Kategoriarkiv: Roslättsskolan

En F-3-skola i Svedala tätort.

Regler som förfaller

Människan hjärna är skapt för att organisera, systematisera och hitta de enkla lösningarna för att komma ihåg och lagra information. Men är detta alltid det bästa?

blogg-regler förfaller1

Vi har alla en tendens att övergeneralisera och göra inkommande information konceptuellt. Tyvärr är våra goda intentioner inte alltid det bästa för våra elever. Vi ger dem gärna genvägar och tips som dessvärre inte alltid utvecklar elevernas tänkande och förståelse, utan det motsatta. Fortsätt läsa Regler som förfaller

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Jag ska försöka förenkla och förklara vad som har hjälp mig att förstå lite mer.

Under året har jag och mitt arbetslag, tillsammans med tal- och språk-pedagog samt speciallärare, fördjupat oss i olika språkliga svårigheter. Vi började tillsammans med att göra modulen Vad är en språkstörning . Vi träffades vid fyra tillfällen och arbetade med modulens olika delar. Modulen består av både filmer, texter och olika arbetsuppgifter. Jag är glad att vi gjorde den tillsammans med tal- och språk-pedagog och speciallärare, då vi kunde fördjupa oss på ett annat sätt; jag tror inte att vi hade fått samma fördjupning om vi gjort det själva. Nu när vi fick möjligheten att arbeta tillsammans upplevde jag att vi arbetade efter Helen Timperleys modell. Vi ansåg att några av våra elever inte kunde visa sin kunskap till fullo och vi behövde därför lite mer kunskap och färdigheter om hur vi kunde upptäcka dessa kunskaper och möta eleverna på olika sätt.

Fortsätt läsa Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Uppföljning av matteläxan

Viagra gjorde det!

Penicillinet gjorde det!

Tabletter mot åksjuka gjorde det!

Och så även min uppföljning av matteläxan!

Vissa kallar det slumpen, andra bieffekter, men alla har uppkommit av att någon har tagit tillvara och sett förändringar utanför syftet. Nu vill jag inte påstå att min uppföljning är något nytt eller ”one of a kind” men det har gjort stor förändring för hur jag följer upp matteläxan. Det jag vill säga är att man måste vara lyhörd för små saker utanför sin första tanke och på så sätt skapa nya och kanske bättre lösningar. Fortsätt läsa Uppföljning av matteläxan

Att utgå från rubriker och bilder

Vad var det nu det stod?

Det är en fråga som många med mig säkert har ställt sig själv och sina elever. Ibland har det kanske gått lite snabbt och tankarna har varit någon annanstans. Hur kan man då träna eleverna att snabbt förstå sammanhanget, få en helhet och förförståelse av innehållet? Vad finns det för ledtrådar?

I rubriker står ofta de viktiga orden, väl valda ord som en mycket kort sammanfattning, en redogörelse för det innehåll som följer i den efterföljande texten. Detta kan man dra nytta av i sitt fortsatta läsande av texten, som ledtrådar kan man ju säga.

För att få eleverna att verkligen titta på bilder och rubriker fick eleverna i årskurs fyra till uppgift att angripa en text utifrån bilder och rubriker. De skulle mycket noggrant i grupper om två till tre försöka lista ut vad det skulle kunna stå i texten under bilderna och rubrikerna. Fortsätt läsa Att utgå från rubriker och bilder

Läsförståelse i matematik

”Vi är alla svensklärare”, fick vi höra många gånger när Lgr11 implementerades. Fem år senare tror jag att vi alla i skolans värld har tagit det till oss. Det tar en stund innan skutan vänder, men NU är vi alla på väg tillsammans och det med turbon insatt!

Ett sätt man kan arbeta med läsförståelse i matematiken är genom att bearbeta benämnda uppgifter  d v s sk läsuppgifter. Det har vi gjort genom att låta eleverna få i uppgift att läsa igenom läsuppgifter och därefter stryka den information som de inte behöver för att lösa dem.

IMG_1242 Fortsätt läsa Läsförståelse i matematik