Caroline Åkesson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2018

Caroline
Caroline Åkesson

Jag heter Caroline Åkesson och är förstelärare på Baraskolan som är en F-3 skola. Jag är legitimerad grundskollärare 1-7 Ma/No och undervisar just nu i årskurs 4. Jag har arbetat i Svedala kommun sedan 2004.

Under 2014 var jag handledare för mattelyftet. Det var ett uppdrag som gav mig inspiration och nya verktyg för att utveckla min matematikundervisning ytterligare. Jag ser stora vinster med det kollegiala lärandet som mattelyftet inbjuder till och vi har nu utvecklat fler former av kollegialt lärande på skolan. Vi lär oss hela tiden tillsammans med såväl elever som kollegor. Livslångt lärande gäller även lärare.

Jag strävar efter att ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämne. I min undervisning har jag mer och mer börjat använda mig av digitala verktyg. Jag ser stora möjligheter att utveckla min undervisning med hjälp av dessa verktyg och tycker mig kunna se att elevernas motivation ökar när de ges möjlighet att publicera sina arbeten och får riktiga mottagare.

Uppdraget att skapa ett demokratiskt klassrum ser jag som oerhört viktigt och jag har insett vikten av att ha goda relationer till mina elever för att kunna stödja deras lärande och utveckling.


Mina inlägg

Fördela ordet och begränsa samtalen

Jag undervisar nu återigen i en årskurs ett och alla vi som någon gång gjort det vet hur mycket barn ...

Matteprat – utmanar elevernas föreställningar om olika begrepp

Alla områden inom matematik har sina kritiska aspekter och eleverna har ibland föreställningar om begrepp som de missförstått. För att ...

Kamratrespons

Jag brukar introducera kamratrespons för mina elever redan i årskurs 1. Ska det fungera måste gruppen först vara trygg. För ...

Äntligen rast! Eller…

Rast är ett självklart inslag under skoldagen.  För det mesta fungerar det väl och möjligheten att röra på sig, vara ...

Vi kan tänka lite mer som Pettson!

I början av terminen fick vi möjlighet att lyssna på en föreläsning av James Nottingham. I hans bok Utmanande undervisning ...

Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje

Vi deltar i läslyftet den här terminen och arbetar i  modulen Läsa och skriva i alla ämnen. När vi läste ...

Har du koll på tiden?

En elev på vår skola hade under en period ett timglas på sin bänk. Mellan varven kunde jag i ögonvrån ...

Feedback genom att lyssna – kan det vara så enkelt?

Jag har under en period funderat på vilken feedback som leder till mest och bäst förändring av min undervisning. Jag ...

Ordklotet – en drivkraft för eleverna att utveckla sitt skrivande

Ordklotet är en plattform där elever kan publicera sina texter. Projektet började för några år sedan då jag och några ...

Tre enkla men viktiga regler

I vår klass har vi tre regler som vi introducerade  redan i årskurs ett och har arbetat med sedan dess ...

Programmera i skolan

Under vårterminen har jag har provat några olika programmeringsverktyg. Ganska snabbt förstod jag hur jag skulle kunna använda programmering som ett ...

Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt

"I Sverige görs stora satsningar inom it i skolan. Denna studie visar på vikten av att satsningarna är väl genomtänkta och ...

Utvärdera elevernas kunskaper med hjälp av Google Formulär

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur jag arbetat med statistik och verktyget Google Formulär. Jag tänker fortsätta att ...

Digitala verktyg + statistik = bra matematik

I vårt kollegiala arbete med mattelyftet läser vi just nu om Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT. I texten ...

Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet

Vi inledde terminen med att få Chromebooks i betydligt större mängd än tidigare. Det har lett till att jag den ...

Hur startar du dina matematiklektioner?

Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet. Modulen heter ...

Utvärdering, bedömning och lärande –  allt i ett!

Utvärdering av undervisningen om likhetstecknet Så här i slutet av årskurs ett ville jag ta reda på hur min undervisning ...

Notera – ett sätt att öka kvaliteten

Att arbeta med noteringar som verktyg var en av de allra första metoderna vi mötte i Mattelyftet. Då tyckte jag ...

Vilka normer råder på mina matematiklektioner?

Under höstterminen ville vi på ett medvetet sätt arbeta för att etablera ett didaktiskt kontrakt på våra mattelektioner. Jag och ...

 

Share Button

Undervisning och lärande