Berätta mer och Lilla aktuellt skola

Att använda sig av nyheter i undervisningen har alltid varit lockande för mig även med de yngre barnen. Idag arbetar jag som klasslärare i en årskurs 3 och vi har varje fredag sedan vi gick i ettan tittat på Lilla aktuellt skola som går på Barnkanalen. Genom åren har vi provat olika sätt att arbeta med programmets innehåll, allt ifrån traditionell handuppräckning där eleverna har fått berätta om programmets innehåll, till arbete i smågrupper med diskussionsfrågor. Eleverna har visat stort intresse kring de olika nyheter som programmet tagit upp och har alltid varit sugna på att dela med sig av sina tankar och kunskaper kring de olika ämnena.

Att fortsätta titta på Lilla aktuellt skola har varit naturligt för oss, men hur vi på bästa sätt ska bearbeta programmets innehåll har jag och barnen försökt att utveckla. Det visade sig ganska snabbt att handuppräckning inte passade oss. Det tog för lång tid, även om eleverna var engagerade var det svårt att sitta stilla och lyssna  länge och dessutom komma ihåg det man själv ville säga. Arbete i mindre grupper där eleverna diskuterade kring olika frågor kopplat till programmet fungerade bättre, men både jag och eleverna upplevde att de behövde få prata mer fritt och gärna röra på sig samtidigt eftersom de redan suttit stilla i 15 minuter och tittat på programmet. Jag bestämde mig för att vi skulle prova strukturen Berätta mer från Kooperativt lärande. Vi har nu arbetat med denna strukturen under en termin och både jag och eleverna känner att vi utvecklat vårt gemensamma tänkande.

Grundprinciperna i strukturen Berätta mer kopplat till Lilla aktuellt är:

  • Gemensamt mål – Vi ska minnas en sak från Lilla aktuellt och berätta för någon annan.
  • Socialt mål – Lyssna aktivt. Alla deltar. Titta på varandra när vi pratar.
  • Utvärdering – Kom jag ihåg vad andra sagt? Hur kan jag förklara så att andra förstår? Väcktes nya tankar hos mig?

Efter att ha gått igenom grundprinciperna tillsammans med eleverna och gjort dem begripliga för oss tittar vi på programmet. Under programmets gång skriver jag upp de ämne som tas upp i dagens avsnitt i punktform på tavlan. När avsnittet är slut går jag mycket kort igenom punkterna på tavlan. Eleverna tänker tyst för sig själva vilken punkt de vill börja att berätta mer om och vad de ska berätta. När eleven tänkt klart räcker hen upp handen som ett tecken till mig att jag är redo att Berätta mer. På så sätt kan jag få en överblick över om någon elev behöver stöd i sitt berättande. Jag försöker då hjälpa eleven genom att gå till hen och ställa öppna frågor kring något av dagens ämnen. Om eleven fortfarande känner sig osäker kan jag sammanfatta svaren som eleven gett mig då jag ställde frågor och hjälpa eleven att formulera en eller två korta meningar som de kan använda sig av. De första gångerna vi arbetade med strukturen tog denna del lite längre tid än vad den gör idag. Eleverna har blivit trygga med strukturen och vet vad som förväntas av dem och därigenom går det oftast snabbt och lätta att komma på vad man ska säga. När alla har handen i luften gör vi såhär:

  • Eleverna går runt i klassrummet med handen uppsträckt. Jag har ställt en time timer på ca 5 minuter.
  • När de möter någon annan som har handen uppsträckt säger de ”Hej” och gör sten, sax, påse en gång. Den som ”vinner” får börja att berätta om sin tanke kring något av dagens ämne. Tanken kan vara något man själv tänker eller känner men det kan också vara att man sammanfattar någon av nyheterna. När den ena eleven berättat klart byter man.
  • När båda berättat tackar man varandra och går vidare för att möta någon annan att berätta mer för.
  • När time timern ringer sätter man sig ner på sin plats i samlingsringen.

När alla sitter i ringen utvärderar vi tillsammans enligt grundprincipen som beskrivits ovan. Här brukar vi använda oss av EGA (enskilt, grupp, alla).

Strukturen Berätta mer har hjälp oss att ur ett sociokulturellt perspektiv fått både ett friare och utökat talutrymme i vårt klassrum samtidigt som vi får röra på oss.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni med nyheter på er skola?
  • Vilka strukturer använder ni för att få ett friare och mer utökat talutrymme i ert klassrum?
  • På vilka sätt utvärderar ni era metoder tillsammans med eleverna?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *