Alla inlägg av Vanja Pavicic

Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1

Säkerligen har ni, precis som jag, tillsammans med kollegor många gånger diskuterat vad som är den lägsta godtagbara nivån för elever i årskurs 1. Detta eftersom kunskapskraven i de olika ämnena är kunskapskrav som stäcker sig upp till årskurs 3. Hur ska jag veta vad som är den lägsta godtagbara nivå i årskurs 1 i förhållande till kunskapskraven i årskurs 3? Därför har nu Skolverket tagit fram ett bedömningsstöd i årskurs 1-3 i matematik, taluppfattning samt bedömningsstöd i årskurs 1-3 i läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödet blir obligatoriskt från 1 juli 2016. Materialet som jag ska beskriva är framtaget för årskurs 1, för att stödja lärarnas bedömning och tidigt upptäcka om det finns elever med behov av extra anpassning, men också identifiera elever som behöver extra utmaning. Skolverket beskriver också att bedömningsstödet ska ge en ”likvärdig bedömning av elevers kunskapsutveckling i de tidigare skolåren” (Bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket, 2015). Alltså har lärare som arbetar i de lägre årskurserna nu tydliga riktlinjer för lägsta godtagbara nivå i matematik, taluppfattning samt läs- och skrivutveckling, i relation till kunskapskraven i årskurs 3.

Fortsätt läsa Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1

Bokstavsskogen – ett kreativt sätt att arbeta med bokstavsinlärning

Skolverkets rekommendationer är att läs- och skrivinlärningen ska varieras med många olika metoder för vi lär på olika sätt. John Hattie syftar också till detta, att bäst effekt uppnås när läraren använder sig av kombinationen, ordförståelse, phonics och förståelseinriktade metoder, alltså en ” balanserad syn på läsinlärning”

Fortsätt läsa Bokstavsskogen – ett kreativt sätt att arbeta med bokstavsinlärning

Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Strukturerad skrivning i årskurs 1

När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt att skriva. Eleverna hade precis börjat uttrycka sig i skrift och många gånger upplevde jag att eleverna inte riktigt vågade skriva för att de var rädda för att ” göra fel”. Frågan för mig blev därför ”Hur kan jag väcka deras lust att skriva berättande texter?”

Fortsätt läsa Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?