Alla inlägg av johan

God fortsättning

Det är snart fyra år sedan det första inlägget gjordes på Svedala kommuns “Förstelärare bloggar”. Med årets tillskott så har det gjorts över 620 inlägg vilka ger en unik inblick i vad som händer i våra skolors klassrum.

De av årets inlägg som lästs flest gånger under 2017 är Gustav Björks “Öka och stärka elevernas uthållighet” samt Joakim Nilssons “Ett litet BFL-experiment”.

Två av våra förstelärare på Spångholmsskolan, Mattias Dahlberg och Linda Sonesson var tillsammans med kollegan Fredrik Berggren med avsnittet “Hjärnan och motivationen” i UR:s “Lärlabbet”.

Sandra Pilemalm, förstelärare på Naverlönnskolan föreläste  om “Demokrati i skolan och för framtiden” på Sett Syd i Malmö.

Antalet prenumeranter har utökats till 1277 (+305) som varje vecka får en sammanställning på veckans inlägg. Totalt representerar våra prenumeranter 205 av Sveriges kommuner från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Är din kommun representerad? Det kan du se på vår prenumerationskarta.

Ta del av årets inlägg sorterade och kategoriserade så att du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

2017 i siffror:

  • 32 förstelärare
  • 184 inlägg
  • 743 000 besökare som läst 3 888 000 sidor
  • 1277 registrerade prenumeranter från 205 kommuner (+ två i Finland)

God jul och gott nytt 2017

Vår blogg firar snart tre år. 20 januari 2014 lades det första inlägget in. Sedan dess så har det skrivits 421 blogginlägg av våra förstelärare. Respektingivande!

Populära inlägg under 2016 har varit Joakim Nilssons ”Fonologisk träning gynnar läsinlärningen”, Stina Landéns ”Mental träning – en viktig del av lärprocessen” samt ”Tre enkla men viktiga regler” av Caroline Åkesson.

Två av våra förstelärare har varit med i UR:s Lärlabbet,  dels Magnus Larsson i “Eleven i centrum – Elevinflytande” samt Linda Sonesson i “Läs och skrivutveckling – Text mer än bara skrift

Tjugohundrasexton i siffror:

32 förstelärare
185 inlägg
450 000 besökare
971 registrerade prenumeranter
från 183 kommuner (+ en i Finland)

God jul och gott nytt år önskar Svedala kommuns förstelärare bloggar

Vad händer i klassrummen i Svedala?

Om du läser inlägg från Svedalas förstelärare så kommer du att få en unik inblick i hur undervisning bedrivs i våra klassrum, vilka utmaningar som pedagogerna ställs inför, hur kommunens pedagogiska arbete utvecklas.

I år har du bland annat kunnat läsa Frida Celanders Språkutvecklande arbetssätt i förskoleklass, Caroline Åkessons Hur startar du dina matematiklektioner eller Hanna Fred Åhlanders Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O och många, många fler.

Tjugohundrafemton i siffror:
27 förstelärare
150 inlägg
220 000 träffar
506 prenumeranter från 135 olika kommuner

godjul2016Välkommen tillbaka i januari, och en bra början då Svedala goes live.

God Jul och gott nytt år önskar Svedala kommuns Förstelärare bloggar

2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet. Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar.

Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Där emellan har ni bland annat kunnat läsa om nationella prov av Richard Linde, kamratbedömning av Lisbeth Bern, VÖL av Annica Eld till arbetet med att vända en klass av Malin Sjöberg och didaktiska kontrakt av Björn Persson. Det populäraste inlägget hittills är Cristian Abrahamssons Kims matteprov som haft över 19.000 visningar.

kartaSedan slutet av november så finns det möjlighet att via e-post prenumerera på nya inlägg, vilket anammats av läsare från 36 olika kommuner, se kartan.

Antalet förstelärare i Svedala kommun har utökats till 26 stycken och under vårterminen kommer ni att få ta del av 18 debuterande inläggsförfattare som alla bloggar om sin undervisning och arbetar för att #allaskalyckas.

godjul