Alla inlägg av Cornelia Falkentoft

I huvudet på en elev – gärna mer om hjärnan!

I mitt förra inlägg Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer nämnde jag som hastigast I huvudet på en elev, en av böckerna i kurslitteraturen som i början på 2000-talet användes på Malmö högskola för blivande språklärare. I boken beskrivs STRIMS-projektet, Strategier vid inlärning av moderna språk. Mycket av det som sägs kan anpassas till vilken undervisning och vilket ämne som helst och anledningen till varför jag just nu letade fram denna bok i min bokhylla var en föreläsning med Anna Tebelius Bodin som jag hade förmånen att lyssna på i början av oktober

Föreläsningen rubricerades som Att undervisa hjärnan – hur gör man? Jag vill gärna skriva om två av de ”highlights” som sedan dess har påverkat min undervisning eller snarare mitt sätt att möta min undervisning. Jag har ännu mer medvetet jobbat med mitt kroppsspråk samt med min vokabulär i klassrummet. Fortsätt läsa I huvudet på en elev – gärna mer om hjärnan!

Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer

Tittar man snabbt in i ett klassrum idag, kan det te sig som för hundra år sedan. Det mesta är fyrkantigt: klassrummet, tavlan, bänkarna – okej, datorn är ny… men ändå fyrkantig. Läraren står, eleverna sitter. Att ögat luras av vad som verkligen pågår där inne, behöver jag inte berätta för er, mina eventuella läsare, för de flesta av er arbetar i dagens skola och vet hur annorlunda arbetsmetoderna i det moderna klassrummet är. När jag i början på 2000-talet arbetade på Malmö högskola använde vi oss bl.a. av boken ”I huvudet på en elev” (Per Malmberg m.fl.) I den står att det var ungefär på 1970-talet som tonvikten på lärarutbildningen övergick från ”Teaching” till ”Learning”. Mycket har hänt under åren och just nu är ”Inkludering” en högaktuell term. Inkludering kan ju verkligen vara nästan allt som välkomnar eleven och elevens behov av utbildning och tillhörighet?

Fortsätt läsa Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer

Från F till A – hurra, så bra!

”Från F till A – hurra, så bra! När betygen kommer ska varenda unge vara gla’! ”

Det är ju inte första gången jag skriver om betyg, precis. I flera tidigare inlägg berör jag lärares alldeles speciella uppdrag att med hjälp av någon typ av skala inrama en individs kunskapsinhämtning och -utveckling. Så det hade kanske varit läge att byta till något annat, men tre faktorer (se nedan 1 – 3) lockar mig än en gång att fortsätta på samma tema. Kanske kan det vara bra, för snart är det ju dags för vårterminens betyg. Vilka elever ser fram emot dem, vilka inte?

  1. Den 18 mars 2016 hade vi KU-dag i min kommun Svedala och vi förstelärare på Naverlönnskolan hade åter ansvar att planera dagen på vår skola. Temat var just kollegialt stöd vid bedömning och betygsättning. Läs här gärna först min kollega Ulrika Wulffsbergs senaste inlägg, såvida ni inte redan har gjort det, som handlar om just den dagen.
  2. Nyhetsprogrammet Aktuellt hade den 2 maj ett inslag om det nya betygssystemets (2011) orättvisor, som jag tyckte var intressant och värt att lyfta lite extra här. 
  3. Min skola Naverlönnskolan har nyligen varit i blåsväder p.g.a. fjolårets betygsresultat, vilket hos oss har utlöst en våg av diskussioner just runt betygsättningens olika faktorer och dilemman. Mitt inlägg  kan kanske hjälpa någon att hitta sin väg.

Fortsätt läsa Från F till A – hurra, så bra!

Kamratbedömning: för- och nackdelar

Vi har studiedag den 18 mars och merparten av dagen ska ägnas åt betyg och bedömning – igen. Kan det bli för många diskussioner om detta ämne? Mitt svar är ett klart ”nej”. Lgr 11 har sannerligen inte gjort det lättare att sätta betyg på….ursäkta, med våra elever. Jag har ju tidigare skrivit en hel del om detta, se t.ex. mitt förra inlägg Läraren, betygen, makten och vanmakten. http://1larare.svedala.se/lararen-betygen-makten-och-vanmakten/

Jag ska således inte upprepa mig utan hitta en ny nisch att fördjupa mig i. Genom åren har jag använt och utforskat många olika sätt att involvera eleven i arbetet och bedömningen av sina insatser. Kamratbedömning eller Peer Assessment hörde dock inte dit. Men nu gör det och jag ska berätta lite om det. Som inledning kan man titta på ett klipp.

Fortsätt läsa Kamratbedömning: för- och nackdelar

Läraren, betygen, makten och vanmakten!

Välkomna till 2016!
Jag fortsätter mitt fantastiskt meningsfulla och spännande arbete som språklärare på Naverlönnskolan i Svedala.

Nu har vi på våra konferenser avslutat fas 4 i vårt uppdrag att arbeta med Lärmoduler för kollegialt lärande och mitt arbetslag har bl.a. fokuserat på bedömning; formativ bedömning, summativ bedömning och inte minst möjligheterna till sambedömning. Syftet är förstås att lärarna som finns runt en elev dels ska öka sina möjligheter att gemensamt göra en så heltäckande och rättvis betygsbedömning som möjligt, dels att vi som kår genom diskussioner och reflektioner ska komma närmare en samstämmig tolkning av betygskriterierna. Dessutom diskuterar vi hur elevstressen ska kunna minska t. ex. genom att ett och samma elevarbete bedöms och betygsätts i flera ämnen. Mer om vårt uppdrag kan ni läsa på Svedalas Kvutis.

Fortsätt läsa Läraren, betygen, makten och vanmakten!