Coniuncti forte – tillsammans starka

Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som  under vårterminen skulle vara gemensamma för Roslättsskolans och Kyrkskolans personal samt handla om bedömning. De skulle även vara en fortsättning på kommunens gemensamma konferens Betyg och bedömning  som vi hade i november.

Tankarna snurrade igång direkt, men jag hade svårt att hitta en bra struktur och den röda tråden inföll sig aldrig. Frågor jag brottades med var bland annat att hitta en gemensam nämnare för att knyta samman två skolors utvecklingsarbete och hitta ett innehåll som motsvarar behovet på båda skolorna? Det finns så mycket att fördjupa sig i, men så få tillfällen alla är samlade. Åter igen, ut i djungeln av information på Skolverket, KvUtiS och YouTube. Hur ska man sålla i detta hav av information? Hur får vi alla pusselbitar att bilda en helhet?

Kunskapsbedömning i skolan
Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter

Jag och min biträdande rektor satte oss ner för att strukturera upp våra respektive tankar och analysera våra skolors behov. Vi utgick bl a ifrån våra sammanfattningar från kommunens gemensamma bedömarkonferens, lärarnas önskemål om innehåll samt vår analys av den senaste nulägesbedömningen, i vilken det framgick att vi inte bedömer olika kvalitéer (t. ex. enkla, utvecklade och välutvecklade) gällande elevernas förmågor i den utsträckning vi ska.

Vi kom fram till att huvudsyftet med forumen var att påbörja en process för att skapa en högre grad av samsyn kring bedömning i allmänhet och bedömningsaspekter i synnerhet för ökad validitet och reliabilitet. Vi ville också att innehållet skulle kännas meningsfullt och användbart i praktiken. Sammanfattningsvis ville vi alltså bygga på det kollegiala samarbetet och integrera bedömningsteori med praktik och knyta samman två skolors utvecklingsarbete .

Vi har på båda skolorna under tre terminer arbetat med matematiklyftet och vi upplever att det upplägget är det som leder till en utveckling av undervisningen på ett djupare plan. Det blir mer än bara skrap på ytan.

Kommunens utvecklingsstrateg presenterade en mötesstruktur för oss som heter TLC (Teacher Learning Community) och passar för ett 90 minuters långt möte. Modellen ser ut så här:

  • Introduktion
  • Så här går det
  • Nytt lärande
  • Personlig handlingsplan
  • Vad gav mötet?

Han hjälpte oss också att hitta filmer och texter utifrån vårt behov. Se gärna upplägg och innehåll för det första forumet i sin helhet.

Den 4 mars träffades vi. Alla lärare kom förberedda genom att ha läst kapitel ett och två i Skolverkets stödmaterial, Kunskapsbedömning i skolan. Vi började med en kort introduktion där vi gick genom upplägget och gick därefter ut i smågrupper för att diskutera innehållet i de två första kapitlen. Många bra diskussioner hördes kring bedömningsrelaterade dilemma. Vi var nog alla överens att vi behöver diskussioner med många olika lärare för att komma vidare i vår utveckling av undervisningen.

roky
Bitr. rektor Elisabeth Olsson inleder diskussionen

Nästa del i upplägget var att föra in ett nytt lärande. Vissa förmågor är svårare än andra att bedöma och två av dem som vi upplever svåra är förmågan att föra resonemang och förmågan att föra diskussion. Vi tittade på några mycket bra filmer ur serien Orka plugga. Det är viktigt att vi lyfter dessa förmågor och tydliggör dess olika delar, så att vi kan ge eleverna strategier och redskap för att kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och bli medvetna om hur man för diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem. Tankarna växte om att skapa ett praktiskt material för att förtydliga olika diskussionsstrategier, liknande de lässtrategierna som RT (Reciprocal Teaching) bygger på. Barbro Westerlund har skrivit om RT och lässtrategierna i “Att undervisa i läsförståelse” och “En läsande klass” utgår ifrån dessa. När vårt material är på print och delvis beprövat, delar vi gärna med oss av både material och erfarenheter i kommande blogginlägg.

BedömningsaspekterJag ser verkligen fram emot nästa möte när vi ska fördjupa oss i bedömningsaspekter. Vi kommer bland annat titta på korta filmer där elever från våra egna klasser diskuterar och resonerar. Utifrån dessa kommer vi att reflektera över vilka kvaliteter i resonemang och diskussioner vi får syn på. Lärarna kommer även att ha med sig underlag från klassrumsobservationer utifrån stödmaterialet “Bedömningsaspekter”. Vi kommer alltså få möjlighet att bedöma tillsammans i grupp och utveckla vår bedömarkompetens. Jag hoppas mina kollegor kommer uppleva detta givande. I mitt nästa inlägg kommer ni få följa vår resa i vårt kollegiala arbete.

Tillsammans är vi starka, eller som det heter på latin Coniuncti fortes-tillsammans starka.

Att diskutera

  1. Hur skulle du vilja utveckla din bedömarkompetens?
  2. Vilken bedömningsträning har du fått på din skola och hur arbetar du med bedömning och sambedömning idag?
  3. Vilket bedömningsstöd/ vilka bedömningsanvisningar använder du idag? Vilka är dina erfarenheter av dessa?
Share Button

4 reaktioner på ”Coniuncti forte – tillsammans starka”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *