Alla inlägg av Gustav Björk

Legitimerad lärare F-6 i matematik, no/teknik, svenska och svenska som andraspråk.

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av terminen innan sommarlovet tar vid. När jag reflekterar över vår termin är det några framgångsfaktorer jag kommer att tänka på:

  • Inkluderande arbete och gemensam struktur på lektioner
  • Högt ställda förväntningar på elever
  • Tydliga kunskapskrav
  • Arbeta nära eleverna
  • Dubbel bemanning på lektionerna

Lyckan är att se elever som mår bra, utvecklas och ständigt lär sig nya saker.  Det ger mig drivkraft och glädje. I denna blogg beskriver jag ett par framgångsfaktorer som har bidragit till hög måluppfyllelse i mina ämnen.
Fortsätt läsa Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Grej of the day – Vad hände sen?

Grej Of The Day; ett begrepp som de flesta i skolvärlden, både lärare och elever, har stött på de senaste åren. Själv var jag relativt tidig med att testa den här typen av korta genomgångar som inledning på mina lektioner och intresset och gensvaret från både elever, men även kollegor, har varit stort. Nu vill jag göra en sammanfattning av min erfarenhet och uppfattning av GOTD efter fyra terminers praktik.

Fortsätt läsa Grej of the day – Vad hände sen?

Inkluderande undervisning

I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika kognitiva, fysiska eller emotionella svårigheter. När jag planerar min undervisning tänker jag ofta på hur jag ska förebygga misslyckande för eleverna i så stor utsträckning som möjligt. Jag brukar lägga fokus på vad är det är som fungerar i mitt klassrum och varför det fungerar? Vi har under vårterminen arbetat med inkludering på Marbäcksskolan. Vad är inkludering och vad är en inkluderande uppgift?

Inkludering handlar om att undervisningen ska planeras med alla elever i centrum. Orsaker till elevers svårigheter ska sökas i undervisningssituationer och inte hos eleverna själva.

Hur ska jag då planera mina lektioner och uppgifter så att alla elever inkluderas och lyckas? 

Fortsätt läsa Inkluderande undervisning