Alla inlägg av

Att läsa och förstå faktatexter

I skolan arbetar vi mycket med att utveckla våra elevers läsförståelse. Då arbetar vi oftast med skönlitterära texter, att läsa och arbeta med faktatexter får ofta en undanskymd plats i klassrummet. Kan du säga någon författare till en skönlitterär text? Säkert flera. Kan du säga några författare till faktatexter? Inte så många kanske. Jag har läst boken Att läsa fakta texter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning av Adrienne Gear och den har gett mig många aha-upplevelser angående de olika texterna vi använder oss av i skolan och i vardagen. Skärmklipp1I boken presenteras ett sätt att undervisa i läsförståelse som fokuserar på att eleverna ska vara uppmärksamma på sitt eget tänkande när de läser. Det ger dem en möjlighet att hitta mening i texterna de läser med hjälp av sina egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap.

Fortsätt läsa Att läsa och förstå faktatexter

Läsförståelse, hur får vi tag i den?

Att förstå texter – det är en konst som alla kan lära sig men som inte kommer av sig själv. Det behövs undervisning för att hjälpa elever att förstå vad läsförståelse är men också för att förstå hur man själv kan använda eller redan använder olika strategier för att förstå. Eleverna måste tidigt förstå varför vi läser och att läsa är ett sätt att tänka. En text går att förstå på flera plan, man läser på mellan och bortom raderna. Monica Reichenburg och Ingvar Lundberg hävdar i sin bok Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd att alldeles för många barn läser passivt. Elever som läser passivt gör inte syftet med läsningen klar för sig. De övervakar inte sin läsning och försöker inte bedöma om de förstår eller inte förstår. De ställer inga frågor kring texten och har inga strategier för att reda ut oklarheter. De menar att den som inte läser aktivt får svårt att utöka sitt ordförråd och den som inte har ord blir maktlös.

Fortsätt läsa Läsförståelse, hur får vi tag i den?

En start utan sommarprat

Att starta efter en lång sommar utan att eleverna blir uppmanade att berätta om sitt sommarlov är inte det lättaste. Jag hade beslutat mig för att låta bli att fråga mina elever om deras sommar när läsåret drog igång i år. Min inspiration kom bland annat från min kollega Frida Celander och bloggen Ordklotet. Med en bild som utgångspunkt skrev hennes elever dikter. Jag ville också prova att starta i en bild som var sommar för mig. Några av frågorna jag ställde mig var; Kan bilden inspirera mina elever att utveckla sitt språk? Kan en bild inspirera eleverna att prata om sommaren eller något annat utan att någon känner sig utanför? Fortsätt läsa En start utan sommarprat

Grodyngel och språkutveckling

Många av mina elever som jag haft under åren som lärare har under månaderna april, maj varit med om en spännande observation i NO. Jag tar med grodrom till skolan. Vi behåller och tar hand om våra små djur och ser hur de utvecklas i några månader för att sedan släppa ut dem i sin naturliga miljö igen. Jag uppmanar mina elever att bli vetenskapsmän och studera och reflektera över vad de ser, ställa frågor och söka svar på sina frågor. Det är alltid ett stort engagemang bland mina elever och det språkas mycket kring vad som händer och sker i akvariet. I detta språkande kan alla elever vara med och utveckla sitt språk och sina kunskaper. Alla är engagerade, även de som inte talar så ofta eller befinner sig i svårigheter lyfts fram vid detta arbete.

Fortsätt läsa Grodyngel och språkutveckling

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de elever kom kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande. Digitaliseringen av skrivandet påverkar textproduktionen och elevernas texter. Ipaden underlättar skrivandet rent fysiskt men det leder också till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer korrekta. Jag ska beskriva vår resa mot faktatexter.

Fortsätt läsa ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter