Alla inlägg av

Ute är inne

Efter några år då mitt fokus på undervisning legat mot svenskan har jag nu återvänt till matematikens värld. För mig är den stora utmaningen att få eleverna att förstå matematiken och tycka det är roligt. Jag hör tyvärr alldeles för många elever, inom alla åldersgrupper, som tycker matematik är ett svårt ämne att förstå. Om eleverna ska utveckla sitt matematiska tänkande behöver de förstå varför och hur man gör när man använder matematik. Matematik är ju inte bara att räkna, det är ett slags språk och med olika begrepp som eleverna måste känna att de klarar av att använda för att lösa problem och för att få ett bättre självförtroende. För att få alla elever intresserade är det bra att använda sig av omväxlande undervisning, det känner alla till. Min upplevelse är att när eleverna arbetar tillsammans i par eller grupp utvecklas elevernas matematiska språk samtidigt som de tränar på att räkna, lösa problem, samarbeta och lyssna på varandra. I ett klassrum kan ljudnivån bli hög och några har svårt att koncentrera sig, varför inte gå utanför klassrummets väggar och träna? Jag har börjat använda mig av skolgården då och då för att få alla elever aktiva under matematiklektionerna.

Fortsätt läsa Ute är inne

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever och då är det extra viktigt att fundera kring hur jag ska möta dem när
vi träffas för första gången. Jag har funderat kring det de sista veckorna av sommarlovet och inspirerats av vad Marcus Samuelsson tog upp i sitt inlägg i Skolvärlden i sommar.
Han pekar på att de första tio minuterna av den första lektionen när du möter dina elever för första gången som är de viktigaste. Där etablerar du och sätter ramarna för den sociala relationen och er fortsatta tid tillsammans. När jag hör det blir jag både nervös och upprymd; jag har ett stort ansvar! Jag tänker hur jag mött nya elever genom åren som lärare. Jag kommer nu att delge lite av min tankar och funderingar kring hur jag tagit emot nya elever.

Fortsätt läsa Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Att skapa inre bilder

Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- och skrivförmåga. De behöver använda sina tankar och upplevelser för att förstå text och uttrycka sig så andra kan känna igen sig i deras texter. Mina elever har under en period fått arbeta med hur de kan använda språket för att skapa miljöbeskrivningar som gör att läsaren kan få egna inre bilder. Vi har arbetat efter en stödmall vi kallar sinnesschema där eleverna får stöd när de ska sätta ord på bilderna som de ser framför sig när de skriver. Det hjälper eleverna att tänka på att det inte bara är synintryck de kan använda när de beskriver en miljö. De får med schemat ett hjälpmedel som gör att de lättare använder alla sina fem sinnen.

Fortsätt läsa Att skapa inre bilder

Att använda det aktuella i undervisningen

Många av mina elever har följt melodifestivalen med stort intresse. Några av dem var i Malmö när deltävlingen sändes därifrån och jag hör lite nynnande som påminner starkt om Bada nakna på Sergelstorg eller If I were sorry från eleverna lite då och då. Hur kan jag som pedagog fånga upp detta intresse och använda det för att utveckla dem i sin kunskapsutveckling? Jag och min nya kollega, Christine Stenström, satte oss ner och funderade. Vi fastnade för minimellofigurer. Vi bjöd in våra elever till att göra en egen minimellofigur och därefter använda den i vår svenskundervisning. Jag ska här beskriva hur vi tillsammans med eleverna har arbetat med dessa figurer för att inkludera alla elever i svenskundervisningen.

Fortsätt läsa Att använda det aktuella i undervisningen

Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande

Mina elever har kommit igång att skriva både på Ipad och för hand men jag upplever inte att de har någon tydlig röd tråd i sitt skrivande. Vi har arbetat med hur en berättelse är uppbyggd vid flera tillfällen och gett varandra stjärnor och tips för att komma vidare, men det verkade inte som alla var riktigt med på tåget.

Rymdberättelse
Rymdberättelse

Jag funderade mycket över hur jag skulle få med alla. Då hittade jag Sagomattan på SVT. Ett program som riktar sig till våra yngre elever och som på ett enkelt sätt går igenom hur en saga är uppbyggd. Jag lät eleverna titta på ett avsnitt och alla var helt med på noterna. Vi kan skriva en saga! Får vi det? Ja, vi gör en tillsammans! Sagt och gjort vi skrev en saga tillsammans, men alla var inte helt nöjda. Alla elever ville inte skriva en saga utan ville hellre skriva om ett mysterium eller något som är mer spännande. Går det? Kan vi använda oss av sagomattans struktur för att skriva andra typer av berättelser?

Fortsätt läsa Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande