Alla inlägg av

Låt förtesten guida dig…

Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska. Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Att eleverna har olika förkunskaper med sig är dock uppenbart.

Frågan är hur vi som pedagoger använder oss av elevens förkunskaper för att synliggöra lärandet. Även om vi vet att en utveckling sker kan utvecklingskurvan från en elev till en annan onekligen skilja sig åt. Fortsätt läsa Låt förtesten guida dig…