Alla inlägg av Michael Rystad

Förstelärare bloggar på ett nytt sätt!

Förstelärare bloggar genomgår spännande förändringar. Från och med nästa läsår är målet att ha större fokus på skolornas utveckling av undervisning.

Sedan 2014 har Svedala kommuns förstelärare, delat med sig av sina tankar och erfarenheter genom att blogga om sin undervisning på Förstelärare bloggar. Genom åren har vi publicerat ett otal inlägg och haft många trogna läsare som följt oss på denna resa. Vi är så  tacksamma för det engagemang och intresse som så många har visat för vårt arbete!

Vi är en kommun som strävar efter att vara i framkant när det gäller utbildning. För att uppnå detta måste vi kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Under det gångna läsåret har Svedalas rektorer arbetat tillsammans för att skapa en gemensam förståelse för förstelärarrollen och hur vi vill att den ska utvecklas. Detta arbete kommer också att påverka vår blogg framöver.

bloggar

Från och med augusti 2023 kommer vi att ändra fokus i vår blogg. Istället för att följa varje enskild förstelärare kommer vi att lyfta fram våra olika skolors utvecklingsarbete med fokus på undervisning. Vi tror att detta kommer att ge er en ännu djupare inblick i det arbete som pågår inom våra skolor och visa på den beprövade erfarenhet som utvecklas där. Detta innebär att antalet inlägg kommer att minska under året, men samtidigt kommer vi att lägga ett större fokus på att dela med oss av den kvalitativa kunskap och de framsteg som sker på våra skolor. Vi vill ge er en spännande och givande läsupplevelse som även kan bidra till kollegiala samtal för att berika er undervisning.

Vi hoppas att ni, som har följt oss under alla dessa år, kommer att tycka att den nya inriktningen är lika spännande som vi gör. Vi ser fram emot att fortsätta dela med oss av våra framsteg och tillsammans fortsätta skapa en ännu bättre skola för våra elever.
En skola där alla elever lyckas!

Tack för ert engagemang!

Michael Rystad

Utvecklingsstrateg
Utbildning i Svedala kommun

Introduktion till vetenskaplig grund

I Svedala kommun är vetenskaplig grund en av våra strategier för att alla ska lyckas. I filmen Vetenskaplig grund – med lektorerna i Svedala kommun får du en introduktion till vad vetenskaplig grund innebär, några viktiga begrepp, samt några av de utmaningar vi behöver ta oss an för att leva upp till skollagen.

Titta på filmen och diskutera sedan med dina kollegor.

Vetenskaplig grund – med lektorerna i Svedala kommun (7:01)

Att diskutera

  • Hur gör vi hos oss idag för att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur kan vi utveckla vårt arbete framåt?
  • Vilken är vår vetenskapliga grund? Vilka teorier och prövade erfarenheter har vi som grund för vårt arbete?
  • Vilka utmaningar har vi idag? Vad behöver vi göra för att ta oss an dessa utmaningar?

Nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun

Nu finns det nya möjligheter att bli förstelärare i Svedala kommun.

Tidigare har lärare som genomgår prövning och uppfyller alla krav för förstelärartjänst erbjudits förordnanden på tre år. Nu möjliggör vi även för förordnanden på ett år för lärare som till övervägande del uppnår krav för förstelärare i Svedala kommun. Under förordnandet får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta som förstelärare.

Läs mer om Förstelärare i Svedala kommun och svaret på frågorna:

Stöd för fjärr- och distansundervisning

Det nya coronaviruset innebär att flera skolor kan tvingas vidta försiktighetsåtgärder och skicka hem elever och lärare och bedriva undervisning på distans. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.  

Foto: Pixabay.com

Klicka här för att komma till vårt stöd för skolor och lärare att genomföra undervisning på distans.

Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Gästblogg av Linda Allansson Wester

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter. Kunskap, att lära av andra, att dela med sig av det som funkar, att ibland dela med sig av det som är svårt.

För mig är det ord, egenskaper och erfarenheter som detta, som jag kommer att tänka på när någon nämner Förstelärare bloggar. Fortsätt läsa Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar