Bilder som förtydligar instruktioner

På Spångholmsskolan jobbar jag i en särskild undervisningsgrupp. Flera av mina elever har behov av att jag konkretiserar undervisningen mer än jag gjort i tidigare grupper och att det finns en struktur med tydlighet, som stegvis visar vad eleverna ska göra och kan förvänta sig. Flera av eleverna i min grupp har svårt med läsningen och därför är bildstödet ett bra komplement till skrivna instruktioner. Jag brukar använda laminerade små symboler på whiteboardtavlan.

Förtydliga lektionens innehåll…

När jag skriver om lektionsinnehållet på tavlan inför en lektion berättar texten vad vi ska jobba med medan bilden ger en fingervisning om hur vi ska jobba. När jag började presentera lektionerna på det här sättet fick jag snabbt positiv respons från eleverna.  Jag uppfattade att lugnet i gruppen blev större. Exempelvis finns det elever som tycker att skrivande är jobbigt. När de nu redan i lektionsstarten  kan se och förbereda sig på vilket moment som innehåller skrivande slappnar de av lite.

…men också mitt eget planerande av arbetssätt

Bilderna som jag använder är laminerade och sitter på en magnet. Tanken med symbolerna är att förtydliga för eleverna på vilka olika sätt de skulle jobba under ett lektionspass, men blev snart ett förtydligande även för mig själv. Plötsligt kunde jag se att jag då och då hade för lite variation i “huret”, alltså bilderna. Jag kunde se att jag ibland hade staplat flera uppgifter med samma arbetssätt på varandra eller att jag använde vissa symboler alltför sällan. Det blev alltså en väckarklocka som gjort att jag nu är mer noggrann med arbetsordningen och variationen av arbetssätt under mina lektioner.

Symboler som engagerar

Det har också tillkommit positiva bi-effekter som jag inte räknade med från början. När mina elever ser lektionsplaneringen på tavlan kan de ibland komma med synpunkter och egna önskemål. Det kan handla om att de vill göra skriv-delen av en lektion först för att ta funderingar och diskussioner på slutet för att de tycker att det är jobbigt att avsluta med skrivande när de är trötta. Jag tycker att det är fantastiskt roligt när det händer. Det visar på att eleverna har en tanke kring sin egen undervisnings-situation och är beredda att ta ansvar för den.

Om jag skulle glömma att använda symbolerna någon gång eller hoppa över dem av tidsnöd får jag  oftast respons. Det  blir flera frågor kring hur vi ska jobba. Elever har också kommit med åsikter kring att jag skulle behöva komplettera med fler symboler för att tydligare kunna beskriva hur vi ska jobba och har på eget initiativ fixat både bilder, utskrift, laminering och magnet. Det tyder ju på ett visst engagemang i frågan…

Funkar för alla

När jag började använda symboler var det för att det fanns ett behov att förtydliga och förenkla arbetssituationen för mina elever. Tips hade jag fått från såväl barnhabilitering som föräldrar till elever. När jag nu använder bildstöd på det här sättet i min klass med särskilda behov inser jag att det kan passa vilken klass som helst. Alla har ju behov av tydlighet och struktur, bara olika mycket.

Några symboler som vi använder idag:

 • prat/diskussion – en hand
 • fundera – en tankebubbla
 • skriva – en penna
 • använda datorn – en dator
 • lyssna – ett öra
 • undersöka/titta på – ett öga
 • skapa – en hand
 • läsa – en bok

Sammanfattning:

I min undervisningsgrupp använder jag bildstöd i lektionsbeskrivningen för att:

 • förstärka text och förtydliga lektionsinnehåll
 • visa hur vi ska jobba med olika moment
 • förtydliga ett varierat arbetssätt (inte minst för mig själv…)
 • skapa engagemang och hos eleverna
Att diskutera:
 • Hur förtydligar du arbetssätten och dess variation för eleverna?
 • Hur säkrar du att du själv varierar arbetssätten i din lektionsplanering?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *