Kategoriarkiv: Gästblogg

Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Gästblogg av Linda Allansson Wester

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter. Kunskap, att lära av andra, att dela med sig av det som funkar, att ibland dela med sig av det som är svårt.

För mig är det ord, egenskaper och erfarenheter som detta, som jag kommer att tänka på när någon nämner Förstelärare bloggar. Fortsätt läsa Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Margareta Serder

Margareta är lektor i utbildningsvetenskap och vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle på Malmö universitet, grundskollärare 4-9 MaNO/Tk.

 

 

 

Skrivna reflektioner gör erfarenheter synliga

Gästblogg av Margareta Serder

När bloggande som fenomen tog fart för ett antal år sedan fick vi möjligheten till betydligt större flexibilitet jämfört med traditionella webbsidor. I motsats till de statiska hemsidorna fick vi ett verktyg för mer snabbfotad och mindre redigerad skrift – vi fick ett verktyg för att börja ”tänka högt”. Vad händer då när en kommun, som Svedala, ger ett stort antal personer, i detta fall lärare, möjlighet att tänka högt? Fortsätt läsa Margareta Serder gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Marie Karlsson är legitimerad F-6 lärare i svenska, matematik, SO, NO, teknik och engelska och arbetar på Marbäcksskolan i Svedala kommun.

Inspiration och kunskap på bloggen

Gästblogg av Marie Karlsson

Samma år som Förstelärare bloggar startades påbörjade jag min första lärartjänst i Svedala. Som ny lärare kände jag mig osäker vad gällde planering av undervisningen. Då hittade jag inspiration och kunskap på bloggen.

Hanna Fred Åhlanders inlägg Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O där hon beskriver hur hon planerar upp terminen kom i precis rätt tid för att hjälpa mig få ett sammanhang i min undervisning. Fortsätt läsa Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Linda Sikström och Daniel Prsa

Linda Sikström och Daniel Prsa är utvecklingssamordnare på Utvecklingsavdelningen, Grundskoleförvaltningen Malmö Stad och under 2017 var de en del av förstelärarnas fortbildning i Mind the gap.

Skolbesök i Marrakesh

Gästblogg av Linda Sikström och Daniel Prsa

För någon vecka sedan deltog vi på en konferens, ICSEI, i Marrakesh, Marocko. ICSEI står för International Congress for School Effectiveness and Improvment och i år var det nästan 1000 deltagare från hela världen som deltog under fem intressanta och lärande konferensdagar. Tillsammans med Eva Hallberg, enhetschef på Pedagogisk Inspiration Malmö, skickade vi in ett paper, Learning in Today´s Global Community, och blev antagna till att hålla en presentation samt leda diskussionen efter denna på konferensen. Fortsätt läsa Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar

Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Kristina Elvingsson

Kristina Elvingsson är rektor på Tegelbrukets- och Åkerbrukets förskolor i Svedala kommun.

En rektors bekännelse

Gästblogg av Kristina Elvingsson

Jag har påbörjat min andra termin som förskolechef,  gröngöling ”de Luxe” med hög ambition, engagemang och lojalitet. Jag känner mig nöjd med mitt yrkesval men också tacksam för de som valt att anställa mig. Känslan av att jag landat i min nya yrkesroll infinner sig lite försiktigt, jag kan till och med  unna mig att lyfta blicken något och spana mot omvärlden. Fortsätt läsa Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar