Bokstavsskogen – ett kreativt sätt att arbeta med bokstavsinlärning

Skolverkets rekommendationer är att läs- och skrivinlärningen ska varieras med många olika metoder för vi lär på olika sätt. John Hattie syftar också till detta, att bäst effekt uppnås när läraren använder sig av kombinationen, ordförståelse, phonics och förståelseinriktade metoder, alltså en ” balanserad syn på läsinlärning”

Att arbeta i årskurs 1 innebär att större delen av höstterminens arbete ägnas åt bland annat bokstavsinlärning. Det finns mycket forskning och lika många metoder kring ämnet. Jag har arbetat med årskurs 1 i flera år och många gånger upplever jag att bokstavarbetet lätt kan bli en isolerad färdighetsträning där eleverna ”tragglar” bokstäverna och ofta i en så kallad ”bokstavsbok”. Eleverna ska lära sig vad bokstäverna heter samt hur de låter och inte sällan behandlas en bokstav i veckan. Det finns en mängd olika läromedel där bokstavsinlärning tränas och varje bokstav har oftast samma upplägg på arbetsgången. Missförstå mig inte, självklart kan eleverna även lära sig bokstäver på det sättet, men för mig är frågan inte enbart vad de lär sig viktigt, utan även hur och på vilket sätt de kan omvandla kunskapen till att befästa andra nya kunskaper. I min undervisning använder vi också en ”bokstavsbok”, men den är inte central i vårt arbete.

För några år sedan läste jag en spännande bok, Sagoskogen skriven av Maria Lindholm och Jenny Lindvall. Den beskrev bland annat på vilket sätt man kan arbeta med svenska och matematik genom att ta vara på barnens fantasi. Jag blev inspirerad och testade några delar av deras metod i min dåvarande klass. Vidare har jag tillsammans med nära kollegor, utvecklat ett sätt att arbeta med bokstavsinlärning som vi kallar för Bokstavsskogen. Det är uppbyggt på liknande sätt som Sagoskogen, dock är innehållet inte detsamma. Jag tror på bokstavsinlärning där eleverna får möjlighet att lära sig bokstäver och allt som det innebär, på många olika sätt. Därför erbjuder min undervisning ett varierat innehåll och många sätt att lära.

Vad är då Bokstavsskogen?

Precis som i boken Sagoskogen så får eleverna när de börjar skolan rita en gemensam skog på ett stort spännpapper. Eleverna får information om att det kommit ett brev till klassen och att de har fått en uppgift att då måla skogen. Det finns ett fåtal saker som måste finnas med i skogen och detta får eleverna reda på genom brevet. Bland annat ska det finnas med sjö eller hav, ett hus, en grotta och en räls. Det är viktigt att alla barn får vara med och måla Bokstavsskogen som blir vårt gemensamma verk.

Bokstavsskogen

Därefter kommer breven, och figurerna! Varje vecka dyker det upp ett djur eller en figur och de har alltid med sig ett brev. Ibland får vi besök av flera figurer samma vecka. Det är nära på obeskrivligt vilken känsla och nyfikenhet som växer fram i klassrummet varje gång vi har ett nytt besök i Bokstavsskogen! Här tar vi vara på elevernas nyfikenhet och eleverna får förutspå vad vi kommer att få för uppdrag. Vi diskuterar även vad det är för djur och vad som kännetecknar djuret.

Vi arbetar alltså med djur/figur kopplat till en bokstav och detta gör vi på många olika sätt. Vi har bland annat jämfört vad det finns för likheter och skillnader (VENN-diagram) mellan älgen Älwa och åsnan Åke. Vi fördjupar våra kunskaper om djuren och ofta arbetar vi utifrån cirkelmodellen där vi samlar fakta, skriver texter tillsammans och parvis. Ibland får eleverna uppdrag som kräver kreativt skapande eller samarbetsövningar.

Bokstavsskogen väcker lust och nyfikenhet hos eleverna och det blir även ett hjälpmedel för elever som behöver visuellt stöd. Vid flertal tillfällen har jag uppmärksammat att elever använder själva upplevelsen av djuret för att komma ihåg hur man skriver bokstaven eller hur bokstaven låter. Till varje nytt besök så arbetar vi med den bokstaven som djuret/figuren börjar på, t.ex. myran Mahmoud, hästen Hank, gråsparven Ganesha, ormen Olivia, räven Rut osv.

IMG_7202 räven Rut

Att variera metoder ger effekt.

Parallellt med detta så arbetar årkurs 1-3 på Kyrkskolan med Mats Wänblads läromedel ABC-klubben. I årskurs 1 finns det en läse-bok, Magiska kulan och en arbetsbok till, som är delvis kopplad till innehållet i läseboken men också är en bokstavsinlärningsbok. Detta är då vår så kallade ”bokstavsbok” som står för en del av vår inlärning. Den bokstav vi arbetar med i Magiska kulan, är samma som vi arbetar med i Bokstavsskogen. Alltså används flera olika metoder för bokstavsinlärning. Utöver detta så sjunger vi sånger och leker rim- och språklekar. Givetvis skriver vi också på dator och detta är också ofta kopplat till Bokstavsskogen.

Har det gett något effekt att arbeta på detta sätt? Eleverna har utvecklats inom sin läs och skrivutveckling och de bokstäver vi har arbetat med har nu eleverna kunskaper om. Jag ser vilka effekter det har gett i klassrummet och det som utmärker sig med detta arbetssätt är att eleverna är lustfyllda i sitt lärande och visar ett stort engagemang för arbetet.

Att diskutera

  • På vilket sätt arbetar du/ni med bokstavsinlärning?
  • Vilka metoder använder ni för läs-och skrivutveckling?

Vill du läsa mer?

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439 )

Lindholm Maria, Lindvall Jenny ( 2008) Sagoskogen, Natur & Kultur Läromedel

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *