Alla inlägg av Anne-Christine Samuelson

Momo och kampen mot Covid-19!

Tiden går men vart tar den vägen? Går tiden lika fort hela tiden? Vad är tid? Tänk om man kunde stoppa tiden, om alla klockor stannade –  hur skulle det bli då? Att ha tid! Att ta sig tid! Stulen tid! Kan man köpa tid?

Detta är några av de frågor som vi ville att eleverna skulle fundera över innan de kom till oss för att se vårt nya skapande skola projekt  – musikalen  “Momo eller kampen om tiden” Tyvärr fick vår musikal en ny inriktning, istället för Momo och kampen OM tiden  blev det Momo och kampen MOT tiden!! I berättelsen stjäl “DE GRÅ” tid från människorna i samhället där Momo bor.  I vår verklighet blev det istället Covid 19 som stal vår tid!   

Foto: Andreas Paulsson

Låt mig berätta hela historien för dig!              Momo är en flicka som rymt från ett barnhem och bor för sig själv i ett bibliotek (i vår version). Men ensam är hon inte – hon kan nämligen konsten att lyssna. Barn och vuxna flockas omkring henne för att få prata, för att få anförtro sig. När Momo lyssnar på vad de har att säga, börjar de tänka själva. De får idéer och kommer själva på svaren på sina frågor medan de pratar.                                      Men så upphör vännerna att komma, den ena efter den andra. De har inte tid, får Momo höra.  Det är då hon upptäcker de farliga tidstjuvarna – de grå som stjäl människornas tid och skapar jäkt och stress och otrevnad. De säger sig vara från en organisation vid namn Tidssparkassan. De förklarar för folk hur de varit oaktsamma och fram tills nu inte sparat någon tid, så när de kommer till sitt livs slut inte kommer att ha någon tid kvar.

Tidssparkassan sträcker därför ut en hjälpande hand för att få folk att börja spara tid genom att arbeta hårdare, snabbare och längre…   Men tid är liv och livet bor i hjärtat -ju mer människorna sparade in på detta, desto fattigare blev de.

Målet är alltid att de elever i Svedala tätort som ser föreställningen ska använda den som diskussionsunderlag. Lärarna till de inbjudna klasserna erbjuds ett inspirationsmaterial för att bearbeta föreställningen. Tanken är att musikalen ska inspirera pedagoger och klasser att jobba med värdegrunden och även bidra till ökad måluppfyllelse i de ämnen temat berör genom att arbeta med händelser och frågeställningar ifrån föreställningen som kan kopplas till det Centrala Innehållet och olika kunskapskrav i LGR 11.

Under de tre senaste åren har vi på Naverlönnskolan i Svedala fått bidrag från statens kulturråd till skapande skola projekt. Tre fantastiska musikaler har fått liv med hjälp av Rasmus Mononen och Jonna Tideman från Lilla Beddinge Teater samt Tove och Carl Johan Wåhlin från Scen Österlen. 

Alla föreställningar har tagit upp teman som verkligen berör unga. De två första handlade om om tiden i livet i gränslandet mellan att vara barn och ungdom på väg mot vuxenlivet och alla de funderingar som kan finnas i ett tonårshuvud: Att vara “13” och Hur ska man “Passa in!?  De gestaltade ungdomars känslostormar, fantasier, prestationsångest och frihetslängtan. Känslor vaknar som de aldrig förr känt. Det är som om både kroppen och själen vill explodera, men i stället för att guidas in i vuxenvärlden möts de av föräldrar och lärare som är mer intresserade av resultat i skolan än att diskutera vad de verkligen känner och upplever.

Under de två första åren har repetitionsarbetet gjorts på Elevens val men även på eftermiddagar och helger. Inför den tredje produktionen fick vi ett stort problem, elevens val togs bort för åk 6-9. Detta innebar att de som skulle medverka fick lägga all repetitionstid efter skoltid. Vi erbjöd våra elever i åk 6 att medverka. Många hade varit med på scen i vår miljömusikal i åk 5 och var sugna på mer. Repetitionsarbetet med Momo startade i september förra året. Eleverna hade nu alltså förmånen att få arbeta tillsammans med fyra musikalartister i scenisk gestaltning, sång och koreografi. Mellanstadieelever från Aggarpskolan och Naverlönnskolan var inbjudna som publik.

Tanken var att publiken skulle vara delaktig i hur föreställningen slutar genom att ta ställning till vad som ska hända med Miss Grå när  Momo övermannat henne efter att hon lyckats ta sig in i tidslagret vilket  är platsen där de Grå sparat den tid de stulit från människorna.

Beskrivning saknas.

Miss Grå håller ett försvarstal och säger att hon måste finnas för att människor ska kunna känna lugn, vila och mening. Hon är den som utmanar. Hon är stressen, upprymdhet och kamp. Balansen förstörs om hon försvinner. MOMO tar då  hjälp av publiken för att ta sitt beslut. Ska hon göra slut på Miss GRÅ och därmed utrota stress, men också upprymdhet, kamp och valmöjligheter eller låta  Miss Grå leva. Då måste vi lära oss att hantera stressen, pressen, kraven och förväntningarna. Vad  väljer publiken? 

Repetitionerna intensifierades under våren, flera helger tillbringades på skolan,  biblioteket omvandlades till teaterlokal, eleverna/skådespelarna var supertaggade på att äntligen få visa sin fantastiska föreställning! Då kommer dråpslaget – TRE DAGAR innan premiären får vi  veta att vi måste ställa in föreställningen p.g.a Covid 19.

Som ni alla förstår gick luften ur ensemblen, vi pratade om det och bearbetade det på olika sätt med eleverna.  Jag gjorde en  enkätundersökning med våra 6:or där eleverna fick fundera på om det blivit skillnader i hur de använder sin FRI – TID,  om de fått ändra på aktiviteter och vanor, vad de de saknar mest som de inte kan göra p.g.a Covid 19. Det blev stora skilnader i deras svar och många intressanta diskussioner.  Det gör dock fortfarande ont, det är t o m jobbigt att skriva denna blogg trots att det gått några månader. Vi hoppas kunna återuppta arbetet under höstterminen och visa vår musikal, vilket  inte är ett enkelt pussel då våra ledare har andra engagemang inbokade,  Rasmus kommer t. ex. att vara med i Funny Girl på Malmö opera i höst. Vi hoppas dock  att vi vinner den kampen om tiden!

Att diskutera:

I LGR11 står att skolan ska ansvara för att varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, hur jobbar ni i ert arbetslag eller på din skola för att nå detta mål?

Covid -19 har orsakat stora förändringar i undervisningen under våren, hur har du och din klass påverkats och hur har ni hanterat det?

Hur gick det då?

Har sagt  adjö till våra sexor som jag följt under två år! En var min mentorsklass, men alla tre har jag undervisat i engelska. Jag har bloggat om dem tidigare och tänkte nu följa upp hur det  gick med engelskundervisningen i dessa klasser. Vi hade en tuff start när de 75 eleverna kom till oss på Naverlönnskolan från  de olika grundskolorna i Svedala. En omorganisation i kommunen gjorde att Naverlönnskolan blev en 4-9 skola precis som den nyöppnade Aggarpsskolan.

För många elever blev det en stor omställning med den nya engelskundervisningen där de fick stadiga och ständiga språkduschar! Min ambition är tala engelska i princip hela tiden vilket innebär att även förklaringar är på målspråket. Det gällde att skapa en bra klassrumsmiljö där fel ska vara välkomna och där varje elev hittar sin motivation vilket leder till att det byggs en stabil grund och att elevernas självförtroende inom engelskan utvecklas. Fortsätt läsa Hur gick det då?

När det lilla utttrycker det STORA del 2

Denna bloggen är del 2  av  När det lilla uttrycker det STORA – om diktskrivning i åk 6 och Relationen mellan form och innehåll.

För att  fördjupa  klassens diktkunskaper visar jag SVT programmet Helt lyriskt

Programmet leds av Fredrik Lindström som låter svenska artister välja ut en dikt som de får tonsätta. Jag väljer att visa det sista programmet i serien där Tommy Körberg och Molly Sanden (som är välkänd för eleverna) är artisterna. Molly har valt dikt/er av Edith Södergran och i programmet får vi en  tillbakablick i svensk kvinnohistoria för att förstå vad Södergran vill förmedla i sin dikt Vierge Moderne (Modern jungfru) som handlar om den nya kvinnan där hon ibland är nästan 100 år före sin tid! Som refräng har hon valt den sista strofen från “Dagen svalnar” .  Fortsätt läsa När det lilla utttrycker det STORA del 2

När det lilla uttrycker det STORA , del 1

Om diktskrivning i åk 6 utifrån form och innehåll

Under förra terminen hade mitt arbetslag förmånen att tillsammans med Jan Nilsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning samt författare, medverka i en enklare form av aktionsforskning.  Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik, men även på verksamheten i sin helhet. Aktionsforskningen består av olika delar, kollektiva och regelbundna möten där diskussionerna har en utgångspunkt från sin egen undervisning, dessutom reflektionsskrivande i form av dagbok samt observationer med fortlöpande dokumentation krävs. Fortsätt läsa När det lilla uttrycker det STORA , del 1

“Learning by doing!”

I vårt tematiska arbete “Mitt hållbara liv” på Naverlönnskolan i årskurs 5 i Svedala fokuserade vi först på det sociala perspektivet  och sedan det ekologiska.(se föregående bloggar) På vår lägerskola vid Eksholmssjön knöt vi ihop dessa två perspektiv.

Vi lär och upplever genom utomhuspedagogiska metoder i ett aktivt samspel med platsen, miljön och varandra för ett livslångt hållbart lärande.”

Citatet är hämtat från naturskoleföreningens hemsida och sammanfattar i en enda mening våra två lägerskoledagar!  Vi lät våra elever få ta del av olika aktiviteter där de fick träna många olika förmågor. Eftersom vi är ett stort gäng  med 75 elever, valde vi att dela upp dem i två grupper med jämn fördelning  från varje klass. I höstas kom eleverna till oss från fyra olika skolor i kommunen och de nya 5:e klasserna bildades. Efter att ha jobbat med gruppdynamiken i klasserna bröt vi nu upp dessa konstruktioner för att öppna upp för ny/gamla  relationer. Fortsätt läsa “Learning by doing!”