Alla inlägg av Michael Rystad

Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Linda Sikström och Daniel Prsa

Linda Sikström och Daniel Prsa är utvecklingssamordnare på Utvecklingsavdelningen, Grundskoleförvaltningen Malmö Stad och under 2017 var de en del av förstelärarnas fortbildning i Mind the gap.

Skolbesök i Marrakesh

Gästblogg av Linda Sikström och Daniel Prsa

För någon vecka sedan deltog vi på en konferens, ICSEI, i Marrakesh, Marocko. ICSEI står för International Congress for School Effectiveness and Improvment och i år var det nästan 1000 deltagare från hela världen som deltog under fem intressanta och lärande konferensdagar. Tillsammans med Eva Hallberg, enhetschef på Pedagogisk Inspiration Malmö, skickade vi in ett paper, Learning in Today´s Global Community, och blev antagna till att hålla en presentation samt leda diskussionen efter denna på konferensen. Fortsätt läsa Linda Sikström och Daniel Prsa gästbloggar på Förstelärare bloggar

Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Kristina Elvingsson

Kristina Elvingsson är rektor på Tegelbrukets- och Åkerbrukets förskolor i Svedala kommun.

En rektors bekännelse

Gästblogg av Kristina Elvingsson

Jag har påbörjat min andra termin som förskolechef,  gröngöling ”de Luxe” med hög ambition, engagemang och lojalitet. Jag känner mig nöjd med mitt yrkesval men också tacksam för de som valt att anställa mig. Känslan av att jag landat i min nya yrkesroll infinner sig lite försiktigt, jag kan till och med  unna mig att lyfta blicken något och spana mot omvärlden. Fortsätt läsa Kristina Elvingsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Bodil Båvner gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Bodil Båvner

Bodil arbetar som utredare på SKL och har arbetat med många frågor inom förskola och skola; tex sådant som handlar om kvalitet i förskola, skola och fritidshem, lärarförsörjning och kompetensutveckling, forskning, styrning och ledning.

En skatt av funderingar, goda exempel, svårt och enkelt att ta del av

Gästblogg av Bodil Båvner

När förstelärarreformen var ny var jag med och anordnade konferenser med  exempel på hur  olika kommuner arbetade initialt. Någon upplät sitt klassrum för andra att besöka, någon deltog på kollegors lektioner och samtalade efteråt om hur det var, någon ledde en forskningscirkel utifrån litteratur om arbetssätt man var nyfiken på. Jag har glatts åt hur man har hittat olika sätt att arbeta, utifrån de elever, de lärare, de lokaler och de utmaningar som har funnits i den egna verksamheten.

Samtidigt har jag många gånger fått frågan om jag har några bra exempel på hur man arbetar i andra kommuner, när man vill öka samverkan mellan olika lärare, hitta sätt att involvera fler såväl i vilka utmaningar olika lärare har i sina klassrum som att sprida arbetssätt som har fungerat för att se om det fungerar för fler. Väldigt ofta har Svedalas förstelärarbloggar varit med när jag har tipsat om goda exempel. Fortsätt läsa Bodil Båvner gästbloggar på Förstelärare bloggar

Viktoria Struxsjö gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Viktoria Struxsjö

Viktoria Struxsjö är skol och -arbetslivsutvecklare, förskole-och grundskoleförvaltningen i Varberg kommun. Utöver det är Viktoria engagerad i Skolsmedjan en ideell opolitisk tankesmedja som arbetar för att öka det kollegiala lärandet och stärka det pedagogiska ledarskapet på svenska skolor för att på så sätt göra skolan till en lärande organisation.

Svedala!

Gästblogg av Viktoria Struxsjö

När förstelärarreformen rullades ut över Sverige 2013 landade den väl i kommuner som valt att rigga tydliga uppdrag och en lärande organisation runt reformen. Svedala var och är en sådan kommun där också betydelsen av att bygga upp en egen kompetens för lärspridning, utveckling av undervisning och fokus på elevers progression är tydlig. Fortsätt läsa Viktoria Struxsjö gästbloggar på Förstelärare bloggar

Helena Wallberg gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Helena Wallberg

Helena Wallberg, lärare och specialpedagog,utbildare och författare senast till boken Lektionsdesign.

Svedala, skånska och lärande

Gästblogg av Helena Wallberg

Ett av mina allra första konsultuppdrag var i Svedala för drygt 8 år sedan. Någon hade uppmärksammat att jag skrivit mycket om formativ bedömning i min blogg och bad mig åka söderut. Jag förberedde mig till tänderna. Fortsätt läsa Helena Wallberg gästbloggar på Förstelärare bloggar