Alla inlägg av Bengt Christensson

Legitimerad lärare i trä- metallslöjd och matematik.

Mobil i klassrummet – tillgång eller belastning?

Mobil 1
foto: Bengt Christensson

Smartphonen har gjort sitt intågande i allas vår tillvaro och påverkar på olika sätt vardagsrutinerna. För elevernas del var det i början främst en rastverksamhet att undersöka de nya möjligheter som dåtidens mobiltelefoner erbjöd. Men ganska snart smög sig användandet in även under lektionstid. Efter det har brukandet i stort sett exploderat. Fortsätt läsa Mobil i klassrummet – tillgång eller belastning?

“Vad ska jag göra nu Bengt”?

foto metallskål
elevarbete så8, foto: Bengt Christensson

Kommentaren i rubriken kan vara helt berättigad men här  tänker jag belysa när den används som ett verktyg för att eleven ska slippa tänka/engagera sig/visa sin osäkerhet och hur jag brukar hantera situationen.

 

Fortsätt läsa “Vad ska jag göra nu Bengt”?

Ett ämnes berättigande

elevarbete
Elevarbete så5
foto: Bengt Christensson

Vad är anledningen till att vi har de skolämnen som vi har? Och vilket berättigande har ett skolämne? Vi pedagoger utbildas till att kunna undervisa i ett eller flera ämnen och vi får vår behörighet efter ett visst antal högskolepoäng. Vi får en tjänst, gör vårt jobb och kanske tar vi för givet att ämnet finns kvar tio år senare.  Fortsätt läsa Ett ämnes berättigande

Föräldrars reaktion på elevens skolresultat

Svarvad skål
Svarvad skål, så9-elev
foto: Bengt Christensson

Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet.  För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning.  Men sen då?  Vad händer när elevens slöjdföremål kommer i händerna på någon förälder? Vad sägs och vad sägs inte?  Är det alls viktigt för eleven vad föräldrarna tycker? Fortsätt läsa Föräldrars reaktion på elevens skolresultat