen sitter i grupper vid fasta platser vid borden samt att det finns en yta på golvet framför vita tavlan där det finns plats för samlingsring. Alla lektioner startar i samlingsringen. Jag sitter som tyst förebild i samlingsringen när barnen kommer in i klassrummet. De lägger sina kontaktböcker i en låda och tar sedan ner sina stolar från borden och hänger skolväskorna på dem. Därefter går de till sin plats i samlingen. Innan de kommer in i klassrummet har de passerat fritidspedagogen (Eva) som påminner om att gå tyst från kapprummet till klassrummet.

I stället för att stå vid dörren och hälsa på varje elev, vilket jag slutade med för några år sedan då jag upptäckte att något barn inte var bekväm med att ta i hand, sker detta numera i samlingsringen där alla, barn och vuxna, kan se varandra när vi säger god morgon. På så sätt säger alla barn också god morgon till varandra. Under morgonsamlingen sker en del aktiviteter där det skapas tillfälle för mig att uppmärksamma alla elever både visuellt och verbalt.

Efter varje rast är det samma rutin som på morgonen. Eva stöttar vid förflyttning mellan kapprum och klassrum och jag sitter tyst och väntar i samlingen. Barnen går, om de är törstiga, under tystnad till vasken och dricker. Därefter går de tyst och sätter sig i samlingen. När eleven som ringer i rastklockan, och som bör vara sist in i klassrummet, satt sig i samlingen går vi varvet runt och var och en får kort berätta om hur rasten varit. Detta tar oftast bara ett par minuter, men ibland behöver vi fördjupa oss i någon händelse eller konflikt som inte känns färdigutredd. Vissa saker fungerar bra att ta i samlingen, då det kanske gäller regler i lekar som alla behöver uppmärksammas på. Andra saker berör ibland endast de inblandade och får då redas ut enskilt med mig eller Eva.

Skoldagen avslutas på samma sätt som den startar, i samlingen. När eleverna plockat undan och lyft upp sina stolar på borden, samlas vi med väskorna i samlingen. Nu går vi också varvet runt och barnen får nämna något de kommer ihåg eller lärt sig under dagen. I samband med denna aktivitet kommer Eva och sätter sig i samlingen. Jag lämnar över till fritids. Barnen sitter kvar och berättar i tur och ordning om de ska gå hem eller vara på fritids. När varvet är färdigt delar Eva ut barnens kontaktböcker till ett barn i taget som lugnt lämnar klassrummet.

Genom de rutiner vi återkommer till vid några tillfällen varje dag, känner jag att jag uppmärksammat och ”sett” alla elever  varje dag.

Att diskutera:

  • Upplever du att du hinner ”se” alla barn varje dag?
  • Hur skapar du rutiner och tillfällen för alla elever att ”synas” varje dag?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *