Även en “tom” ryggsäck bär på ett innehåll – Perspektiv skola

Varje dag går, cyklar eller skjutsas barn till skolan. De allra flesta med en ryggsäck på ryggen. Ryggsäckar som är olika packade och olika tunga bärs de mellan hem och skola. Vanligtvis med skolböcker, läxor, gympapåsar och i vissa fall har det lagts i en frukt. Men samtidigt går det barn till skolan med ryggsäckar fyllda med en helt annan form av packning. Med sig har de en tom ryggsäck. En ryggsäck omöjlig att ta av. En ryggsäck som påverkar hela deras tid i skolan. För även en “tom” ryggsäck rymmer ett innehåll. Dessvärre ett innehåll som inte alltid syns, eller vill synas. Ett innehåll som inte alltid går att öppna, eller vill öppnas. Att erbjuda en kvarglömd handduk till duschen eller en nykopierad läxa hjälper, förvisso lite men långt ifrån allt. Dessa ryggsäckar bär på ett innehåll som ibland stjäl fokus från skolans innehåll och aktiviteter. Ryggsäckar som skapar oro, stress och ångest. Ryggsäckar vars innehåll kan vara, bråk i hemmet, oro för rasten, kompisar, saknad, sorg, missbruk, självkänsla, utsatthet, våld, krig, flykt osv. Innehåll som är svåra att förstå och tunga att ta sig an. I detta inlägg är de dock inte det mest väsentliga. Utan det är att uppmärksamma att dessa barn och deras ryggsäckar finns. För de finns, på alla skolor och kanske till och med i alla klassrum. Jag önskar att skolan vore en fristad, en plats där varje elev fick känna sig fri från sitt bagage. Så är det dessvärre inte och kommer kanske aldrig helt att bli. Men vi som skola kan göra skillnad för de elever som vi möter i våra klassrum, i korridorerna och ute på skolgården. Skolan kan vara början på en vandring som får elever med tunga bagage att börja känna tilltro till livet igen.

Men hur kan jag som lärare då vara en del av hela det här arbetet? Vissa medel kräver givetvis hjälp från andra instanser, exempelvis elevhälsoteam, socialtjänst och polis. Men det finns fortfarande gott om arbete kvar som kan utföras i skolan.  Att skolan är en trygg plats med fokus på lärande och utveckling tror jag är några av grunderna för att lyckas. Skolan och klassrummet måste vara en plats där eleverna känner sig trygga och där de önskar tillbringa stora delar av dagen.Tillit och förtroende till all personal som arbetar inom skola är ytterligare förutsättningar som måste finnas och som byggs upp via relationer. Trygga relationer där eleverna känner att skolan finns till för dem. Ett förtroendefullt klimat där skolan lyckas respektera elevernas bakgrund och kultur samt besitter förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Metoder som ibland är något lättare att skriva än att efterleva. Samtidigt en utmaning som kräver mod, samarbete, kunskap, hjärta, tid och fingertoppar.

För det är alltid värt att se ett barn som skrattar, ett barn som lever och lyckas. Ett barn som går till skolan utan oro och ångest. ett barn som är redo att ta sig an skolans/livets krav och förpliktelser. Varje gång når vi dock inte enda fram men förhoppningsvis gjorde vi vägen lite lättare att gå på. Ge bara aldrig upp!

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni för att skapa förtroendefulla relationer till elever med ett “tungt bagage”?
  • Hur arbetar ni för att skolan skall vara en trygg plats där era elever vill tillbringa större delen av sin dag?
  • Hur trygg är er skola?
Share Button

En reaktion på ”Även en “tom” ryggsäck bär på ett innehåll – Perspektiv skola”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *