Cristian Abrahamsson

Porträtt DSC_4036Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2013-2019

Mitt namn är Cristian Abrahamsson, är lärare i matematik och NO/teknik och jobbar på Klågerupskolan årskurs 6-9. Jag har jobbat som lärare i Svedala kommun sedan 1995, först på Spångholmskolan/Baraskolan och sedan 2001 på Klågerupskolan. Under åren 2015-2019 forskade jag på halvtid på Institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet och publicerade min licentiatavhandling “Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen” i maj 2019.

Jag vill förmedla att kunskap och utbildning är något viktigt och värdefullt samtidigt som det är roligt. Jag har alltid tyckt om skolan, både som elev och lärare, och vill att eleverna skall känna samma sak. Jag tycker att undervisning skall vara omväxlande och elevaktiv med tydliga mål och struktur. I NO lyfter jag gärna fram det naturvetenskapliga arbetssättet med många laborationer, i matematik undviker jag slentrianmässiga arbetsuppgifter med ständigt räknande.

 

 


Klimatåret

När höstterminen drog i gång efter den rekordvarma sommaren kände jag att det var omöjligt att undervisa NO utan att ...

Min avhandling är färdig

I januari 2015 startade forskarskolan CSiS - Communicate Science in School och jag påbörjade ett nytt liv som forskande lärare ...

En djupdykning i naturvetenskapens innersta väsen

Naturvetenskapens kärna är dess begrepp, modeller och teorier. Med hjälp av naturvetenskapen har vi på ett framgångsrikt sätt kunnat beskriva ...

Innebär prov alltid att eleverna måste läsa på hemma?

Det här blogginlägget handlar om hur man kan sköta provförberedelser i skolan istället för hemma. Upplägget utgår från NO men ...

Endorfinkickar och konstgräs

Naturvetenskap är något man gör i skolan eller på sitt arbete, inte något som påverkar mig en vanlig sketen tisdag ...

Pröva och ompröva – vikten av processinriktat arbete i teknik

Konstruktionsarbeten i teknik uppskattas ofta av eleverna men ger inte alltid önskat resultat sett till kursplanens innehåll och kunskapskravens formuleringar ...

Kamratrespons – att våga vara kritisk och att vilja tro det bästa

"Tack så jättemycket för hjälpen. Med er hjälp så har vi rättat alla stavfel och lagt in fler bilder, Vi ...

Ön – naturvetenskap på liv och död

Under en båtfärd drabbas vi av en tropisk storm. Fartyget går under i vågorna men vi spolas upp på land ...

Utmana elevers tänkande i naturvetenskap

”Det är ändå vikten för järnet väger mer på sätt och vis” Ett vanligt inslag i NO-undervisningen är att utmana ...

Engagemang, intresse och lärande

Engagemang som begrepp för att beskriva och diskutera undervisning har varit ett av mina främsta fokus de senaste åren. I ...

Vad är naturvetenskap? – En svettig historia om NO i årskurs 6

- Det vi gör nu, är det kemi eller fysik? Jag tror att de flesta som undervisar NO känner igen ...

Forskarkonferens i Trondheim

Cristian Abrahamsson är forskande lärare i Svedala kommun. Följ Cristians rapportering från NFSUN 2017: Science competencies for the future i ...

Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar

Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att ...

Science in Bristol (+några spännande länkar)

Science communication  är huvudtemat för forskarskolan som jag tillhör och under en tredagars resa till Bristol nyligen gavs det rikliga ...

Konferens – vänligt intresse och knivskarp kritik

When scientists read, they do inquiry (Philips, Norris 2009) En viktig del av forskningsarbetet är att åka på konferens. I ...

Forskning och intressanta stickspår

Ett lyxproblem man har när man forskar är alla intressanta stickspår man stöter på under resans gång. Saker man inte ...

Formativ bedömning för sakens egen skull

Formativ bedömning har fått ett oerhört stort genomslag i svensk skola, det är näst intill omöjligt att prata om skolutveckling ...
/ / Årskurs 7-9, BFL, Feedback, Kamratbedömning, Prov

Skall vi läsa det eller kunna det?

De senaste åren har begreppet höga förväntningar varit på tapeten och nämns flitigt som en viktig framgångsfaktor i skolan. Höga ...

En kort reflektion om det framgångsrika i framgångsrik undervisning

Just nu är det ett eller noll som gäller och man pendlar mellan 100% terminsavslut med allt vad det innebär ...

NO är svårt och nördigt – INTE!

Att vara NO-lärare innebär många gånger att man har ett kluvet förhållande till sitt ämne. Förutom det egna intresset (och ...

Var är vi? Rita karta på NO-lektionerna

I skolan lägger vi mycket tid på att förklara för eleverna vart vi skall. Vi berättar vilket innehåll vi skall ...

I huvudet på en forskande lärare

Forskarskolan CSIS är nu inne på sitt andra år och just nu känner jag att jag har vind i seglen ...
/ / Engagemang, Klågerupskolan, NO, Seminarium

Ett år med forskarskolan CSIS

Tiden rusar iväg och nu är det redan ett år sedan jag kastade mig in i forskarvärlden. Ett antal obligatoriska ...
/ / Årskurs 7-9, Engagemang, Lärares lärande, NO

Eleverna engageras när de förstår helheten

Att undervisa i NO handlar både om att låta eleverna ta del av naturvetenskapens förklaringar till fenomen som vi har ...

Socio-scientific Issues i NO-undervisningen

Ända sedan jag startade min resa som forskare i utbildningsvetenskap har jag varit fullt upptagen med elevernas fascination för naturvetenskap ...

Lämna klassrummet

Idag har jag varit med min son på skateboardskola i skateparken hemma i Stehag. Egentligen hade jag tänkt att jag också ...

Forska som lärare – intryck och avtryck

I mitt förra inlägg beskrev jag vad forskarskolan CSiS är för något och vad det innebär rent praktiskt att vara ...

Forskarskola för lärare. Vad innebär det?

Sedan januari delar jag min lärartjänst med att forska på halvtid. Jag har fått en chans att se på undervisning ...
/ / NO, Synligt lärande

Att skapa mottagare till elevernas arbete

Det finns många exempel på hur elevers skrivande får en skjuts av att det finns en verklig mottagare för deras ...

Undersökande arbetssätt i matematik

I min matteundervisning försöker jag hålla en konsekvent linje: Introduktion av begrepp, metod, modell etc, övningar som ger eleverna möjlighet ...
/ / Årskurs 7-9, Begrepp, Klågerupskolan, Matematik

Ett litet tillägg om Kims prov

De positiva erfarenheterna från att återkoppla prov med metoden Kims prov och alla goda idéer från kollegor runt om i ...

Utmaning: genomgångar som lyfter

I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag löste problemet med ineffektiva provgenomgångar med hjälp av "Kims prov". Just genomgångar ...

Kims matteprov – feedback på ett annorlunda sätt

Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det ...

En timme – en uppgift

Två gånger i veckan har jag elevens val matematik. Det ena tillfället är helt vikt åt problemlösning. Gruppen består av ...

Låt det ta tid

Tid är en bristvara i skolan vilket påverkar undervisningen. Det centrala innehållet är digert och kunskapskraven omfattande. Som lärare vill ...

Dimman har lättat – Vad kan man lära av nationella prov?

Det känns som den tjocka dimma vid namn nationella prov som man befunnit sig i ett tag långsamt börjar att ...

Kooperativt lärande

När jag jobbar med problemlösning i matematik är det några saker som jag tycker är svårare än andra. Hur får ...

På Youtube, alltså existerar jag

För några veckor sedan läste jag en artikel i DN som handlade om Anna som drabbades av stress på grund ...

Att se hela perspektivet

Efter att ha jobbat med diverse utvecklingsprojekt i matematik både på Klågerupskolan och i kommunen har det som alltid varit ...

Problemlösning i matematik

Människan är av naturen problemlösare. Därför borde problemlösning i matematik falla sig naturligt. Tyvärr är det inte alltid så enkelt ...

Matematikens kraft

Ibland får man tillfällen som kan visa matematikens kraft för eleverna. Sådana tillfällen får man inte låta glida sig ur ...
Share Button

Undervisning och lärande