Bockarna Bruse hjälper till

Trollet.
Trollet.

Att skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning är klurigt. Hur kan vi ge våra elever i de tidiga skolåren modeller för att lyckas i sitt skrivande? Vilka gemensamma minnen kan vi skapa för att hänga upp kunskapen på? Kanske behöver du ett troll…

Textsamtal och inspiration

I min svenskundervisning utgår jag alltid från skönlitteratur. Jag fick tips av vår skolbibliotikarie Lisa att det under hösten skulle komma ut en ny bok om kändisarna Bockarna Bruse. Perfekt tänkte jag eftersom jag planerat att börja läsåret med att skriva sagor. Många barn har arbetat med Bockarna Bruse på förskolan, vilket gör att de har en god förförståelse för sagan. Första lektionen inledde jag med att spela sången om Bockarna Bruse för barnen på gitarren, de kände snabbt igen den och började sjunga med. Efter sångstunden satte jag igång att läsa Bockarna Bruse på badhuset för mina elever. Den mottogs med mycket skratt och ett stort engagemang. Boken tilltalade alla mina tvåor och arbetet kunde inte ha startat bättre! Under textsamtalet tränade vi på att vara spågummor: Vad tror du händer när trollet kommer in på badhuset? För er som ännu inte läst boken börjar trollet med att “göra bomben”, sätta sig på en badboll som lät PANG och sen tränga sig i kön till den stora vattenrutschkanan. Efter läsningen tränade vi på att sammanfatta sagan med hjälp av ett berättelseschema, inspirerat av En läsande klass, för att tydliggöra sagans struktur.

Berättelseschema
Berättelseschema
Återberätta

Nästa lektion fick barnen återberätta sagan parvis med hjälp av bilder. De fick en checklista att följa för att arbetet skulle vara självständigt och för att jag skulle kunna gå runt och lyssna på samtalen och stötta där det behövdes. När alla bilderna hamnat i rätt ordning även på tavlan så hjälptes vi åt att dela upp sagan i början, handling och slut. Barnen kom på att varje saga behöver ett problem och en lösning, vilket är tydligt i Bockarna Bruse med trollets entré och senare sorti. Talet tre förekom på oväntat många ställen och blev sedermera flitigt använt både när barnen skrev sina egna sagor och när de gav varandra tips.

Planering av sagan

Nu var det dags för barnen att börja planera sin egen saga utifrån förutsättningarna att bockarna och trollet skulle finnas med och att den skulle utspela sig antingen på  stranden eller tivolit (välkända miljöer för eleverna).  Eftersom de fick tydliga ramar fokuserade barnen på sagans handling: När kommer trollet? Vad händer då? Hur blir bockarna av med trollet igen?

Berättelseschema
Berättelseschema
“Stjärnor och tips”

Innan planeringarna var helt klara samlades vi i ringen och alla barn fick berätta sin saga. Den var ännu inte nerskriven utan bestod till stor del av bilder och stödord, de flesta berättelserna saknade slut och hade lösa trådar som ännu inte var sammanflätade. Det var som bäddat för tips! För att alla elever skulle bli aktiva i utdelningen av både “stjärnor och tips” använde vi en matris både i inledningen och avslutningen av lektionen och jag fördelade ordet.

Matris.

Matris.

Barnen hade många idéer och vi arbetade längre än planerat med att dela ut “stjärnor och tips”. De elever som till en början tyckte att det var klurigt att komma på “stjärnor och tips” fick idéer av sina kompisar som de kunde använda och på så vis övade alla barnen både förmågan att lyssna och förmågan att tala. Eleverna började vända och vrida på tips, de hittade likheter och skillnader i sagorna och inspirerades mycket av kamraternas sagoutkast i sitt fortsatta skrivande. Att arbeta med kamratrespons kan verka ganska enkelt. Men hur får jag eleverna att använda den respons de får för att faktiskt förbättra sina texter? När mina elever har skrivit berättelser tidigare har jag haft ett par hållpunkter då de fått stjärnor och tips av en kamrat. Eleverna använde då inte sig av kamraternas respons eftersom de redan kommit långt i skrivprocessen. Tipsen stod där på pappret och försökte få elevernas uppmärksamhet, utan att lyckas. När eleverna nu fick tips tidigare i skrivprocessen blev det naturligt att använda dem.

Exempel på tips.

Bockarna Bruse kommer igen

Lagom tills barnens sagor var färdiga kom Bockarna Bruse kommer igen ut i bokhandeln och högläsningen med textsamtalet blev ett tydligt avslut. Trollet hade nu hunnit bli 300 år och hamnat på ett äldreboende där han skrämde de gamla djuren. Arbetet med Bockarna Bruse avslutades med att grupperna gemensamt skrev en recension. Recensionerna finns att läsa på Uppdrag Ordklotet.

Att diskutera:

  1. Hur kan vi skapa fler konstruktiva samtal kring texter elever emellan?
  2. I vilka andra lärandesituationer är  “two stars and a wish” användbart?
  3. Hur arbetar du med att skapa struktur och tydlighet för att alla elever ska lyckas i ditt klassrum?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

En reaktion på ”Bockarna Bruse hjälper till”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *