Alla inlägg av Björn Persson

Hej! Jag heter Björn. Jag arbetar som förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning. Det är kommunens gymnasieskola, där jag jobbar i huvudsak med introduktionsprogrammen. Jag arbetar mycket med normativ bedömning och relationer, vilket jag anser är en förutsättning för att jag ska kunna lyckas i mitt arbete. Mina ämnen är SO och matematik.

Trygghet, stabilitet och meningsfullhet i en kaotisk tillvaro

Jag har alltid sett mig själv som en lite busig lärare. En lärare som gjorde det oväntade, som hade en lite rebellisk attityd i min undervisning. Jag älskade att undervisa i ett kreativt kaos där man alltid kunde förvänta det oväntade. Det var väldigt kul att undervisa på det sättet, men det fungerar inte med mina nuvarande elever. Fortsätt läsa Trygghet, stabilitet och meningsfullhet i en kaotisk tillvaro

Lektionsobservationer – vägen mot kollegialt lärande del 2

Som jag skrev i mitt förra inlägg, Vägen mot kollegialt lärande, har vi på NFU, sedan 2014, arbetat mot målet att öka vårt kollegiala lärande. Under våren har vi genomfört lektionsobservationer hos varandra. I stort sett samtliga lärare har både observerat och blivit observerade. Huvudmålsättningen med observationerna hittills har varit att vi ska känna oss trygga i observationssituationen. Fortsätt läsa Lektionsobservationer – vägen mot kollegialt lärande del 2

Vägen mot kollegialt lärande

2014 påbörjades arbetet mot ökat kollegialt lärande på NFU, med syftet att öka samsynen på hur vi ska bedöma elevernas arbete. En förväntad spin-off–effekt var att detta dessutom skulle generera en större öppenhet i kollegiet, med en kultur där vi lättare skulle kunna dra lärdom av varandras erfarenheter och tankar. Fortsätt läsa Vägen mot kollegialt lärande

Jag kan inte! Jag fattar inte! Det är inte lönt!

Jag läste precis Stina Landéns blogginlägg ”Mental träning – en viktig del av lärprocessen” om hur vissa ord i sig hämmar inlärningen och därmed sannolikheten för att lyckas med studierna. Under min läsning insåg jag att detta är något jag känner igen väldigt väl och jag har funderat mycket kring detta fenomen under mina år som lärare. Därför tänker jag i detta inlägg redovisa mina egna tankar kring ämnet och hur jag, precis som Stina Landén, arbetar för att motverka dessa kunskapshämmande tankar hos mina elever. Fortsätt läsa Jag kan inte! Jag fattar inte! Det är inte lönt!

Matematisk förståelse för nyanlända

Att undervisa nyanlända på språkintroduktion i matematik är både otroligt givande och väldigt krävande. Hur undervisar jag elever som ännu inte kan språket? Hur kan jag lära ut begrepp och hur kan jag försäkra mig om elevernas förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat?

board-935455_960_720

Ämnesspråk är ofta ganska avancerat, oavsett ämne, och är det överhuvudtaget givande att försöka förmedla detta språk till ungdomar som redan sliter hårt bara med att lära sig kommunicera för att få vardagslivet att fungera? Svaret är ja, det är givande. Om man tar det sakta. Bit för bit. Givetvis kan jag inte lansera hela kursplanen för matematik på en gång, men jag kan välja ut passande delar och jobba med dessa. Genom att använda ett matematiskt vokabulär och upprepa vissa ord och fraser om och om igen, så går det. Om jag väljer ut vissa specifika ord och återkommer till dessa ord om och om igen under mina genomgångar, så fastnar dessa ord till slut och eleverna förstår ordens innebörd, när de sett tillräckligt många exempel innehållande dessa ord. Fortsätt läsa Matematisk förståelse för nyanlända