Bodil Båvner gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Bodil Båvner

Bodil arbetar som utredare på SKL och har arbetat med många frågor inom förskola och skola; tex sådant som handlar om kvalitet i förskola, skola och fritidshem, lärarförsörjning och kompetensutveckling, forskning, styrning och ledning.

En skatt av funderingar, goda exempel, svårt och enkelt att ta del av

Gästblogg av Bodil Båvner

När förstelärarreformen var ny var jag med och anordnade konferenser med  exempel på hur  olika kommuner arbetade initialt. Någon upplät sitt klassrum för andra att besöka, någon deltog på kollegors lektioner och samtalade efteråt om hur det var, någon ledde en forskningscirkel utifrån litteratur om arbetssätt man var nyfiken på. Jag har glatts åt hur man har hittat olika sätt att arbeta, utifrån de elever, de lärare, de lokaler och de utmaningar som har funnits i den egna verksamheten.

Samtidigt har jag många gånger fått frågan om jag har några bra exempel på hur man arbetar i andra kommuner, när man vill öka samverkan mellan olika lärare, hitta sätt att involvera fler såväl i vilka utmaningar olika lärare har i sina klassrum som att sprida arbetssätt som har fungerat för att se om det fungerar för fler. Väldigt ofta har Svedalas förstelärarbloggar varit med när jag har tipsat om goda exempel.

Ett tillgängligt sätt att nå ut med undervisningsutveckling

Jag har följt bloggen sedan början. Även om jag inte läser varje bloggtext reagerar jag ofta på samma sätt när jag går in och läser. Att det är spännande situationer, problem och exempel som de olika lärarna lyfter att de arbetat med. Att det är lättillgängligt, både att hitta och att ta sig igenom texten. Att det är så enkelt att följa ”det här ville jag pröva/åtgärda; så här gjorde jag; det här resultatet såg jag”. Och så de olika frågorna på slutet som ökar både tillgängligheten och användbarheten. Hur kan det se ut i ditt klassrum? Kan du göra det samma och vad händer då? Med andra ord –  ett utmärkt exempel på ett system för lärare att bepröva erfarenhet och stödja kollegors undervisningsutveckling.

Bloggarna som del i en utvecklingskultur

En anledning till att förstelärarbloggen fungerar och utvecklas är säkert den kultur som präglar alla verksamheter från Svedala som jag kommer i kontakt med. Det finns ett sammanhang där olika delar hänger ihop. Det finns en vilja till ständig utveckling, och värdering av det utvecklingsarbete som görs så att det möter de behov som finns. Det finns en tanke bakom så att utvecklingsarbetet står på vetenskaplig grund. Och att beprövad erfarenhet – att lärare delar med sig av erfarenhet från sin praktik och tillsammans formulerar lärdomar – är en bärande del. Detta är Förstelärare bloggar ett tydligt exempel på.

Fint analogt arkiv gav personlig nostalgi

Vid jubileum blir det lätt en del nostalgi och för egen del handlade den om nåt helt bredvid dagens ämne. I våras besökte jag Svedala för att träffa lärare och rektor på Marbäcksskolan inför ett samtal om beprövad erfarenhet vid ett av Skolriksdagens seminarium. Även vid det mötet blev jag imponerad både av arbetet i vardagen och drivet framåt.

Jag fick också en högst personlig koppling bakåt när jag hade lite tid över som jag använde till att besöka biblioteket. Det visade sig att de hade ett spännande rum om traktens historia där jag började botanisera bland gamla informationsskrifter från kommunen (jo, är man centralbyråkratnörd så är man). Och hittade en notering om den släktgård i Börringe där jag tillbringade jularna som liten. Eftersom de jag firade jularna med flyttade därifrån långt före jag fick ihop hur Skånes geografi hängde ihop hade jag inte förstått att det var i just Svedala som Börringe låg. En extra bonus för just mig.

”Förväntan” uppfylldes med råge

Jag gick in och läste om det stundande jubileet och såg att det första inlägget som publicerades på Förstelärare bloggar var ”Förväntan”. Så här flera år senare konstaterar jag att bloggen har överträffat de högt ställda förväntningarna. Vi i övriga Sverige är glada åt att ni valt att lägga allt så öppet så vi har möjlighet att delta.

Så stort grattis till de första åren – och den skatt av funderingar, goda exempel, svåra och enkla situationer och lösningar som bloggens historia utgör.

Bodil Båvner

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *