Breven hem

Hej Göran och Kristina!

Det var ett tag sedan jag hörde av mig och jag lovade senast vi talades vid att uppdatera er kring hur det går för Astrid i svenska. Nu är vi färdiga med vårt tema Sagor och vi har både läst och analyserat en hel del sagor, eleverna har återberättat en känd saga utantill och avslutat med att själva skriva en egen saga som de sedan läste upp för elever i årskurs två.  Det är synd att ni inte kunde se mötet mellan Astrid och de två elever från årskurs två som hon berättade sin saga för. Hon berättade med inlevelse och hade sin publik helt trollbunden. En fröjd att se. 

När det gäller läsförståelsen tänker jag att vi behöver ett samlat grepp om hur vi kan hjälpa henne bättre. Kanske det skulle underlätta om jag förklarar lite kring hur vi arbetar här i skolan. Jag tänker att det är viktigt att förstå att Astrid har svenska tre gånger i veckan och att jag mycket sällan låter mina elever sitta och läsa helt själva. Tiden räcker tyvärr inte till. Klassrummet är ingen optimal nöjesläsningsmiljö och det händer tyvärr, om de får sitta själva och läsa, att en del elever sitter av lässtunden och fejkläser. De kommer helt enkelt inte till ro. En del av läsandet under lektionstid gör vi därför gemensamt med högläsning av mig och samtal kring denna. Det är här Astrid behöver er hjälp. Det hon skulle behöva träna mer på är det egna läsandet. Kanske kan man beskriva det lite trist för mängdträning. Är det ok om vi hörs av via telefon för att se om vi kan hjälpas åt?

Med hopp om gott samarbete

Magnus

Får man lägga över ett visst ansvar på föräldrarna eller är det min uppgift som lärare att se till att de får den träning de behöver i skolan? Är det läxa att önska att mina elever läser mer hemma? Elever har olika förutsättningar att få hjälp hemma. Vad kan man egentligen önska eller kanske begära när man upptäcker att undervisningstiden inte räcker till? Gör jag fel som ber om hjälp?

Mitt största projekt denna termin har varit att bjuda in föräldrarna till en av mina klasser i min undervisning. Kanske kan man beskriva det som en riktad insats för att hjälpa föräldrar bredda sin förståelse kring deras barns behov och utvecklingsområden. Att ödmjukt be om deras hjälp. Jag landade tidigt denna termin i en frustration kring min otillräcklighet. Ska jag bida min tid med vetskapen om att med tid och mognad kommer utveckling? Har jag råd att ställa sådana prognoser när det är så påtagligt att majoriteten behöver en punktinsats här och nu? 

Ett kollektivt mail till klassen tätt följt av 14 individuella mail och sedan är vi igång. Varje individuellt mail följs upp med samtal via telefon och sedan en eller flera utvärderingar tillsammans med föräldrarna. Om det tar tid? Galet mycket tid. Men vad är alternativen?

Föräldrar är olika och varje etablerad kontakt behöver tid att landa i en förståelse kring utmaningen. Jag måste visa att jag vill väl och sedan lyssna in. Jag behöver inte “sälja in” nyttan med att läsa genom att prata om abstrakt fakta. Om ditt barn inte läser böcker kan barnet bara 15.000-17.000 ord som 17-åring. Du behöver faktiskt 50.000 ord som vuxen. Förstår ni hur viktigt det är att kunna läsa?  Det behövs inte… Föräldrar förstår att det är viktigt att läsa och vet om deras barn läser böcker eller inte. Däremot är min erfarenhet är att många föräldrar känner maktlöshet när det gäller att få sina barn att läsa hemma. Många försöker få sina barn att läsa men ger upp. Det är så mycket annat som tävlar om barnens uppmärksamhet på fritiden. Det är kanske här min viktigaste roll är i samarbetet med föräldrarna. Att ge råd kring olika sätt att hjälpa.

Nu stundar julen och mitt sista kollektiva mail till föräldrarna. Kontakten med så många föräldrar i en klass har breddat min kunskap kring mina elever och den kunskapen är ovärderlig i mötet med dem i klassrummet.

Hej!

Då lider terminen mot sitt slut och jag tänkte höra av mig kring en uppgift som era ungdomar idag fått under svensklektionen. Vi har denna avslutningsvecka lagt fokus på böcker. Vi har fått boktips av våra bibliotekarier och alla elever har fått välja en bok att läsa som läxa. Läxan sträcker sig över jullovet men deadline är några veckor in på terminen. Jag vill ju inte förstöra julen för dem. 😊 Boken ska de sedan redovisa med en muntlig inspelad recension. 

Jag vill passa på att tacka för den hjälp och stöd ni gett hemma och önskar er och era ungdomar en fin jul.

Mvh Magnus

Att diskutera:

Får man lägga över ett visst ansvar på föräldrarna eller är det er uppgift som lärare att se till att de får den träning de behöver i skolan? Är det läxa att önska att era elever läser mer hemma? Elever har olika förutsättningar att få hjälp hemma. Vad kan man egentligen önska eller kanske begära när man upptäcker att undervisningstiden inte räcker till? 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *