Alla inlägg av Sofie Palm

Storyline- ämnesövergripande och engagerande

Jag har alltid varit glad för att arbeta ämnesövergripande. Eleverna ser en helhet och inte en massa lösryckta delar. Det blir tydligt att alla ämnen hänger ihop. Jag vill också att lektionerna är elevaktiva och lustfyllda, eleverna ska inte sitta och drömma sig bort, lektionen ska vara så aktiverande, rolig och intressant att tiden bara springer iväg. I vårt klassrum använder vi ofta talesättet ”tiden går fort när man har roligt”! Ämnesövergripande arbetssätt behöver inte innebära att eleverna är aktiva eller att lektionen är lustfylld men för mig är det viktigt.  Därför arbetar jag gärna med ett arbetssätt som kallas Storyline.

För några år sedan fick jag gå en tvådagars utbildning i  Storyline och blev väldigt förtjust med en gång. Förutom de faktorer jag redan har nämnt så får jag in alla förmågorna. Jag har använt arbetssättet i flera olika teman och med flera olika klasser och både jag och eleverna har varit nöjda varje gång. Nu arbetar jag med det igen, denna gång med temat vikingatiden i en årskurs 4.

Fortsätt läsa Storyline- ämnesövergripande och engagerande

Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande

Nu har vi just genomfört de nationella proven i svenska i min trea. Det som slår mig är, att även om vi har arbetat mycket med hur man skriver en text som andra förstår verkar det inte som alla elever läser sin egen text med andras ögon, och funderar på om någon annan skulle förstå denna text. Hur får man eleverna att se på sin text med andras ögon? Jag går som vanligt till Dylan Williams nyckelstrategier. Eleven måste själv vara aktiv i lärandeprocessen, för att kunna nå metakognition. (William, 2007) Ett sätt att utveckla elevernas metakognition, det vill säga att eleven är medveten om sitt eget tänkande, är att låta dem ta del av varandras arbeten och strategitänk. Då får eleverna exempel att jämföra med, vilket underlättar reflektionen kring det egna lärandet.

Fortsätt läsa Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande

Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever.  Det blir också en lugnare lektion då fler elever känner sig trygga i vad som ska hända. Mina förväntningar på dem blir samtidigt tydliga.

Fortsätt läsa Tydliga och konkreta lektionsmål

En inkluderande lektion – En lektion där alla mår bra.

Jag strävar efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Lektioner som känns riktigt bra både för mig och eleverna är lektioner då samtliga elever arbetar koncentrerat och det råder arbetsro i klassrummet. Man känner ett tydligt lugn, inga elever är frustrerade och då kanske utåtagerande, inga elever är bekymrade. Alla vet vad de ska göra och hur.  Jag funderar mycket på hur jag ska få så många lektioner som möjligt att bli just så.

Fortsätt läsa En inkluderande lektion – En lektion där alla mår bra.