Alla inlägg av Mattias Dahlberg

Jävlar anamma! Det som får oss att röra oss framåt

Under våren har jag haft förmånen att delta i UR Lärlabbet tillsammans med mina kollegor Linda Sonesson och Fredrik Berggren. Temat var motivation och UR hade snokat runt bland inläggen på Förstelärare bloggar och hittat några av mina inlägg som visade sig passa in i deras programidé. Sedan ringde de. Det handlade om motivation, mindset och grit – jävlar anamma.

Några telefonsamtal senare var det överenskommet att ett filmteam skulle komma till Spångholmsskolan för att intervjua mig och filma en lektion i klassen. Man ville också att jag tillsammans med två kollegor efter några veckor skulle flygas till tv-huset i Stockholm för en studio-intervju. Fortsätt läsa Jävlar anamma! Det som får oss att röra oss framåt

Språket – vårt främsta redskap för lärande

Språket är vårt främsta redskap för lärande. Det är genom språket vi kommunicerar, tar till oss ny kunskap och visar att vi förstått och vad vi har lärt oss. Det är genom språket vi kan kommunicera vad vi behöver för att komma vidare i vår utveckling och genom språket reflekterar vi över vårt eget lärande. Det är genom språkliga uttrycksformer som eleverna oftast bedöms. Det är genom språket vi utvecklar en stor del av vår identitet.

Språklig utveckling är ett ansvar för alla ämnen i skolan.


LGR11 – övergripande mål och riktlinjer
2.2 Kunskaper

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”


Få syn på språket

Fortsätt läsa Språket – vårt främsta redskap för lärande

Svenska språket – i alla ämnen

Svenska är ett av skolans kärnämnen. Samtidigt är svenska det språk som de flesta andra ämnen bygger på. Att klara andra ämnen på bästa sätt bygger på läskunnighet, läsförståelse och möjlighet att att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Därför är det också viktigt att utvecklingen av det svenska språket sprider sig utanför svenskämnets ramar.

Det betyder inte att alla lärare måste börja undervisa i grammatik, men att man är medveten om att man som lärare, oavsett ämne, ständigt bidrar till att bredda och fördjupa språkkunnigheten hos eleverna.

“Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

LGR 11

Språk är ett kitt som binder samman mänskliga relationer och därför är det viktigt att både dela med sig och ta till sig av språket vi delar med våra elever. Jag tipsar om två favoriter som man inte nödvändigtvis behöver vara lärare i svenska för att prata med eleverna om. Fortsätt läsa Svenska språket – i alla ämnen

De introverta – en kraft vi missar?

– Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen?

– Blir du besvärad när expediter kommer fram till dig i affären eller tycker du bara att det är trevligt?

– Frågar du efter vägen eller vill du hellre fundera själv?

– Är du mest kreativ när du arbetar ensam eller när du arbetar i grupp?

Den extroverta normen

I somras läste jag en text från en åsiktsspalt i DN. En gymnasietjej vid namn Klara Svensson berättar om hur det är att vara introvert och hur det ter sig i förhållande till skolans krav. Hon menar att det är den extroverta normen som råder i skola och arbetsliv och att detta blir ett problem för en betydande del av eleverna. Jag håller med Klara Svensson. Idag går mycket ut på att man ska synas och höras för att visa att man finns och vad man kan. I skolan ställs krav på att delta muntligt, grupparbeta och räcka upp handen. Ofta är det snabba ryck som gäller. Det är det extroverta som vi ofta siktar mot och ser som det framgångsrika. Stråk av det introverta ska jobbas bort. Istället borde man enligt Klara Svensson se det introverta som en styrka  – en styrka som bygger på att hämta energi inifrån. Istället för att försöka göra introverta elever till extroverta bör vi istället ta vara på styrkorna som introverta ofta besitter. Fortsätt läsa De introverta – en kraft vi missar?

Konkretisera din bedömning

I den ständiga jakten på att försöka få eleverna att förstå kunskapskraven och dess progression har jag gjort många försök att förklara och förtydliga för mina elever. Jag gillar att jobba med matriser eftersom dessa i bästa fall ger eleverna insikt i var de står i sin utveckling och vad de behöver utveckla i sitt eget lärande för att nå högre omdömen.

Konkretisera och skapa progression

I ett tidigare blogginlägg där jag utgick från Johan Alms bok om ”lärandematriser” har jag redan skrivit om vikten av konkretiserade kriterier och tydlig progression. Först och främst måste vi konkretisera det som står i läroplanens kunskapskrav för eleverna (och för oss själva). Hur ska eleverna annars veta vad de ska visa för läraren för ett högre omdöme om de står inför kravet:

”kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation” (kunskapskrav i svenska för åk6) Fortsätt läsa Konkretisera din bedömning