Alla inlägg av Linda Petersson

Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Hur gör vi lärare när vi hamnar i situationer då elever uppvisar beteendesvårigheter? Det är en fråga som dyker upp i olika sammanhang. Att ge råd och stöd till lärare som vill veta hur de ska göra i olika situationer är spännande och inte alltid helt enkelt… Fortsätt läsa Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Är jag en viktig vuxen?

Det inträffar gång på gång katastrofer och kriser runt om i världen. Ett trauma kan drabba ett helt land men för den enskilde människan är traumat alltid helt personligt. Många elever råkar ut för traumatiska händelser någon gång under sin skoltid. I läraryrket ingår det ständiga möten med elever i utsatta livssituationer. Hur förberedd är jag som lärare för att möta elever i trauma? Hur kan jag ta vara på möjligheten att vara en viktig vuxen? Fortsätt läsa Är jag en viktig vuxen?

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i form av inlästa läromedel. Eleverna har sedan januari kunnat lyssna på sina läromedel i olika ämnen på ett nytt sätt. Vilket lyft för elever med lässvårigheter! Fortsätt läsa Lyssningsläsning – hur går det?

Specialundervisning för alla elever

Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik? Då är eleven välkommen att delta i specialundervisning.

När jag möter de blivande sexornas föräldrar varje vårtermin så bjuder jag in alla elever till specialundervisning. Under elevens fyra år på högstadiet träffar alla elever på mig och extra anpassningar och/ eller särskilt stöd i något sammanhang. Att välkomna alla från start lägger grunden till framgångsrika och effektiva specialpedagogiska insatser framöver. Fortsätt läsa Specialundervisning för alla elever