Bryt rutinerna – bli en upptäckare

Jag kommer att avsluta årets bloggande med en något ovetenskaplig spaning som jag ändå tycker kan knytas samman med mitt arbete i skolan. Det handlar om rutiner och när det kan vara bra att bryta dessa.

För någon helg sedan sprang jag sträckan Riseberga – Svedala. Det var födelsedagsbjudning hos svärmor på gång och fint väder så jag tog tillfället i akt att klämma in ett träningspass och bättra på aptiten. Den här sträckan har jag åkt otaliga gånger med bil förut och jag känner till omgivningarna väl, men till fots och i en annan hastighet fick jag upp ögonen för nya saker.

Förutom ett par rådjur som på avstånd tittade på mig över de för dagen soldränkta åkrarna var det mest en annan sak som fångade min uppmärksamhet. På många ställen i diket längs vägen låg det flaskor och burkar. En uppseendeväckande mängd sammanlagt, utspritt på flera delar av sträckan. Det rörde sig i huvudsak om tre olika sorters drickabehållare och uppskattningsvis såg mängdförhållandet ut som följer:

1: Ölburkar
2: Spritflaskor
3: Red Bull-burkar

Det verkar minst sagt vara livat ute på landet samtidigt som man inte riktigt kopplat det där med hållbar utveckling och återvinning…

Eftersom det inte var så trafikerat på sträckan kostade jag på mig lyxen att springa mitt i vägen för att slippa lutningen utåt diket. Efter ett tag insåg jag att skräpet nästan uteslutande låg på ena sidan av vägen. Förutom det stora frågetecknet rörande alkoholkonsumtionen på just denna natursköna sträcka var det ju riktigt mystiskt att allt skräp låg utspritt bara på ena sidan av vägen. Jag började fundera på hur detta kunde hänga ihop och jag fick mellan mina frustande fram några huvudtankar:

 • Om drickabehållarna dumpats från ett fordon borde det gjorts på sträckan Svedala – Riseberga eftersom skräpet låg på den sidan av vägen fordon borde hålla sig på då de kör denna sträcka.
 • Om det dumpats av någon som gått till fots borde denne eller dessa således haft riktningen mot Svedala om personen i fråga haft sinnesnärvaro att gå på rätt sida av vägen.
 • Det dök upp ett tredje alternativ i skallen: Kanske den förhärskande vindriktningen gjort att allt skräp blåst över över på ena sidan av vägen oavsett var det låg från början.

Svar på mysteriet lär jag aldrig få och det här har väl ingenting med pedagogik att göra? Kanske inte direkt, men om du applicerar observationen och tankeförloppet på arbetet i skolan – hur kunde det se ut då?


 

 • Jag byter angreppsvinkel – tar mig från A-B, gör en rutinsak som jag gjort många gånger förr, men väljer att göra det på ett nytt sätt.

  (ex: istället för att stå och huttra vid ingången till skolan under min rastvakt tar jag en tur bort till fotbollsplanen där jag nästan aldrig brukar vara)

 • Eftersom jag gör en rutinsak på ett nytt sätt kommer jag att få en ny bild och nya upplevelser av det där vanliga som fortgår dagligen.

  (ex: eleven som jag har en bild av som tillbakadragen och blyg visar sig vara en ledare som tar för sig och styr på fotbollsplanen)

 • Den nya upplevelsen leder till insikt och reflektion, vilket kan leda till en ökad medvetenhet och i bästa fall till en positiv förändring.

  (ex: min bild av eleven ifråga förändras, jag får en positiv ingång till eleven och kan utnyttja detta på ett positivt sätt i klassrumssituationen eller i andra sammanhang.)


 

På Spångholmsskolan är vi några som testat att medvetet stanna till och prata oftare med elever vi inte brukar prata med i korridorerna. Vi har också testat att ta oss ur komfortzonen och satt oss ner med elever som inte är våra egna i matsalen. Själv försöker jag när tillfälle ges alltid att växla några ord med någon elev jag inte pratat med tidigare t ex när jag är ute på rast. Såklart gäller det även i klassrumssituationen att våga gå ifrån det vanliga och trygga ibland och testa nya vägar.

Byt färdriktning, skor, glasögon, rutin eller vad du vill. Kanske det inte alltid ger svar på några mysterier, men ett nytt vägval ger en alltid nya upplevelser, tankar och insikter och det kan aldrig vara fel.


 

Att diskutera

 • Fundera på några saker du skulle kunna göra på ett annat sätt på din skola.
 • När är det bra med rutiner och när kan det ligga till last?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Bryt rutinerna – bli en upptäckare”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *