Bokcirkel med engagerade boksamtal

Under hösten har jag och mina elever i årskurs 4 arbetat regelbundet med läsförståelse. Vi har då provat och använt olika strategier för att gå på djupet i texter och träna läsförståelsen. Detta skrev jag om i min förra blogg: Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse.

Vi har arbetat mycket i grupper och par och använt utdrag ur böcker. Nu är det dags att praktisera dessa strategier på en hel bok och att prova att använda dem på egen hand. Eftersom en av strategierna för att förstå en text är att kunna samtala och resonera kring läsningen och sätta den i ett sammanhang och kontext är det äntligen dags för en riktig bokcirkel!

Jag tog hjälp av vår skolbibliotekarie Lina Andreasson och vi har gemensamt valt ut titlar som vi själva tycker om att läsa och som håller olika svårighetsgrad. Sedan grupperade jag eleverna efter läsförmåga, framför allt med fokus på läsförståelse. I varje grupp ingår 4-6 elever. Eftersom eleverna ska läsa både i skolan och hemma skrev jag lässchema till varje boktitel där det framgår vilka sidor vi läser i skolan på lektionstid och vilka sidor som ska läsas hemma varje vecka. Inspiration till dessa lässcheman fick jag av Sophie Stenfeldt på hennes facebooksida. Utöver att läsa dessa sidor hemma får eleverna varje vecka några uppgifter att arbeta med. De bygger på de olika strategier vi har arbetat med under hösten, t ex läsfixarna, textkopplingar och Venn-diagram. Uppgifterna lägger jag på Classroom och för de elever som inte har möjlighet att göra dem där skriver jag självklart ut dem. Fördelen med att eleverna skriver uppgifterna på Classroom är dels att ingen glömmer läxan hemma och dels att jag ser vilka elever jag behöver påminna inför vår ”Bokcirkeldag”. Har man inte gjort uppgifterna har man svårt att följa med i boksamtalet. När dessa förberedelser var gjorda presenterade Lina och jag titlarna och upplägget för vår bokcirkel för eleverna.

En gång i veckan har vi nu boksamtal och då har Lina och jag delat upp grupperna så att vi pratar med några grupper var. Vi har då läst samma sidor som eleverna. Det går inte att leda ett boksamtal om man inte har läst boken själv. Vi är också noga med att eleverna inte har läst längre än de ska för att de inte ska råka försäga sig. De grupper som inte har boksamtal läser under tiden i sin bok. Boksamtalen utgår ifrån uppgifterna som de har arbetat med hemma. Den stora skillnaden på att samtala om en bok i helklass och i smågrupper är att alla kommer till tals. Jag som lärare kan också lättare vara med och ställa frågor som ger eleverna exempel på hur de kan tänka. Vi får då också ett gemensamt språk för att kunna prata om en text. Man märker på eleverna att de tycker det är roligt att alla har läst samma sidor och att de andra förstår vad de vill ha sagt. Genom att tillsammans reflektera över texten, läsa mellan raderna och göra textkopplingar kommer vi verkligen på djupet och diskussionerna blir engagerade. Alla vill plötsligt säga sin mening om karaktärer och händelser.

Några av de titlar vi läser.
Några av de titlar vi läser.

Nu blir det också tydligt vilka elever som kan använda lässtrategierna på egen hand och det blir synligt för mig som lärare vad eleverna redan kan och vilka strategier som saknas. Några tyckte det var svårt att med hjälp av reportern skriva frågor till texten. De hade då endast skrivit frågor med svar På raderna men när de hörde de andras frågor kunde de själva också formulera frågor som var Mellan raderna och Bortom raderna. I små grupper känner de flesta sig tryggare med att fråga sig fram och be om hjälp. Vi fick också bra diskussioner kring vilken typ av fråga de egentligen hade skrivit. ”Men då är ju detta en fråga bortom raderna”.

Vi har nu tre veckor kvar av vår bokcirkel och kommer sedan att ha använt alla strategier som vi gått igenom tidigare under terminen. Alla har fått uppleva att delta aktivt i ett boksamtal och känna att de har kunnat bidra med sina tankar. Förhoppningsvis har de blivit säkrare i någon strategi. Många elever har redan bett om en ny bokcirkel efter jul för de vill så gärna läsa några av de böcker som de andra grupperna läser.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du med läsförståelse?
  • Hur får du eleverna aktiva i boksamtal?
  • Hur visar du vilka egna lässtrategier du använder?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *