Bilderboken och matematiska samtal

På Marbäcksskolan påbörjade vi under förra läsåret ett utvecklingsarbete där målet är att elevernas förmåga att föra välutvecklade resonemang ska förbättras i alla ämnen. I förskoleklassen arbetar vi på Marbäcksskolan varje vecka med en bokstav och kopplat till det arbetet fick vi under en vecka lära oss allt om valar. Det blev ett spännande tematiskt arbete som verkligen skapade lärlust hos barnen och pedagogerna. När jag ville knyta matematiken till valtemat gjorde jag det med hjälp av en skönlitterär bilderbok som heter Stormvalen och är skriven av Benji Davies. Med bilderboken som stöd fick barnen träna på att samtala och berätta hur de tänkte. De fick även träna på att räkna, sortera, jämföra och upptäcka likheter och skillnader.

Vi började med att titta på bokens framsida och försökte förutspå vad boken skulle handla om. Jag bad barnen att motivera sina svar. Varför tror du det? Kan du berätta mer? I början av boken fick vi veta att Noa bodde med sin pappa och sex katter. Jag frågade barnen om de kunde hitta alla sex katterna. De satte genast igång att räkna och leta efter katterna och det var ganska klurigt för någon syntes knappt alls. De fick räkna flera gånger. “En, två, tre, fyra…” “En, två tre, fyra, fem…” De använde ord som bakom, under och på.  Barnen samarbetade i grupper om fyra kring bilden och när de hade letat en stund samlade jag ihop gruppen igen och tillsammans kunde vi hitta alla katterna. Jag bad barnen beskriva var katterna fanns för jag kunde såklart inte hitta alla själv, till exempel i fönstret, taket och bakom pappan. Barnen fick själva prova på de olika lägesorden. Kan vi vara i, på och bakom något här i klassrummet?

Barnen letar katter.
Barnen letar katter.

Jag läste vidare i boken och ställde frågor kring texten. Noas pappa, som var fiskare,  arbetar hela dagen och då var Noa ensam hemma. Vi pratade länge om vad Noa gjorde hela dagarna och  jag frågade barnen om de hade känt sig ensamma någon gång. Det hade alla barn gjort, särskilt när de skulle gå och lägga sig på kvällen. De tyckte allihop lite synd om Noa som var ensam så mycket. En natt hade det stormat och på morgonen hittade Noa en val på stranden. Valar behöver vatten visste Noa och släpade därför hem valen till badkaret. Jag frågade vad barnen trodde att Noas pappa skulle säga när han upptäckte valen i badkaret. De trodde att han skulle bli lite arg.

När Noas pappa kom hem på kvällen bar han på en hink i ena handen. Jag hade med mig en likadan hink och barnen blev genast nyfikna och ville se vad som fanns i den. Den visade sig så klart vara full av fiskar! Noas pappa behövde hjälp att sortera fiskarna och barnen ville så klart hjälpa till. Vi satt tillsammans i ringen på golvet och barnen arbetade parvis med att sortera fiskarna.

Sortera fiskar
Sortera fiskar

När fiskarna låg prydligt i olika högar fick paren i tur och ordning berätta hur de tänkt när de sorterat. Barnen lyssnade på varandra och de märkte att man kunde tänka på olika sätt. När alla berättat färdigt frågade jag dem om det kunde finnas fler sätt att sortera? Barnen satte genast igång att möblera om i fiskhögarna och den här gången vände jag på frågan och bad barnen gissa hur kompisarna tänkt när de sorterat. Vi gjorde även lattjolajbanlådor med fiskarna. De olika paren fick välja ut fyra fiskar var och sen fick barnen berätta vilken fisk de tyckte skulle bort och varför den skulle bort. En enkel lek där barnen får träna på att upptäcka likheter och skillnader samt att förklara hur de tänkte. Liksom när jag bad barnen gissa hur kompisarna tänkt när de sorterat fiskarna tidigare, bad jag nu barnen gissa hur jag hade tänkt när jag valt en fisk som skulle bort.

Exempel på lattjolajbanlåda.

Det sista uppslaget i boken är en härlig bild på Noa och hans pappa när de är på picknick tillsammans. Det var dags för en klassisk matematisk fråga. “Jag räknade något och såg att det fanns två, vad kan jag ha räknat?” Uppgiften engagerade barnen och de hittade många fler saker än vad jag upptäckt när jag planerade frågan. De såg till exempel två ögon, eftersom både Noa och hans pappa tittade ut mot havet. Ni kan ju gissa vad de såg…

Att arbeta med öppna frågor som utmanar barnens tänkande och där det inte finns bara ett rätt svar är viktiga när vi ska väcka ett intresse för matematik och få barnen att känna en lust att lära. Jag försöker skapa rika tillfällen för barnen att lyssna och samtala med varandra och jag märker hur bilder och praktiskt material stöttar tanken. Bilderboken är därför ett bra stöd när det gäller att utveckla förmågan att föra resonemang.

Att diskutera:

  • När använder du dig av bilderboken i undervisningen?
  • Hur kan vi använda skönlitteraturen mer i skolans alla ämnen?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

En reaktion på ”Bilderboken och matematiska samtal”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *